Перейти к содержимому


Фотография

Tağutu Təkfir Yoxsa İnkar?Məşhur bir xətanın təshihi


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 10

#1 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 00:45

Bismilləhir Rahmənir Rahim

 

Yerli və xarici təkfirçilərin Əl-Bəqərə surəsinin 256-cı ayəsi ilə əlaqəli verdikləri yanlış yorumlar ilə araşdırma taqətində olmayan bir çox müsəlmanı ovladıqlarının şahidi oluruq.

Onların bu ayə ilə bağlı sözlərini dinlədikdə məlum olur ki, nəzəriyyənin məqbul olmayan bəlasına  iki cəhalət səbəbilə giriftar olublar.

Birinci cəhaləti  təqib edən dəstə ayədə qarşıda müzakirəsini edəcəyimiz kəlimənin lüğətlərdə məhz onların  dediyi mənanı ifadə etdiyini söyləyir. Lakin lüğətdən  iddialarını təsdiqləyici bir kəlimə də olsun, ortaya qoymaqdan acizdirlər.

İkinci cəhaləti təqib edənlər  isə birincilər kimi mücərrəd, quru ləfzlər söyləyib durmur, əksinə öz iddialarını daha da inandırıcı göstərmək üçün kütlənin anlamayacağı bir tərzdə hiylələrə əl atır, bunun ilə məqsədlərinə nail olurlar.

 

Onlara rədiyyə olaraq yazacağımız cavab sırf dilçilik baxımından olduğu üçün, ola bilər ki, oxucular üçün cavabda bir çox qaranlıq məqamlar qalsın. Buna görə oxucular qınanmaz.

Lakin iddiaçıların Qurandan və Ərəb dilindən bu ayə ilə istidlal edəcək qədər elmləri olmadıqları halda, bu ayəni əllərində bayraq edib insanları azdırmaq ilə məşğul olduqları üçün, onlar zalımdırlar və məzmumdurlar. Allah Quranda elmi olmadığı halda, insanları azdıran şəxsi  ən zalım məxluq adlandırıb və Quranda belə insanlar qınanıb:

 

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

 

“Elmsizcəsinə insanları azdırmaq üçün Allaha qarşı yalandan iftira atan kəsdən daha zalım kim ola bilər?!” (Ənam: 147) 


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#2 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 00:48

Məsələ ilə bağlı Ərəb dilinin lüğətçilik baxımından ən əsas qaynaqları olan Tac əl-Luğa, Məqayis əl-Luğa, Tac əl-Arus, Lisanul Arab, Əl-Qamus əl-Muhit kimi kitablara baş vurdum.

Bir müsəlmanın bu sahədə onların büdrətməsindən salamat qalması üçün, ya Əhli Sünnət alimlərinin məzkur ayə ilə bağlı təfsirlərinə uymalı, ya da bundan daha artığına gücü yetirsə, Ərəb lisanının qanunlarına vaqif olmalıdır.

Eyni zamanda, altımışa yaxın qaynaq olaraq baş vurduğum Sünnü, Şiə, Sufi, Zeydi, İbadi təfsirlərində bu ayənin mənası ilə bağlı verilən yorumlar onların verdiyi izahlar ilə üst-üstə düşmür.

Nəhayət, bu kəslərin iddiaları aşağdakılardan ibarətdir:

 

Birinci dəstənin iddiası:

 

“2/256-cı ayədə "mən yəkfur bit tağut" şərt cümləsindəki كفر felinin mənası “təkfir etmək” deməkdir, ayənin tərcüməsi də  "Hər kim Tağutu təkfir edərsə" kimi anlaşılmalıdır".

 

Cavab:

 

Onlar كَفَر felinin təkfir etmək kimi bir mənasının olmasını sübuta yetirmək üçün bir dənə də olsun qaynaq göstərə bilmirlər.

Belələri ilə qarşılaşdıqda, sadəcə olaraq onlardan istənilən şey, iddialarını əsaslandırmaq üçün qaynağın tələb edilməsidir.

