Перейти к содержимому


Фотография

Cəsusun HökmüDindən çıxar, qanı halal olarmı?


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 10

#1 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:02

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Müsəlmanların sirlərini və stratejik məlumatları kafirlərə ötürmək və onların lehinə cəsusluq etmək ixtilafsız olaraq böyük günahlardandır.

 

Bu ittifaqdan sonra günümüz müsəlmanları iki nöqtədə xilaf içərisindədirlər:

1. Müsəlman cəsusun din baxımından hökmü. O, cəsusluq səbəbilə küfrə girmiş sayılarmı? Yoxsa bu hərəkət böyük günah sərhəddini keçməz?

2. Belə bir işi isbat edilmiş müsəlman hansı cəzaya məruz qalmalıdır?

 

Günümüzdəki bu ixtilaflı nöqtələri, qədim və mötəbər alimlərimizin görüşləriylə həll etmək məqsədilə bu mövzunu açmağa qərar verdim.

 

Mövzu açılmışkən toxunulmadan keçilməsi mümkün olmayan bir nöqtə haqqında da danışmaq istərdim.

Bu, cəsusluq iddiasının sübutu məsələsidir. Heç kəsə sirr deyil ki, ortada ciddi bir sübut olmadan bir çox müsəlmanın qanı mücərrəd şübhəli hərəkətlər səbəbilə axıdılmış bir çoxları haqsız yerə "cəsus" damğası alaraq toplumda sıxışdırılmışdır.

Bu barədə müsəlmanların həqiqətən də çox diqqətli olması lazımdır. Çünki, cəsuslar müsəlmanların safflarını nə qədər parçalayırsa, haqsız yerə müsəlmanlara cəsus damğası vurmaq da safflarımızı o qədər parçalayır. Xüsusəndə İslamın faydası üçün çalışan səmimi insanların bu adla kənarlaşdırılması hərəkata ciddi zərər verir. Bu baxımdan həqiqi cəsusla, insanlara dəlilsiz damğa vuran arasında bir fərq yoxdur.

Müsəlmanların üzərinə düşən, bu kimi işlərdə nəinki sübut tələb etmək, əksinə sübut ortaya qoyulmadığı təqdirdə ittihamçının özünü ittiham etmək və beləcə haqsız ittihamların qarşısını qismən də olsa almaqdır.


 • Əbu Ömər Hənəfi və Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#2 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:08

Malikilərdən Əbu Abdillah Əl Qurtubi (600-671 h/1204-1274 m) Mumtəhinə surəsi 1-ci ayəti kəriməni təfsir edərkən, cəsusun dünyəvi məqsəd daşıdığı zaman kafir olmayacağı haqda deyir:

 

من كثُر تطلُّعُه على عوْراتِ المسلمين , وينبِّه عليهم , ويعرِّف عدوَّهم بأخبارِهم لم يكنْ بذلك كافرًا إذا كان فعْلُه لغرضٍ دُنْيويٍّ واعتقادُه على ذلك سليم ؛ كما فعَل حاطبٌ حِينَ قصَد بذلك اتخاذَ اليدِ , ولمْ ينوِ الرِّدةَ عن الدِّين

 

"Bir kimsə, Müsəlmanların gizli hallarına yaxşıca bələd olub, onların əleyhinə xəbərçilik edər, onların xəbərlərini düşmənlərinə çatdırarsa, bu səbəblə kafir olmaz. Bunu dünyəvi məqsədlə etdiyi, etiqadı isə sağlam olduğu zaman hökm belədir.

Necəki, Hatib bunu, bununla dəstək qazanmaq qəsdilə etdi, Dindən dönmək niyətilə deyil."

 

Qaynaq: Əbu Abdillah Əl Qurtubi: Əl Cami li Əhkəmil Quran: 20/399

Beyrut: Ər Risələ: 1427/2007


 • Abdul Hakim, Əbu Ömər Hənəfi və Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#3 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:10

"Muslim"i şərh edənlərdən Muhyiddin Ən Nəvəvi (631-676 h/1233-1277 m) kafir cəsusun öldürüləcəyi haqqında icma nəql etdikdən sonra, müsəlman cəsusun hökmü haqqında bunları söyləyir:

 

وأما الجاسوسُ المسلمُ فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفةَ وبعضُ المالكية وجماهيرُ العلماءِ رحمهم الله تعالى : يعزِّره الإمامُ بما يرى من ضرْبٍ وحبْسٍ ونحوِهما ، ولا يجوز قتلُه ، وقال مالكٌ - رحمه الله تعالى - : يجتهِد فيه الإمامُ ، ولم يفسِّرْ الاجتهادَ ، وقال القاضي عِياضٌ رحمه الله : قال كبارُ أصحابِه يُقتَل ، قال : واختلفوا في ترْكِه بالتوبة ، قال الماجِشُون : إن عُرِفَ بذلك قُتِل ، وإلا عُزِّرَ

 

"Müsəlman cəsusa gəlincə, İmam Şafi, Əvzai, Əbu Hənifə, Malikilərin bəzisi və alimlərin çoxu – rahiməhumullahu təala – belə demişlər: İmam (Əmir) onu döymək, həbs etmək və bu kimi şeylərdən uyğun gördüyüylə cəzalandırar. Lakin, öldürülməsi caiz deyil!

İmam Malik – rahiməhullahu təala – belə demişdir: İmam onun haqqında ictihad edər. Lakin, İmam Malik ictihadın necəliyini açıqlamamışdır.

Qadi İyad – rahiməhullah – belə dedi: İmam Malkin əshabının böyükləri öldürüləcəyini söyləmişlər. Tövbə etdiyi zaman öldürülməyib tərk edilməsi xüsusunda ixtilaf etmişlər.

Macişun isə belə demişdir: Əgər cəsusluğuyla tanınırsa (daimi edərsə) öldürülər, əgər elə deyilsə təzir edilər."

 

Qaynaq: Muhyiddin Ən Nəvəvi: Sahihu Muslim bi Şərhin Nəvəvi: 12/67

Misir: 1347/1929

 

 

Təliq: Gördüyümüz kimi, alimlərin əksəriyyəti müsəlman cəsusun cəza olaraq öldürülməyəcəyi görüşündədirlər. Ayrıca cəsusun öldürülməyəcəyini söyləmələri, onların cəsusu bu səbəblə mürtəd saymadıqlarının açıq dəlilidir. Çünki, kişi cinsindən olan mürtəd ittifaqla öldürülür.

Malikilərdən bəzilərinin ölüm hökmü verməsi isə, riddət səbəbilə deyil cəza və hədd olaraqdır.
 


 • Abdul Hakim, Əbu Ömər Hənəfi və Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#4 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:13

Buxari şarihlərindən İbn Battal (v. 449 h/1057 m) Müsəlman cəsusa veriləcək cəza haqda fikirləri qeyd ettikdən sonra belə deyir:

 

ومَن قال بقتْل الجاسوسِ المسلمِ فقد خالفَ الحديثَ وأقوالَ المتقدِّمين مِن العلماءِ ، فلا وجْهَ لقوله

 

"Müsəlman cəsusun öldürülməsi lazımdır deyən kimsə, hədislərə və qədim alimlərin görüşlərinə müxalifət etmişdir. Onun görüşünün bir əsası/dəlili yoxdur."

 

Qaynaq: İbn Battal: Şərhu Sahihil Buxari: 5/164

Məktəbətur Ruşd


 • Abdul Hakim və Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#5 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:16

Şafilərdən İbn Həcər Əl Asqalani (773-852 h/1372-1449 m) "Fəthul Bari" adlı əsərində müsəlman cəsus haqda görüşləri qeyd edərkən deyir:

 

وقد نقَل الطحاويُّ الإجماعَ على أن الجاسوسَ المسلمَ لا يُباح دَمُه , وقال الشافعية والأكثرُ : يعزَّر , وإن كان مِن أهلِ الهيئاتِ يُعفى عنه , وكذا قال الأوْزاعي وأبو حنيفةَ : يُوجَعُ عُقوبةً ويُطال حبْسُه

 

"Tahavi, Müsəlman cəsusun qanının mübah/halal olmadığı haqda icma nəql etmişdir. Şafi alimləri və əksər alimlər təzir ediləcəyini bildirmişlər.

Əgər əhlul heyətdəndirsə (yəni, daha öncə şübhəli şeylər etməyən kimsədirsə) cəza verilməz.

Eləcə də Əvzai və Əbu Hanifə canını yandıracaq şəkildə cəzalandırılacağını və uzun müddət həbs ediləcəyini söyləmişlər."

 

Qaynaq: İbn Hacər Əl Asqalani: Fəthul Bari bi Şərhi Sahihil Buxari: 12/310

Beyrut: Darul Mərifə: Sələfiyyə Çapı
 


 • Abdul Hakim və Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#6 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:21

Hənəfi imamlarından Əbu Cəfər Ət Tahavi (239-321 h/853-933 m) "İxtilaful Uləmə" adlı kitabında (Əbu Bəkr Əl Cəssas bu kitabı "Muxtasaru İxtilafil Uləma" adıyla qısaltmışdır) müsəlman cəsus haqqında deyir:

 

قال أبو جعْفرٍ : لم يختلفوا أنَّ المسلمَ لو فعَل ذلك لم يُبَحْ دمُه , كذلك المستأمِنُ والذمِّيُّ

 

"Əbu Cəfər (Ət Tahavi) dedi: Onlar (fəqihlər) ixtilaf etməyiblər ki, əgər bunu (cəsusluğu) bir Müsəlman etsə qanı mübah/halal olmaz (öldürülməz). Mustəmin və Zimmi də bu hökmdədir."

 

Qaynaq: Əbu Bəkr Əl Cəssas: Muxtasaru İxtilafil Uləmə: 3/451/1602

Beyrut: Darul Bəşairil İsləmiyyə: 1416/1995


 • Abdul Hakim və Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#7 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:26

İmam Əbu Yusuf Əl Ənsari (113-182 h/731-798 m) Abbasi xəlifəsi Harun Ər Rəşid üçün yazdığı "Kitabul Xarac" adlı əsərində cəsuslarla bağlı belə deyir:

 

وسألتَ يا أميرَ المؤمنين عن الجَواسيسِ يُوجَدُون وهمْ مِن أهلِ الذمّةِ أو أهلِ الحربِ أو مِن المسلمِين , فإن كانوا مِن أهلِ الحربِ أو مِن أهلِ الذمّةِ ممَّن يُؤدِّي الجزْيةَ مِن اليهودِ والنصارى والمجوسِ فاضرِبْ أعْناقَهم , وإن كانوا مِن أهلِ الإسلامِ مَعرُوفين فأَوْجِعْهم عقوبةً , وأطِلْ حَبْسَهم حَتّى يُحْدِثوا توبةً

 

"Ey Möminlərin əmiri! Cəsuslar haqqında soruşdun.

Cəsuslar ya zimmə əhli, ya hərb əhli və ya Müsəlmanlardandırlar.

 

1. Əgər əhli hərbdən və ya cizyə ödəyən Yəhudi, Xristian və Məcusilər kimi zimmə əhlindəndirlərsə boyunlarını vur.

2. Əgər bilinən Müsəlmanlardandırsa onları yaxşıca cəzalandır və tövbə edənə qədər uzun müddət həbs et!"

 

Qaynaq: Əbu Yusuf Əl Ənsari: Kitabul Xarac: 189-190

Beyrut: Darul Marifə: 1399/1979

 

 

Təliq: Gördüyümüz kimi İmam Əbu Yusuf Müsəlman olan cəsusun öldürülməyib, cəzalandırılacağını söyləmişdir. Əgər bu onun qatında küfr olsaydı onun da digərləri kimi boynunun vurulmasını əmr edərdi.


 


 • Abdul Hakim və Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#8 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:28

Hənbəli alimlərindən Əhməd İbn Teymiyyə (661–768 h/1263–1328 m), dünyəvi məqsədlərlə cəsusluq edənin küfrə düşməyəcəyi haqda deyir:

 

وقد تحصُل للرجلِ موادَّتُهم لرَحِمٍ أو حاجةٍ فتكون ذنبًا ينقُص به إيمانُه ولا يكون به كافرًا

كما حصَل مِن حاطبِ بنِ أبي بلْتَعةَ لما كاتبَ المشركينَ ببعضِ أخبارِ النبي وأنزلَ اللهُ فيه { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ } . وكما حصَل لسعدِ بنِ عُبادةَ لما انتصَر لابنِ أبيِّ في قصةِ الإفْك , فقال لسعْدِ بنِ معاذٍ : كذَبت والله , لا تقتُله ولا تقدِر على قتْلِه , قالت عائشةُ وكان قبلَ ذلك رجلاً صالحًا ولكن احتملتْه الحَمِيّة

 

"Bəzən elə olur ki, insan onlarla (kafirlərlə) qohumluq və ya bir ehtiyac səbəbilə dostluq edir və bu hərəkəti sadəcə imanını azaldan bir günah olur. Lakin bu səbəblə kafir olmur.

Necəki Hatib bin Əbi Bəltəa Nəbinin planlarını müşriklərə yazmış və onun haqqında Uca Allah bu ayəni endirmişdi:

"Ey iman gətirənlər! Mənim də sizin də düşməniniz olanları, sevgi göstərərək özünüzə dost tutmayın!" (Əl Mumtəhinə: 60/1)

Həmçinin bu Sad bin Ubədə ilə də baş vermişdi. O, ifk hadisəsi zamanı (münafiq olan) İbn Ubeyyin tərəfini tutmuş və Sad bin Muaza belə demişdi: "Vallahi yalan dedin! Sən onu öldürə bilməzsən və öldürməyə də qadir deyilsən".

Aişə onun haqqında belə demişdi: Bu hadisədən öncə salih bir kimsə idi. Lakin, qövmiyyətçilik duyğuları ona qalib gəldi."

 

Qaynaq: Əhməd İbn Teymiyyə: Məcmuatul Fətəva: 7/320-321

Darul Vəfa: 1426/2005
 


 • Abdul Hakim və Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#9 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:33

İmam Muhəmməd bin İdris Əş Şafi (150–204 h/767–820 m) "Əl Umm" adlı kitabında deyir:

 

قِيل للشافعي : أرأيتَ المسلمَ يكتُب إلى المشركين مِن أهلِ الحرب بأنَّ المسلمينَ يُريدون غزوَهم أو بالعورة مِن عوراتهم , هل يُحِلُّ ذلك دمَه ويكون في ذلك دِلالةٌ على مُمالأةِ المشركين ؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لا يَحِل دمُ مَن ثبَتتْ له حرمةُ الإسلام إلا أن يقتُل أو يَزني بعد إحصانٍ أو يكفُر كفراً بيناً بعد إيمانِ ثم يثبُت على الكفرِ

وليس الدلالةُ على عورةِ مسلمٍ ولا تأييدُ كافرٍ بأن يحذِّرَ أن المسلمينَ يُريدون منه غِرَّةً ليَحذَرها أو يتقدَّم في نِكايةِ المسلمين بكفرٍ بينٍ

 

"İmam Şafidən soruşuldu: Müsəlmanların onlarla savaşmağa hazırlaşdığını və ya hansısa bir sirrini müşriklərə yazan/bildirən müsəlman haqqında nə deyərsən?

1. Bu hərəkəti onun qanını halal qılarmı?

2. Bu hərəkəti onun müşrikləri sevdiyinə dəlalət edirmi?

 

İmam Şafi - uca Allah ona rəhmət etsin – belə cavab verdi:

1. İslam toxunulmazlığını qazanmış kimsənin qanı ancaq üç şeylə halal olar.

A ) (Öldürülməsi haram olan birini) öldürməklə.

B ) Evliykən zina etməklə.

C ) İmam etdikdən sonra, açıq bir şəkildə küfrə girib küfr üzrə sabit qalmaqla.

 

Bir müsəlmanın sirrini açmaq, bir kafiri özünü qorusun və ya daha öncə hərəkətə keçərək müsəlmanlara zərər versin deyə müsəlmanların ona ani basqın etmək istədiklərini xəbər vermək surətilə dəstəkləmək isə açıq bir küfr deyildir."

 

Qaynaq: Muhəmməd bin İdris Əş Şafi: Əl Umm: 5/609

Darul Vəfa: 1422/2001
 


 • Abdul Hakim və Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#10 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:37

Bu mövzuda müxaliflərin dilindən düşməyən bir iddia var. "Onlar belə deyirlər: Rəsulullah Hatibin qəlbini bildiyi üçün onu sərbəst buraxdı. Ancaq biz qəlbləri bilmirik. Dolayısıyla zahirə görə müsəlman cəsusun iddiasını qəbul etmərik".

Bu iddia daha öncədə gündəmə gəlmiş və İmam Şafiyə bu haqda soruşulmuşdur. Onun cavabına baxaq:

 

İmam Muhəmməd bin İdris Əş Şafi (150–204 h/767–820 m) "Əl Umm" adlı kitabında deyir:

 

قِيل للشافعي : أفرأيتَ إن قال قائلٌ : إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : "قد صدَق" , إنما ترَكه لمعرفته بصدْقه لا بأن فعلَه كان يحتمِل الصدْقَ وغيرَه

فيقال له : قد علِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ المنافقينَ كاذبون وحقَن دماءَهم بالظاهرِ , فلو كان حكْمُ النبي صلى الله عليه وسلم في حاطبٍ بالعلمِ بصدْقِه كان حكُمُه على المنافقين القتلَ بالعلمِ بكَذِبهم , ولكنَّه إنما حكَم في كلٍّ بالظاهر , وتولَّى اللهُ عز وجل مِنهم السرائرَ , ولئلا يكونَ لحاكمٍ بعدَه أن يدَعَ حكماً له مثلَ ما وصَفتُ مِن عِلَلِ أهلِ الجاهليةِ

وكلُّ ما حكَم به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو عامٌ حتى يأتي عنه دلالةٌ على أنه أرادَ به خاصاً أو عن جماعةِ المسلمين الذين لا يُمكِن فيهم أن يجعَلوا له سنةً أو يكون ذلك موجوداً في كتاب اللهِ عز وجل

 

"İmam Şafidən soruşuldu: Əgər bir nəfər belə deyərsə: "Rəsulullah – sallallahu aleyhi və səlləm – (Hatib haqqında) "Doğru söylədi" demiş və onu sadəcə doğru söylədiyini bildiyi üçün sərbəst buraxmışdır. Yoxsa onun elədiyi hərəkətin (xəbər verdiyi motivin) doğru olma ehtimalından dolayı deyil". Buna nə deyərsən?

 

İmam Şafi belə cavab verdi: Rəsulullah – sallallahu aleyhi və səlləm – münafiqlərin (qəlblərində) yalançı olduğunu bildiyi halda zahirə əsaslanaraq onlara toxunmamışdır.

Əgər Nəbinin – sallallahu aleyhi və səlləm – Hatib haqqındakı hökmü onun doğru söylədiyini bildiyinə əsasən olsaydı, onun münafiqlər haqqındakı hökmüdə - onların yalançı olduqlarını bildiyi üçün – öldürülmək olardı.

Lakin o, hamı haqqında zahirə görə davranmışdır. İçdə olanlar isə Allaha – azzə və cəll – aiddir.

Bunu etmə səbəbi həmçinin ondan sonra gələn hansısa hakimin bu haqda, vəsf etdiyim cahiliyyə xəstəlikləri kimi hökm verə bilməməsidir.

Rəsulullahın – sallallahu aleyhi və səlləm – verdiyi hər hökm ümumidir. Bu hökmü aşağıdakı hallar xüsusiləşdirə bilər:

1. Onun özündən bu məqamda xüsusiliyi qəsd etdiyinə işarə edən bir şeyin varid olması.

2. Özlərindən sünnət uydurmayacaq müsəlman bir camaatdan (zənnimcə icmanı qəsd edir) belə bir şeyin varid olması.

3. Yaxudda bu dəlalətin Allahın – azzə və cəll - kitabında mövcud olması."

 

Qaynaq: Muhəmməd bin İdris Əş Şafi: Əl Umm: 5/611

Darul Vəfa: 1422/2001
 


 • Abdul Hakim və Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#11 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.257 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 24 mart 2014 - 15:42

Maliki alimlərindən Əbu Bəkr İbnul Arabi (468-543 h/1076-1148 m) Tirmizi şərhində deyir:

 

الثانية : أن دُلْسةَ حاطبٍ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بما كتَب به إلى أهل مكةَ مِن جُملةِ المعاصي الكبائرِ والذُّنوبِ الفواحشِ , لكنَّها لم تُخرِجْه مِن الإيمان لما كانتْ مِن معاصي الأعمال

 

"Hədisdən çıxan ikinci fayda: Hatibin Məkkəlilərə məktub yazmaq surətilə Nəbiyə - sallallahu aleyhi və səlləm - xəyanət etməsi böyük və çirkin günahlardandı. Lakin bu günah, əməllərdəki masiyətlərdən olduğu üçün onu iman dairəsindən çıxarmamışdı."

 

Qaynaq: Əbu Bəkr İbnul Arabi: Aridatul Əhvəzi: 12/192

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə

 

المسألة الرابعةُ : مَن كثُر تطلُّعُه على عوراتِ المسلمين ، وينبِّه عليهم ، ويعرِّف عدوَّهم بأخبارِهم لم يكنْ بذلك كافراً إذا كان فعلُه لغرَضٍ دنيويٍّ ، واعتقادُه على ذلك سليمٌ ، كما فعَل حاطبُ بن أبي بَلْتعةَ حينَ قصَد بذلك اتِّخاذَ اليد ولم ينوِ الردَّةَ عن الدِّين

 

"Dördüncü məsələ: Bir kimsə, Müsəlmanların gizli hallarına yaxşıca bələd olub, onların əleyhinə xəbərçilik edər, onların xəbərlərini düşmənlərinə çatdırarsa, bu səbəblə kafir olmaz. Bunu dünyəvi məqsədlə etdiyi, etiqadı isə sağlam olduğu zaman hökm belədir.

Necəki, Hatib bin Əbi Bəltəa bunu, bununla dəstək qazanmaq qəsdilə etdi, Dindən dönmək niyətilə deyil."

 

Qaynaq: Əbu Bəkr İbnul Arabi: Əhkəmul Quran: 4/225

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1424/2003
 


 • Abdul Hakim və Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim