Перейти к содержимому


Фотография

Kitabus Sünnə haqdaKitabüs-sünnə kitabı haqqında


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 2

#1 Abdul Hakim

Abdul Hakim
 • Heyət
 • 15 ismarıc
 • Məkan:Göstərilməyib
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 16 dekabr 2014 - 18:28

Əssələmu aleykum. 

 

Qardaşlar sualım Əhməd bin Hənbəlin oğlu Abdullahın yazdığı Kitabus sünnə kitabı haqqındadır. 

Bu kitab haqqında və bu kitabda olan nəqllər barədə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Öncədən Allah razı olsun.
 


Abdul Hakim

#2 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 19 dekabr 2014 - 13:27

Aleykumussəlam. Zikr edilən kitab, etiqad mövzusunda yazılmışdır və bir neçə ana bölümdən ibarətdir.

Öncə Cəhmilərin bəzi vəsfləri və onların təkfiri, daha sonra İmam Əbu Hənifənin küfrü və zındıqlığının "isbatı", sonda isə sifət məsələləri haqda bəzi rəvayətlər mövcuddur.

İçindəki yalanlar, iftiralar, həddi aşmalar səbəbilə bu bir zəlalət abidəsi olacaq kitabdır.

 

Məsələn kitabda Əbu Hənifə haqda aşağıdakı yalan və iftiralar mövcuddur:
 

səh 180: Əhməddən soruşuldu: Əbu Hənifə və əshabına nifrət etmək savabdımı? Vallahi bəli dedi...

səh 181: Əbu Yusufdan Əbu Hənifə haqda soruşuldu. "Onu boş ver. Cəhmi olaraq öldü" deyə cavab verdi.

səh 182: Əbu Hənifə mürciə idi, çünki zalım hakimə silahlı üsyanı caiz sayardı.

səh 183: Quranın məxluq olduğunu ilk dəfə Əbu Hənifə söyləyib.

səh 184: Hocası olan Hammad, Əbu Hənifəyə adam göndərib "Get o kafirə (yəni Əbu Hənifəyə) deki..." dedi.

səh 188: İslam ümməti üçün Əbu Hənifədən daha zərərli biri olmayıb.

səh 193: Əbu Hənifə iki dəfə zındıqlıqdan tövbə etdirilib.

səh 197: Allah Əbu Hənifənin qəbri üzərinə atəşdən bir təbəqə çəksin.

səh 207: Əbu Hənifə hər növ içkini və sərxoş edicini halal sayardı.

səh 209: Əbu Hənifə kafir, cəhmi və xəvaric idi.

səh 226: Əbu Hənifə belə demişdir: Peyğəmbər məni görsəydi mənim fətvalarıma görə əməl edərdi...

 

Təqdim etdiyim yalan və iftiralar, bu beyin xədiminin sözlərinin sadəcə bir qismi idi. Kitabı oxuyanlar orada nəinki Əbu Hənifə, Allaha hansı növdən iftiralar atıldığına şahid olarlar.

Bu nanəciblərin məzhəbiylə tanış olduqca bir çoxunun şizofreniyadan əziyyət çəkən kimsələr olduqlarında şübhəm qalmır.

Yazı üslubları belə buna dəlalət edir. Filankəs cəhmidir, ona cəhmi deməyəndə cəhmidir, ona salam verəndə cəhmidir, onla eyni karvanda gedəndə cəhmidir... və bu axmaqca oynanan "cəhmi cəhmi" oyunu beləcə silsilə olaraq davam edər...

Bu ruhi xəstələrin stilləri, daha çox oğru qanunlarını xatırladır. Filankəs üzdəniraqdır. Ona toxunanda, salam verəndə, qabında yemək yeyəndə.....
 


 • Abdul Hakim bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#3 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 25 dekabr 2014 - 03:16

Abdullah bin Əhmədin "Kitabus Sunnə"sindən Əbu Hənifə haqqında iftira və yalanlarını zikr etdik. Lakin, bizlərə bu mövzuda ən çox qarşı çıxanlar özünü Hənəfiliyə nisbət edən "kraldan çox kralçı" manqurdlar oldular.

Sınıq bir "şəxsiyyət" olaraq yetişdirilmiş bu ləyaqətsiz insanlar görəsən təqdim edəcəyim aşağıdakı nəqllər haqda nə deyəcəklər? Onlar üçün Allah haqqımı önəmlidir yoxsa uşaqlıqdan dinləyərək böyüdüldükləri imamlıq nağılları? Tövhidinizin və məzhəbinizin qalasına bir nəzər salaq:

 

حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت خارجة ، يقول : الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهن طوالق ، وأنهن لا يحللن لأزواجهن لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم ، ثم تلا {طه} {ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى} إلى قوله عز وجل {الرحمن على العرش استوى} وهل يكون الاستواء إلا بجلوس

 

"10 - ... Xaricə dedi: Cəhmiyyə kafirdir. Onların qadınlarına deyin ki, boşanmış sayılırlar və ərlərinə halal deyillər. Onların xəstəsini ziyarət etməyin, cənazələrinə qatılmayın! Daha sonra "Ta Ha" surəsini "Rəhman ərşə istiva etdi" ayəsinə qədər oxuyub dedi: Məgər istiva oturmaqdan başqa bir şeyləmi olur?"

 

Bəli! Əgər sizlər Allahın oturub qalxdığını qəbul etmirsinizsə, qadınları boşanmış sayılan kafirlərsiniz...

 

حدثني أبو موسى الأنصاري إسحاق بن موسى إملاء علي من كتابه ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، قال : فحدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، قال : بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم يسأله : هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فبعث إليه أن نعم قد رآه ، فرد رسوله إليه وقال : كيف رآه ؟ فقال : رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجل ، وملك في صورة أسد ، وملك في صورة ثور ، وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب

 

"217 - ... Abdullah bin Əbi Sələmədən: Abdullah bin Ömər, Abdullah bin Abbasa adam göndərib soruşdu:

- Muhəmməd - sallallahu aleyhi və səlləm - Rəbbini görübmü?

İbn Abbas: Bəli! O, Rəbbini görüb.

- Necə görüb?

İbn Abbas: Onu yerləri qızıl döşəklərlə döşənmiş yaşıl bir bağda, qızıldan bir kürsü üzərində görüb. Bu taxtı dörd mələk daşıyır. Mələyin biri insan, biri aslan, biri öküz, biri isə qartal surətindəydi."

 

فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه ، ثم حف الكرسي بمنابر من نور ، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها

 

"460 - ... Ənəs bin Malik Rəsulullahın belə dediyini nəql etdi: ... Cümə günü olduğu zaman Allah - təbarəkə və təala - İlliyyundan (uca məqamdan) kürsüsünün üzərinə enər. Sonra kürsünü nurdan minbərlərlə əhatə edər. Nəbilər gəlib onların üzərində oturar..."

 

حدثني أبي رحمه الله ، نا يزيد بن هارون ، أنا الجريري ، عن أبي عطاف ، قال : كتب الله التوراة لموسى عليه السلام بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در فسمع صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب

 

"568 - ... Əbu Attaf dedi: Uca Allah Musa - aleyhissəlam - üçün Tövratı öz əliylə dürrdən lövhələrə  yazmışdır. Bu ərəfədə belini qayaya söykəmişdi.O da aralarında hicabdan başqa bir şey olmadığı halda qələmin səsini eşitmişdi."

 

حدثني أبي ، نا أبو أسامة ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال : خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر

 

"1084 - ... Abdullah bin Amr: Əziz və cəlil olan Allah mələkləri iki dirsəyin və sinənin nurundan yaratmışdır."

 

والملائكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد

 

"1120 - ...Laqit dedi: Rəsulullah xütbəsində belə dedi: ... Əziz və cəlil olan Rəbbin mələklər də yanında olduğu halda yer üzündə dolaşar. Ölkələr onun üçün boşalar."

 

حدثني خلاد بن أسلم ، نا النضر بن شميل ، أنا حماد يعني ابن سلمة ، نا ثابت ، عن أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية {فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا} قال : تجلى بسط كفه ووضع إبهامه على خنصره

 

"1205 - ... Ənəs bin Malik dedi: Rəsulullah " Rəbbi dağa təcəlli edincə, onu yerlə bir etdi" ayəsini oxuyub dedi: Təcəlli etdi - (Ənəs) Ovcunu yayıb, baş barmağını kiçik barmağının üzərinə qoydu."

 

قرأت على أبي نا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، حدثني أبي ، عن عكرمة ، قال : إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة : خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده

 

"1206 - ... İkrimə: Əziz və cəlil olan Allah sadəcə üç şeyə əliylə toxunmuşdur: Adəmi əliylə yaratmışdır. Cənnətin ağaclarını əliylə əkmişdir. Tövratı əliylə yazmışdır." 
 


 • Abdul Hakim bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 1

0 İstifadəçi, 1 Qonaq, 0 Anonim