Beləliklə, onlar qarşınızda məğlub olduqları üçün məsələ bitmiş sayılacaqdır. Bu kəslərə deyirik ki, كَفَرَ  felinin lüğətlərdə təkfir etmək kimi bir mənası yoxdur. Heç bir şübhə qalmaması üçün biraz ağır olsa da, كَفَرَ kəliməsinin lüğətlərdə varid olmuş bütün mənalarını qeyd edəcəm ki, belələrinə və belələrinin toruna düşmüş kəslərə aydın olsun ki, məzkur felin “təkfir etmək” kimi bir mənası olması iddiası başdan sona qədər yanlışdır.
 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#3 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 00:50

Əbu Mansur Əl Cəvhəri deyir:

 

كفر الكُفْرُ : ضدُّ الإيمان . وقد كَفَرَ بالله كُفْراً

 

(Məsdəri) “kufr” (olan) “kəfəra”( felinin mənası) iman etmək (sözünün) ziddidir.

 

والكُفْرُ أيضاً : جُحودُ النعمةِ ، وهو ضدُّ الشكر

 

Həmçinin (məsdəri) “kufr” olan (kəfəra feli) neməti (yaxşılığı) danmaq (inkar etmək) deməkdir. Bu da şükrün ziddidir.

 

والكَفْرُ بالفتح : التغطيةُ . وقد كفرْتُ الشيءَ أكْفِرُهُ بالكسر كَفْراً ، أي سَتَرْتُهُ

 

(Birinci kök hərfi) fəthəli (olan) Kəfr (məsdəri) örtmək (mənasındadır). (Məsələn, mudari siğasını kəsrəli formada) “qad kəfərtu əş-şeyə əkfiruhu  əkfiruhu kəfran (desək,) mənası onu örtdüm (olacaqdır).

 

Qaynaq: Əbu Mənsur Əl Cəvhəri: Tac əl-Luğa

 

Təliqat:

 

Burada üç şeyə diqqətinizi yönəltmək istəyirəm.

 

1.Kəfəra felinin təkfir etmək kimi bir mənasının olmamasına.

2.Hərfi cərrsiz olaraq “kəfəra” felinin birinci babdan (yəni mudaridə ikinci kök hərfi damməli olduğu halda) gələrkən danmaq və iman etməmək mənası verməsi.

3.Hərfi cərrsiz olaraq “kəfara” feili ikinci babdan (yəni mudaridə ikinci kök hərfi kəsrəli olduğu halda) gələrkən bir şeyin üzərini örtmək mənası verməsi.

 

Digər bir lüğət alimi İbn Farisi küfr sözünün bir şeyin üzərini örtmək və imanın ziddi olduğu mənasını söyləmişdir. Bu fikirlər arasında birinci dəstənin iddia etdiyi kimi məzkur feilin təkfir etmək kimi bir mənasının olması qətiyyən zikr edilmir. 

 

 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#4 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 00:52

Əbul Huseyn Ər Razi deyir:

 

الكفر ضد الإيمان سمي لأنه تغطية الحق وكذلك كفران النعمة جحوده و سترها

 

“Küfr imanın ziddidir, (əsli mənası) haqqı örtmək (olduğu) üçün (belə) adlanmışdır”

 

Qaynaq: Əbul Huseyn Ər Razi: Əl Məqayis əl-Luğa

 

Məcduddin əl-Firuzabadi deyir:

 

الكُفْرُ، (بالضم) : ضِدُّ الإِيمان ، وبها كُفُوراً وكُفْراناً : جَحَدَها ، وسَتَرَها

 

“(Birinci kök hərfi) damməli yazılan “küfr” sözü imanın ziddi deməkdir. (Məsdəri kufur və kufran olan) kəfəra (felini) bihə (ilə işlətdikdə mənası) onu (bir şeyi) danmaq və üstünü örtmək deməkdir”

 

Qaynaq: Məcduddin əl-Firuzabadi: Əl-Qamus əl-Muhit 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#5 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 00:53

İbn Manzur deyir:

 

الكُفْرُ : نقيض الإِيمان ؛ آمنَّا بالله وكَفَرْنا بالطاغوت

ويقال لأَهل دار الحرب : قد كَفَرُوا أَي عَصَوْا وامتنعوا

والكُفْرُ كُفْرُ النعمة ، وهو نقيض الشكر

والكُفْرُ جُحود النعمة ، وهو ضِدُّ الشكر

وقوله تعالى : إِنا بكلٍّ كافرون ؛ أَي جاحدون

وكَفَرَ نَعْمَةَ الله يَكْفُرها كُفُوراً وكُفْراناً وكَفَر بها : جَحَدَها وسَتَرها

 

"Küfr, iman etməyin əksi deməkdir. “(Məsələn) Allaha iman etdik, Tağutu inkar etdik” kimi.

(Bu söz) qeyri müsəlman diyarın əhalisi üçün “kəfəru”, yəni asi oldular, boyun qaçırdılar mənasında da deyilmişdir.

Küfr, nemətə (yaxşılığa) qarşı nankorluq etmək deməkdir ki, bu da şükrün ziddidir. Küfr, neməti danmaq deməkdir ki, bu da şükrün ziddidir.

Allahın kəlamında gəlidyi kimi “biz hər birinə qarşı kafirik”, yəni onları danırıq mənasında.

(Mudarisi) yəkfuru (olan) kəfəra nəmətəllahi və kəfəra bihə dedikdə (bunun mənası) neməti danmaq, onun üzərini örtmək deməkdir"

 

Qaynaq: İbn Manzur: Lisənul Arab 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#6 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 00:59

Müfəssirlərdən Muhamməd Cərir Ət-Tabəri tağutu inkarın tətbiqat formasını aydın bir şəkildə izah edərək, bununla onun rububiyyətinin danılmasının nəzərdə tutulduğunu söyləyir:

 

فتأويـل الكلام إذاً : فمن يجحد ربوبـية كل معبود من دون الله فـيكفر به

 

“...Beləliklə, (bu) sözün təvili (yozumu) budur: Kim Allahdan başqa bütün məbudların rububiyyətini danarsa (cahd) və onu (məbudu) inkar edərsə, ...”

 

Qaynaq: İbn Cərir Ət-Tabəri: Cəmiul Bəyan fi Təfsiril Quran 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#7 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 01:00

Əbu Mənsur Əl-Maturidi, ayədə keçən tağut sözünün şeytan, bütlər və kahinlər olması barəsində alimlərin sözünü qeyd etdikdən sonra, bura həm də Allahdan qeyrisinə ibadətə çağıran kəslərin də daxil olduğunu vurğulayır və tağuta küfr etməyin, inkar və təkzib ilə gerçəkləşəcəyini bildirir:

 

ومن جملته : ومن يكفر بالذي يدعو إلى عبادة غير الله ، ويكذبه في ذلك

 

“...O cümlədən, hər kim Allahdan qeyrisinə ibadətə dəvət edəni inkar edərsə və o kəsi bunda yalanlayarsa ...”

 

Qaynaq: Əbu Mənsur Əl-Maturidi: Təvilətu Əhlis-Sunnə


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#8 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 01:01

Müfəssirlərdən İbn Kəsir tağutun inkarını belə izah edir:

 

أي : من خلع الأنداد والأوثان ، وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ، ووحد الله ، فعبده وحده ، وشهد أنه لا إله إلا هو

 

“...Yəni hər kim ortaqları , bütləri və şeytanın Allahdan qeyri ibadət edilənə  ibadətə çağırdığını tərk edərsə və Onu təkləşdirərsə, sadəcə Ona ibadət edərsə, Ondan başqa ilahın olmadığına şahidlik edərsə...”

 

Qaynaq: İbn Kəsir: Təfsirul-Quran əl-Kərim

 

 

 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#9 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 01:03

İkinci dəstənin iddiası:

“Ayədəki kəfəra felinin lüğətdəki mənası bir şeyin üstünü örtmək deməkdir.”

Buna bir etirazımız yoxdur. Sadəcə,kiçik bir düzəliş etmək istərdik. كفر feili yox, كفر ب  feili örtmək mənasındadır”. Səbəbini isə yuxarıda izah etdik.

Sonra onlar demişlər:

Kafir bir şeyin üzərini örtən deməkdir.Həmin ayədə Allah Təalə bizə Tağutun üzərinin örtməyimizi əmr edir. Deməli, ayədə əmr edilən tağutun təkfir edilməsidir, çünki elə təkfir sözünün də mənası bir şeyin üzərini örtmək deməkdir. Çünki Ərəb dilində “Zeydin  filankəsi təkfir etməsi” (hərfi mənada filankəsin  üstünü örtməsi) Zeydin üstü örtüləni kafir elan etməsi anlamına gəlir.
 

Cavab:

Anormallıqlar ilə dolu olan bu iddia, bir axmağın Qahirənin Misrin paytaxtı olmasına səbəb kimi Bakının Xəzər dənizin sahilində yerləşməsini göstərməsinə bənzəyir.

Lüğətdə təkfir sözünün bir çox mənası varid olmuşdur. Əvvəlcə, onları dəlilləri ilə sadalayaq, sonra muaxaliflərin təkfir sözünün iki mənası-(bir şeyin üstünü örtmək” və “birini kafir elan etmək”) üzərində necə çaşqınlığa düşdüklərinə nəzər salaq. 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#10 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 01:07

1. Bir şeyin üzərini örtmək. (Bu zaman örtülmüş (mukəffər) adı qazanmış olur.) Əzhəri deyir:

 وسميت الكَفَّاراتُ كفَّاراتٍ لأَنها تُكَفِّرُ الذنوبَ أَي تسترها

“Kəffərat sözünün kəffərat adlanmasına səbəb onun günahların üstünü örtməsidir”.

2. Bir kəsi küfrə nisbət etmək. (bir şəxsi və ya bir şeyi örtən hesab etmək, məhz bu mənada şəxs (və ya şey)  kafir, yəni örtən ismi qazanmış olur.) İbn Manzur deyir:

 

وفي الحديث: أَن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، قال في حجة الوداع : أَلا لا تَرْجِعُنَّ بعدي كُفَّاراً يَضْرِب بعضُكم رقابَ بعض؛ قال أَبو منصور: في قوله كفاراً قولان : أَحدهما لابسين السلاح متهيئين للقتال من كَفَرَ فوقَ دِرْعِه إِذا لبس فوقها ثوباً كأَنه أَراد بذلك النهيَ عن الحرب، والقول الثاني أَنه يُكَفِّرُ الناسَ فيَكْفُر كما تفعل الخوارجُ إِذا استعرضوا الناسَ فيُكَفِّرونهم، وهو كقوله، صلى الله عليه وسلم: من قال لأَخيه يا كافر فقد باء بها أَحدهما ، لأَنه إِما أَن يَصْدُقَ عليه أَو يَكْذِبَ، فإِن صدق فهو كافر، وإِن كذب عاد الكفر إِليه بتكفيره أَخاه المسلم

“Hədisdə belə nəql edilmişdir ki,Allah rəsulu (sas) Vida həccində demişdir: ”Məndən sonra kafirlər olaraq sizin bəziləriniz bəzilərinin boyunlarını vurmasın.”

Əbu Mənsur demişdir: ”Onun (peyğəmbərin) “kafirlər” deməsinin iki mənası vardır.

Onlardan birincisi:

Sanki bunun ilə müharibəyə mane olmaq istəyirmiş kimi öz zirehinin üstündən paltar geymək ilə zirehinin üstünü örtən kəsə qarşı döyüşə hazırlq görüb silahlanaraq ( bəziləriniz bəzilərinin boyunlarını vurmasın) demək istəmişdir.

İkincisi: Xəvariclərin insanları təftiş etdikləri zaman onları təkfir etdikləri kimi  insanları təkfir etmək və ardından kafir olmaq. O, peyğəmbərin bu sözünə bənzəyir. ”Kim qardaşına ey kafir desə, ikisindən biri onun ilə yüklənmişdir. Çünki o ya doğru deyir, ya da yalan deyir. Əgər doğru demişsə, o, (sözü dediyi kəs) kafirdir. Əgər yalan demişsə, müsəlman qardaşını təkfir etdiyi (ona kafir ) dediyi üçün küfr ona qayıdır.”

 

3. Salam vermək. İbn Manzur deyir:
 

والتَّكْفِيرُ لأَهل الكتاب: أَن يُطَأْطئ أَحدُهم رأْسَه لصاحبه كالتسليم عندنا ، وقد كَفَّر له

 

“Əhli kitabın təkfiri: Bizim nəznimizdə salam anlamında olan onlardan birinin başını öz yoldaşına tərəf əyməsi. Bu da onun onu salaması deməkdir”.

 

4. Əlin sinəyə qoyulması. İbn Manzur deyir:

والتكفير أَن يضع يده أَو يديه على صدره

Təkfir insanın bir əlini və ya hər iki əlini sinəsi üzərinə qoyması deməkdir.

 

5. İtaət etmək. Cövhəri deyir:

 

 التكفير أَن يخضع الإِنسان لغيره كما يُكَفِّرُ العِلْجُ للدَّهاقِينِ

 

Təkfir” əlaltıların rəhbərlərə itaət etdiyi kimi bir insanın özündən qeyrisinə itaət etməsi

 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#11 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 dekabr 2015 - 01:08

Qayıdaq ikinci tayfanın az öncə yuxarıda qeyd etdiyimiz sonuncu sözünə. Bu insanlar ilk öncə iddia etdilər ki,”kafir sözünün anlamı bir şeyin üzərini örtmək deməkdir”.

Cavab: Kiçik bir xətalarını təshih etmək ilə bu sözə etiraz etmədik.

Sonra dedilər ki, ”Bəqərə surəsinin 256-cı ayəsində Allah Təalə bizə Tağuta küfr etməyimizi, yəni onun  üzərini örtməyimizi əmr edir”.
 

Cavab:

Bəli, buna da bir etiraz etmirik, çünki məzkur feilin “bə” hərfi cərri ilə işlənərkən bir şeyin üzərini örtmək mənası vardır.

Sonra dedilər ki,”Deməli, ayədə əmr edilən tağutun  təkfir edilməsidir, çünki elə təkfir sözünün də mənası bir şeyin üzərini örtmək deməkdir. Çünki ərəb dilində “Zeydin  filankəsi təkfir etməsi” (hərfi mənada filankəsin  üstünü örtməsi) Zeydin təkfir olunanı (üstü örtüləni) kafir elan etməsi anlamına gəlir”.

 

Cavab:

Onların anlamadıqları işin düyün nöqtəsi buradır. Görünür bu kəslər mövzu ilə əlaqədar olaraq təkfir sözünün “bir şeyin üzərini örtmək” və “bir kəsi küfrə nisbət etmək” (yəni birinin kafir olmasını söyləmək) kimi iki mənasını ələ almışlar. Çox da düz etmişlər. Çünki təkfir sözünün yuxarıda verdiyim diğər mənalarının mövzu ilə əlaqəsi yoxdur.Lakin bu insanların büdrəməsinə səbəb nədir?!!!

Bunlar, sadəcə olaraq, sözlərin mənalarını qarışdırmışlar. Birincisi, əgər iddia etdikləri kimi, məzkur ayədə Tağutun küfrə nisbət olunması (yəni kafir demək) əmr edilibsə, bəs o zaman hanı lüğətdə bunlar deyən kimi كفر ب  kəliməsinin belə bir mənası?!!!

İkincisi, Ərəb dilində təkfir sözünü bir şeyin üzərini örtmək mənasında kimisə kafir elan etmək anlamında işlətməyə çalışsalarlar, bilinsinlər ki, Ərəb dilində üzəri örtülən şey kafir(örtən) adlana bilməz. Çünki biz demişdik ki, lüğətlərdə “örtənin” kafir olması zikr edilmişdir, üzəri örtülənin yox.Üzəri örtülən necə kafir ola bilər ki, kafir olması üçün üzəri örtülən yox, nəyinsə üzərini örtən olması lazımdır.

Üçüncüsü, Zeydin bir kəsi , şəxsin üzərini örtməsi anlamında təkfir etməsinin həmin şəxsin kafir elan edilməsi anlamına gəlməsi, bu kökündən yalandır. Çünki bu zaman örtən Zeyd olur, örtülən isə şəxs. Kafir ismini daşımağa Zeydin daha çox səlahiyyəti çatır nəyin ki, Zeydin üzərini örtdüyü şəxs.

Ərəb dilində isə heç zaman üzəri örtülən (ismi Məful), şəxsin üzərini örtənin (ismi failin) yerində işlənə bilməz. Lakin  كَفَّرَ feilinin digər bir mənası bir kəsin örtən(كافر) olmasına hökm verməkdir. Bu zaman Fail, məfulun bihinin (tamamlığın) örtən (kafir) olmasına hökm verir. Bu mənada desək ki, كَفَّرَ زيدٌ خلدًا bunun mənası o olacaq ki, ”Zeyd Əlinin kafir (örtən) olduğunu dedi. Lakin ayədəki isə كَفَّرَ yox, كَفَرَ feili işlənmişdir. Ayədəki كَفَرَ ب  feili isə tamamlığının üzəri örtülmüş (مكفور بها) olduğuna hökm edir, tamamlığın nəyisə örtən (كافر) olduğuna hökm etmir.

Yəni bunu anlatmaq ilə muradımız  كَفَّرَ  feilini bir şeyin üzərini örtmək mənasında kiminsə kafir olduğu anlamında işləndiyini iddia edərək sonra da كفر ب feilinin də bir şeyin üzərini örtmək anlamı verdiyi üçün eyni zamanda üzəri örtülənin kafir olduğu anlamına gəlməsini söyləmək yanlışdır. Çünki izahların içində qeyd etdik ki, kəffəra (كَفَّرَ) feilinin örtmək anlamında kimisi kafir elan etmək kimi bir mənası lüğətdə yoxdur. Sonra onların qarşısına sual qoyduq ki, üzəri örtülən necə kafir ola bilər ki, kafir sözünün mənası üzəri örtülən yox, bir şeyin üzərini örtən deməkdir.

Xulasə,Tağutun təkfir edilməsinə bir etirazımız yoxdur, onlara qarşı açdığımız davamız sözü gedən ayədə tağutun təkfir edilməsinə iddia edilən əmrin movcudluğunun yalan olmasıdır.

Nəhayət, ayədə Allah bizdən tağutun örtən (kafir) olmasını deməmizi tələb etmir, tağutun üzərini örtməmizi, (yəni tağuta qarşı kafir olmamızı) və bizim inanc sitemimizdə tağutun مكفور بها  olmasını tələb edir.

Son olaraq bunları demək istəyirəm: ”Bizim məzkur ayə barəsində mövqeyimiz, yuxarıda təfsirlərdə söylənildiyi kimi Tağutun inkar edilməsi, danılmasıdır.”

Əhli sünnə bundan başqasını deməmişdir.Lakin  bu gün dərin elmi olmayan gənclər 14 əsrdir əhli sünnətin “bilmədiyi”(!) tağuta küfr etməyin “yeni metodunu”(!) öyrətməyə çalışmaları insanı dəhşət və gülüş arasında qoyur.


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 

Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim