Перейти к содержимому


Фотография

Cihad İbadətiTərk edilmiş fərzlərdən


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 12

#1 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Uca Allahın müsəlmanlara fərz qıldığı, namaz, oruc, zəkat, həcc və cihad kimi bir çox ibadətlər vardır.

Bu ibadətləri müxtəlif etibarla sinifləndirmək olar. Məsələn namazı və orucu bədəni, zəkatı mali, həcci bədəni-mali şəklində təsnif edə bilərik.

Bu ibadətlər eyni zamanda mükəlləfləri əhatə baxımından da müxtəlifdirlər. Bəziləri varlı və ya kasıblığına baxmadan hər mükəlləfə fərz olduğu halda bəzisi, əlavə mali və s. şərtlərə sahib olanlara fərzdir.

 

Lakin bu gün bu ibadətləri başqa bir kriteriyanı əsas alaraq, Allahın əmrlərinin kafir və zalimlərin maraqlarına zərəri baxımından böləcəyik.

Müsəlmanların evdə və ya məsciddə namaz qılması, zəkat verməsi özlüyündə Allah düşmənlərinin maraqlarına zərər verməz. Hətta bəzən toplumun sosyal və əxlaqi səviyyəsini qoruduğu üçün təqdir edilər.

Lakin müqəddəs şəriətimizin bəzi hökmləri vardır ki, kafir və zalimlərin maraqlarıyla toqquşar, onların yer üzündə fəsad çıxarmasına, başqalarına verilmiş sərvətləri talan etməsinə əngəl olar.

Bu hökmlərdən onların maraqlarına zərər baxımından ən şiddətli olanı, Uca Allahın Qiyamətə yaxın qılıncla göndərdiyi Rəsulunun ümmətinə fərz qıldığı Cihad ibadətidir!

 

Təbii ki, kafirlər də öz növbəsində maraqlarına ən böyük əngəl olan hökmlərin silinməsinə öncəlik verirlər.

Kafirlərin dinimizdə silməyə ən çox çalışdığı ibadət sözsüz ki, Cihad ibadətidir!

 

Uca Allah hikməti gərəyi düşmənlərimizi iki qismdə yaratmışdır:

1. Daxili.

2. Xarici.

Kənarda iblisi bizə düşmən qılan Rəbbimiz, daxilimizdə də öz nəfsimizi bizə düşmən qılmışdır.

Kənarda kafirləri bizə düşmən qılan Rəbbimiz, daxilimizdə də münafiqləri, Axirətini dünyaya satanları bizə düşmən qılmışdır.

Ən böyük məğlubiyyətlər isə daxili və xarici düşmənlərimizin bizə qarşı birləşməsi nəticəsində yaşanır!

 

Cihad sahəsində hər iki növdən də düşmənlərimiz vardır. İblis və nəfsimiz, kafirlər və içimizdəki münafiqlər.

 

Bu yazıda, daxilimizdə kafirlərin maraqlarına xidmət edən, dinini satmış "alimlər"in vurduğu zərərin miqyasına toxunmadan keçmək mümkün deyil. Çünki, məğlubiyətimizin ən böyük səbəblərindən biri məhz belələridir.

 

Elə bir zamanda yaşayırıq ki, avam müsəlmanlar hansısa internet səhifəsində videosunu gördüyü hər adamı imam, şeyx, alim zənn edir. Bu səbəblədə onların fitnəsinə qapılırlar.

 

Zamanımızda bu xüsusda böyük irəliləyişlər var. Başına qırmızı naxışlı şal taxan, uzun saqqalı olan və sələfə uyduğunu iddia edən, ağzının suyu saqqalına axan bir çox "Aluş Şeyxlər", "Alləmələr" ümmətə cihad etmənin doğru olmadığını tənbih edirlər.

 

Allah qatında köpəkdən daha dəyərisiz olan, lakin kafirlərə peşkəş etdikləri neft pulları bahasına reklam kampaniyasıyla insanlar qatında xüsusi məqsədlərlə göylərə qaldırılmış bu "adam"ları alim zənn edənlər isə onların tələsinə düşərək həlak olurlar.

Bir sözlə bu işdə öncülük, sapı özümüzdən olan baltalarındır...

 

Bizlərdə bunu nəzərə alaraq, müsəlmanların din anlayışından Cihadı silmək üçün var qüvvəylə çalışanlara qarşı, şəriətin cihad mövzusundakı hökmünü açıqlamaq surətilə var gücümüzlə müqavimət göstərməyi, müsəlmanları bu mövzuda oyandırmağı Allahın bizə lütfüylə ilham etdiyi bir borc bildik.

Beləcə ən azından daxili düşmənlərin zərərini minimuma endirərək İslam gəmisində açılan ən təhlükəli dəliyi qisməndə olsa qapayaq və Uca Allahın kəlamının layiq olduğu şəkildə uca tutulmasına dəstək vermiş olaq.

Bu yolda kəlamını ucaltmaqdan başqa qəsdimiz olmayan Allahdan tövfiq umuruq.

 

Beləliklə tərk edənlərə zillət damğası vurulan, Allaha ən çox yaxınlaşdırıcı əməllərdən olan Cihadın müqəddəs şəriətimizdəki həqiqi hökmü nədir?

Kafirlər torpaqlarımıza girdiyi zaman cihad kişi və ya qadın olmasına baxılmadan hər mükəlləfə fərzul ayn olarmı?

Təqdim edəcəyimiz sitatlardan da anlaşılacağı kimi cihadın əsli hökmü kifayi fərzdir.

Bəs cihad nə zaman ayni fərz olar? Öncə bu barədə bəzi icma nəqlləri təqdim etdikdən sonra sırayla məzhəblərin mötəbər kitablarından müvafiq görüşləri zikr edərək nifaq bayraqdarı "alim"lərin hiyləsini boşa çıxaracayıq...
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#2 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:14

Hənəfi fəqihlərindən Əbu Bəkr Əl Cəssas (305-370 h /917-980 m) bu barədə deyir:

 

ومعلومٌ في اعتقادِ جميعِ المسلمينَ أنه إذا خافَ أهلُ الثغُورِ مِن العدو ولمْ تكنْ فيهم مقاومةٌ لهم فخافوا على بلادهم وأنفسِهم وذراريهم أنَّ الفرضَ على كافّةِ الأمةِ أن ينفِرَ إليهم مَن يكُفُّ عاديتَهم عن المسلمينَ وهذا لا خلافَ فيه بيْن الأمةِ إذ ليس مِن قولِ أحدٍ مِن المسلمينَ إباحةُ القعودِ عنهم حتى يسْتبِيحوا دماءَ المسلمينَ وسَبْيَ ذراريهم

 

''Bütün müsəlmanların etiqadına görə məlumdur ki, sərhəddə yaşayanlar düşməndən qorxduqları, onlara müqavimət göstərmə imkanları olmadığı, ölkələri, canları və ailələri üçün qorxduqları zaman, düşmənlərin şərrini müsəlmanlardan dəf edəcək kimsələrlə ora getməsi Ümmətin tamamının üzərinə fərzdir.

Ümmət arasında bu məsələdə ixtilaf yoxdur. Çünki, heç bir müsəlman onları yardımsız buraxmanın caizliyini deməz ki, nəticədə müsəlmanların qanını və ailələrinin əsir edilmələrini mübah qılsınlar."

 

Qaynaq: Əbu Bəkr Əl Cəssas: Əhkəmul Quran: 4/312

Beyrut: Daru İhyait Turasil Arabi: 1412/1992

 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#3 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:17

İbn Hazm (384-456 h/ 994-1064 m) kafirlərin hücumu zamanı cihadın fərzul ayn olması barədə "Məratibul İcma fil İbədət vəl Muəmələt vəl İtiqadat" adlı kitabında icma nəql edir:

 

واتفقوا أنَّ دفاعَ المشركينَ وأهلِ الكفرِ عن بَيْضةِ أهلِ الإسلامِ وقُراهُم وحُصُونِهم وحَرِيمِهم إذا نزَلوا على المسلمينَ فرضٌ على الأحْرارِ البالغينَ المُطِيقينَ

 

"(Alimlər) İttifaq etdilər: Müsəlmanların üzərinə hücum etdikləri zaman, müşriklərin və küfr əhlinin İslam torpaqlarından, şəhərlərindən, qalalarından və müqəddəs olan şeylərindən dəf edilməsi, hür, baliğ və (savaşmağa) gücü olanların üzərində (hər mükəlləfə) fərz olar."

 

Qaynaq: İbni Hazm: Məratibul İcma: 138

Beyrut: Darul Əfaqil Cədidə: 1402/1982


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#4 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:20

Malikilərdən Əbul Həsən İbnul Qattan (562-628 h/1167-1230 m) İcma məsələlərini topladığı "Əl İqna fi Məsəilil İcma" adlı əsərində deyir:

 

وأجمعَ المسلمون جميعًا على أنَّ اللهَ فرَض الجهادَ على الكافّة , إذا قامَ به البعضُ سقَط عن البعضِ

واتفقوا أنَّ دِفاعَ الكفّارِ وأهلِ الشركِ عن بَيْضةِ أهلِ الإسلامِ وحَرِيمِهم إذا نزَلوا على المسلمينَ فرضٌ

 

"Məsələ -1875: Bütün müsəlmanlar icma ediblər: Uca Allah cihadı toplum üzərinə (kifayi olaraq) fərz qılıb, bir qismi (lazimi qaydada) yerinə yetirdiyi zaman digərlərindən məsuliyyət qalxar.

Məsələ - 1878: (Alimlər) ittifaq ediblər ki, müsəlmanların üzərinə hücum etdikləri zaman İslam torpaqlarının və müqəddəsatının kafirlərdən və şirk əhlindən müdafiəsi (hər mükəlləfə) fərzdir."

 

Qaynaq: İbnul Qattan: Əl İqna fi Məsəilil İcma: 1/334

Əl Fəruqul Hədisə: 1424/2004
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#5 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:22

Muslim şarihlərindən Əbul Abbas Əl Qurtubi (578-656 h/1182-1258 m) "Fəthdən sonra Hicrət yoxdur" hədisinin şərhində dedi:

 

وقوله : " ولكنْ جهادٌ ونيةٌ " أي : ولكن يبْقى جهادٌ ونيةٌ . أو جهادٌ ونيةٌ باقيانِ ؛ أي : نيةٌ في الجهاد ، أو في فعلِ الخيْراتِ

وهذا يدلّ على استمرارَ حكمِ الجهاد إلى يومِ القيامة ، وأنه لم يُنسَخْ ، لكنه يجب على الكفاية ، وإنما يتعيَّن إذا دَهَمَ العدوُّ بلدًا مِن بلاد المسلمين ، فيتعيَّن على كلِّ مَنْ تمكَّن مِن نُصْرتهم ، وإذا استَنفرَهم الإمام تعيَّن على كلِّ مَن استَنفرَه لنصِّ هذا الحديث على ذلك . وهو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه

 

"Nəbinin "Lakin, Cihad və Niyyət var" sözünün mənası: yəni, lakin cihad və niyyət qalır, və ya cihad və niyyət qalıcıdır. Yəni cihadda və ya xeyirli əməllər etməkdə niyyət qalıcıdır.

Bu hədis Cihadın Qiyamət gününə qədər davamlı olduğuna və nəsx edilmədiyinə dəlalət edir.

Lakin, cihad kifayi bir fərzdir. Ancaq, düşmən Müsəlmanların bir şəhərinə hücum etdiyi zaman onlara kömək etmək imkanına sahib olan hər kəsə fərzul ayn olar.

İmam/xəlifə onlara səfərbərlik elan etdiyi zaman, çağırdığı hər kəsə fərzul ayn olar. Çünki, hədis buna dəlalət edir! Bu, üzərində icma edilmiş bir hökmdür."

 

Qaynaq: Əbul Abbas Əl Qurtubi: Əl Mufhim: 4/70

Daru İbni Kəsir: 1417/1996
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#6 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:29

Müfəssirlərdən İbn Atiyyə (481-542 h/1088-1148 m) bu barədə daimi bir icma nəql edir:

 

قال القاضي أبو محمد عبد الحقّ رضي الله عنه

واستمرَّ الإجماعُ على أنَّ الجهادَ على أمةِ محمدٍ فرضُ كفايةٍ ، فإذا قامَ به مَن قام مِن المسلمين يسقُط عن الباقين إلا أنْ ينزِلَ العدوُّ بساحةِ الإسلام فهو حينئذٍ فرضُ عينٍ

 

"Qazi Əbu Muhamməd Abdul Haqq – Allah ondan razı olsun – (yəni Müsənnif) dedi:

Bu mövzuda daimi bir icma var: Cihad, Muhammədin – sallallahu aleyhi və səlləm – ümməti üzərinə fərzi kifayədir. (Yetərli) bi qrup bunu yerinə yetirdiyi zaman digərlərindən məsuliyyət qalxar.

Ancaq, düşmən İslam torpaqlarına girərsə, o zaman cihad fərzi ayn olar."

 

Qaynaq: İbn Atiyyə: Əl Muhərrərul Vəciz: 1/289

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1422/2001


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#7 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:33

Hənbəlilərdən İbn Teymiyyə (661–768 h/1263–1328 m) "Əl Fətəval Kubra" adlı əsərində kafirlərin İslam torpaqlarına girməsiylə cihadın icmaən fərz olması haqda deyir:

 

وأما قتالُ الدفْع فهو أشدُّ أنواعِ دفْعِ الصائلِ عن الحرْمةِ والدينِ فواجبٌ إجماعًا , فالعدوُّ الصائلِ الذي يُفسِد الدينَ والدنيا لا شيءَ أوْجَبُ بعدَ الإيمانِ مِن دفعِه فلا يُشترط له شرطٌ بل يُدفَع بحسبِ الإمكان . وقد نصَّ على ذلك العلماءُ أصحابُنا وغيرُهم فيجب التفريق بين دفعِ الصائل الظالم الكافر وبين طلبِه في بلاده

 

"Müdafiə cihadına gəlincə bu, müqəddəs şeyləri və Dini, hücum edən düşməndən qorumanın ən güclü növlərindəndir və icmayla vacibdir.

İmandan sonra, Din və dünyanı ifsad edən işğalçı düşməni dəf etməkdən daha vacib bir şey yoxdur.

Bunun üçün şərt qoşulmaz. Əksinə imkan dairəsində düşmən dəf edilər.

Əshabımız olan alimlər (Hənbəlilər) və digərləri bunu vurğulamışlar.

Hücum edən zalım, kafir düşmənin dəf edilməsiylə, düşmənlər öz ölkəsindəykən onlara hücum etmə halını (tələb cihadını) ayırmaq lazımdır."

 

Qaynaq: Əhməd İbn Teymiyyə: Əl Fətava Əl Kubra: 5/538

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1408/1987
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#8 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:43

Allah - subhanəhu və taələ - Qurani Kərimdə, bir çox ayədə Müsəlmanlara cihadı əmr etmiş, cihada təşviq etmiş, cihaddan qaçanları ağır əzabla təhdid etmişdir. Bu ayələrdən birində, münafiqlərin qəlblərini dəhşətə salan "Tövbə" surəsindəki 41-ci ayədə buyurur:

 

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 

"Yüngüllü, ağırlı - hamılıqla (cihada) çıxın! Allah yolunda mallarınızla və canlarınızla cihad edin! Əgər bilsəniz bu sizin üçün xeyirlidir!"

(Ət-Tövbə: 9/41)

 

Müfəssirlərdən Əbu Abdillah Əl Qurtubi (600-671 h/1204-1274 m) bu ayənin təfsirində sözügedən mövzuda ixtilaf olmadığını deyir:

 

وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفيرُ الكلِّ ، وهي : الرابعة - وذلك إذا تعيَّن الجهادُ بغلَبةِ العدوِّ على قُطرٍ مِن الأقطارِ ، أو بحلولِه بالعقرِ ، فإذا كان ذلك وجَب على جميعِ أهلِ تلك الدارِ أن ينفِروا ويخرُجوا إليه خِفافًا وثقالا ، شبابًا وشيوخًا ، كلٌ على قدْرِ طاقته ، مَن كان له أبٌ بغير إذنه ومَن لا أبَ له ، ولا يتخلَّف أحدٌ يقدِر على الخروجِ ، مِن مقاتلٍ أو مُكثِّرٍ

فإنْ عجَز أهلُ تلك البلدةِ عن القيام بعدوِّهم كان على مَن قاربهم وجاوَرهم أن يخرُجوا على حسَبِ ما لزِم أهلَ تلك البلدةِ ، حتى يعلَموا أنّ فيهم طاقةً على القيامِ بهم ومدافعتِهم

وكذلك كلُّ مَن علِم بضعْفِهم عن عدوِّهم وعلِم أنه يُدرِكهم ويُمكِنه غِياثُهم لزِمه أيضاً الخروجُ إليهم ، فالمسلمون كلُّهم يدٌ على مَن سواهم ، حتى إذا قامَ بدفعِ العدوِّ أهلُ الناحية التي نزَل العدوُّ عليها واحتلَّ بها سقَط الفرضُ عن الآخرين

ولو قاربَ العدوُّ دارَ الإسلام ولم يدخُلوها لزِمهم أيضًا الخروجُ إليه ، حتى يظهَرَ دينُ الله وتُحْمى البيضةُ وتُحفَظَ الحوْزةُ ويُخْزى العدوُّ , ولا خلافَ في هذا

 

وقسمٌ ثان مِن واجب الجهاد - فرضٌ أيضاً على الإمامِ إغزاءُ طائفةٍ إلى العدوِّ كلَّ سنةٍ مرةً , يخرُج معهم بنفسه أو يُخرِج مَن يثِق به ليدعوَهم إلى الإسلام ويرغِّبَهم , ويكُفَّ أذاهم ويُظهِرَ دينَ الله عليهم حتى يدخُلوا في الإسلام أو يُعطوا الجزيةَ

 

"Dörd: (Cihad üçün) Hamılıqla çıxmanın vacib olması halı.

Bu - düşmənlərin (İslam) bölgələrindən bir bölgəyə qalib olması və ya (İslam torpaqlarının) dərinliklərinə daxil olması səbəbilə cihadın fərzul ayn olması halıdır. Bu halda o diyarın bütün əhalisinə, yüngüllü-ağırlı, cavanlı-qocalı, hər kəsə gücü nisbətində (cihad üçün) düşmənə qarşı çıxmaq vacib olar! Atası olan onun izni olmadan çıxar, atası olmayan da çıxar.

Savaşçı və ya say artıranlardan çıxmağa gücü çatan bir kəs belə geri qala bilməz!

Əgər bu bölgə əhalisi düşmənlərilə bacarmazsa, onların yaxınlığında və qonşuluğunda olanların, eynilə bu bölgə əhalisinin (cihada) çıxması lazım olduğu şəkildə (cihada) çıxması lazımdır. Bu, onların düşmənlə savaşmağa gücləri yetdiyini, özlərini müdafiə etməyə qadir olduqlarını bilənə qədər davam edər.

Həmçinin onların, düşmənlərinə qarşı zəif olduqlarını bilən, onlara yetişib yardım etmək imkanına sahib olduğunu düşünən hərkəsin (yardım üçün) onların yanına getməsi lazımdır.

Çünki Müsəlmanlar, digərlərinə qarşı tək əldirlər! Düşmənlərin hücum elədiyi və daxil olduğu bölgənin xalqı, düşmənə qarşı müdafiəni yerinə yetirdiyi və onunla bacardığı zaman, digərlərindən fərz hökmü düşər.

Əgər düşmənlər Darul-İslama yaxınlaşar, lakin ora girməzsə, onların (müsəlmanların) həmçinin düşmənlərə qarşı çıxması lazımdır ki, Allahın dini üstün olsun, İslam torpaqları himayə edilsin, qorunması lazım olan qorunsun, düşmənlər rəzil edilsin! Bunda ixtilaf yoxdur!

 

Cihadın vacib şəklinin ikinci qismi isə, İmamın/Xəlifənin hər il bir dəfə düşmənlə savaşması üçün bir qrup göndərməsinin fərz olmasıdır. Bu qrupa özü ya şəxsən qatılmalıdır, yaxud da güvəndiyi kimsəni göndərməlidir. Bu işdə məqsəd, onları İslama dəvət etmək və rəğbətləndirmək, onların əziyyətlərini dəf etmək, Allahın Dininin onlar üzərində qələbəsini təmin etməkdir.

Bu vuruşma, İslamı qəbul edənə və ya onlar cizyə verənə qədər davam edər!"

 

Qaynaq: Əbu Abdillah Əl Qurtubi: Əl Camiu li Əhkəmil Quran: 10/223

Beyrut: Ər Risələ: 1427/2007
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#9 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 13:58

Alimlərin bu məsələ haqqında icmalarını nəql etdikdən sonra, məzhəb fəqihlərinin görüşlərinə baxaq.

Öncəliklə bu haqda Hənəfi fəqihlərinin görüşlərini təqdim etmək istəyirəm. Onların görüşlərində ən diqqət çəkən məqam, düşmən hücumu zamanı cihadın fərzul ayn olduğunu ifadə edərkən "namaz, oruc kimi fərzul ayn olar" ifadəsini işlədərək, cihadın eynilə digər fərz ibadətlər mərtəbəsində bir ibadət olduğunu vurğulamalarıdır.

 

Hənəfi alimlərindən Alauddin Əl Kəsəni (v. 587 h/1191 m) bu mövzuda deyir:

 

فأما إذا عمَّ النفيرُ بأنْ هجَم العدوُّ على بلدٍ ، فهو فرضُ عينٍ يُفترَض على كلِّ واحدٍ مِن آحاد المسلمين ممن هو قادرٌ عليه ؛ لقوله سبحانه وتعالى { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } قيل : نزلتْ في النفير

وقولِه سبحانه وتعالى { مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ } ولأنَّ الوجوبَ على الكلِّ قبل عموم النفيرِ ثابتٌ ؛ لأنَّ السقوطَ عن الباقينَ بقيام البعضِ به ، فإذا عمَّ النفيرُ لا يتحقَّق القيامُ به إلا بالكلِّ ، فبقي فرضًا على الكل عينًا بمنزلة الصوم والصلاة

فيخرُج العبدُ بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها , لأنَّ مَنافعَ العبد والمرأة في حقِّ العباداتِ المفروضةِ عينًا مستثناةٌ عن مِلْكِ المولى والزوجِ شرعًا ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرُج بغير إذن والديه ؛ لأنَّ حقَّ الوالدين لا يظهَر في فروض الأعيانِ كالصوم والصلاة

 

"Kafirlərin bir bölgəyə hücum etməsi səbəbilə səfərbərlik ümumi hal aldığı zaman, cihad fərzu ayndır. Bu işə qadir olan, hər bir müsəlmanın üzərinə fərz olar.

Çünki, Uca Allah buyurur: "Yüngüllü, ağırlı (cihada) çıxın!" (Ət Tövbə-41)

Bu ayənin "səfərbərlik" haqda nazil olduğu deyilmişdir.

Həmçinin, nöqsanlardan münəzzəh Allah buyurur:

"Mədinə əhlinə və yaxınlığındakı bədəvilərə Allahın Elçisindən geri qalmaları və canlarını onun canından üstün tutmaları yaraşmaz!" (Ət Tövbə-120)

Ayrıca, ümumi səfərbərlikdən öncə cihadın hamının üzərinə vacib olması sabit idi. Digərlərindən günahın qaldırılması isə, bir qisminin cihadı yerinə yetirməsilədir. Səfərbərlik ümumi olduğu zaman isə cihadın yerinə yetirilməsi ancaq hamının qatılmasıyla mümkün olur. Beləcə cihad, namaz və oruc kimi hamının üzərinə fərz ayn olaraq qalar!

Kölə, ağasının, qadın isə ərinin izni olmadan çıxar.

Çünki, Oruc və Namazda olduğu kimi, fərzul ayn olan ibadətlərdə kölədən və qadından faydalanmaq, şərən mövlanın və ərin mülkiyyətindən müstəsnadır.

Eləcədə övladın, valideynlərinin izni olmadan cihada çıxması mübahdır.

Çünki, Oruc və Namazda olduğu kimi, valideynin haqqı fərzul ayn şeylərin önünə keçməz."

 

Qaynaq: Alauddin Əl Kəsəni: Bədaius Sanəi fi Tərtibiş Şərai: 7/98

Beyrut: Darul Kutubil Arabi: 1394/1974

 

 

Hənəfi məzhəbinin mötəbər alimlərindən Əbul Fadl Əl Məvsili (599-683 h/1203-1284 m) məşhur "Əl İxtiyar" adlı əsərində bu haqda deyir:

 

الجهاد فرضُ عينٍ عند النفيرِ العامِّ وكفايةٍ عند عدمِه

أما الأول فلقوله تعالى : { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } ، والنفير العام : أن يُحتاجَ إلى جميع المسلمين فلا يحصُل المقصودُ وهو إعزازُ الدين وقهْرُ المشركين إلا بالجميع ، فيصير عليهم فرضَ عينٍ كالصلاة

وإذا لم يكنْ كذلك فهو فرضُ كفايةٍ ، إذا قام به البعضُ سقَط عن الباقين , كردِّ السلامِ ونحوِه

 

"(Düşmənin ölkəyə girməsi səbəbilə) Ümumi səfərbərlik halında cihad fərzul ayn, belə olmadıqda isə kifayədir.

Birinci hala gəlincə bunun dəlili Uca Allahın ayəsidir: "Yüngüllü, ağırlı (cihada) çıxın!" (Ət Tövbə-41)

Ümumi səfərbərlik (Ən Nəfirul Amm) Müsəlmanların hamısına ehtiyac duyulub, məqsədin ancaq hər kəsin qatılmasıyla hasil olması durumudur. Bu halda onların üzərinə cihad, namaz kimi fərzul ayn olar.

Məqsəd isə Dinin izzətləndirilməsi və müşriklərin qəhr edilməsidir.

Belə bir hal olmazsa cihad fərzul kifayədir. Salama cavab vermək və bənzəri şeylərdə olduğu kimi, bəziləri onu yerinə yetirdiyi zaman digərlərindən məsuliyyət qalxar."

 

Qaynaq: Əbul Fadl Əl Məvsili: Əl İxtiyar: 4/7

Darur Risalətil Aləmiyyə: 1430/2009

 

 

Hənəfi fəqihlərindən Əkməluddin Əl Bəbərti (714-786 h/1314-1384 m) "Əl Hidayə" adlı əsərə yazdığı "Əl İnəyə" isimli şərhdə, cihadın nə zaman fərzul ayna dönməsi haqda deyir:

 

ثم الجهادُ يصير فرضَ عينٍ عندِ النفيرِ العامِ على من يقرُب مِن العدوِّ وهو يقدِر عليه ، وأما مَن وراءَهم فلا يكون فرضًا عليهم إلا إذا اُحتِيج إليهم ، إما لعجزِ القريبِ عن المقاومة مع العدوِّ ، وإما للتكاسلِ فحينئذٍ يُفرَض على من يَليهم ثم وثم إلى أن يُفترَضَ على جميعِ أهلِ الإسلامِ شرقًا وغربًا على هذا التدريج

 

 

"(Ən Nəfirul Amm) "Ümumi səfərbərlik" halında, düşmənə ən yaxın olan və buna qadir olan kimsələrə cihad fərzul ayn olar.

Onlara qonşu olanlara isə ancaq ehtiyac duyulduğu zaman fərz olar.

Bu ehtiyac, düşmənə yaxın olanların düşmənə müqavimət göstərə bilməmələri və ya tənbəllik etmələri səbəbilə ortaya çıxa bilər.

Bu halda ən yaxın olanlara, sonra onların qonşularına, sonra digər qonşulara fərz olma şəklində, şərqdə və qərbdə bütün müsəlmanlara fərz olana qədər bu tədric üzrə davam edər."

 

Qaynaq: Kəməluddin İbn Huməm: Fəthul Qadir (İnəyə Haşiyəsilə): 5/424-425

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1424/2003

 

 

"Əl Hidayə" adlı kitaba şərh yazanlardan, digər bir hənəfi fəqihi Kəməluddin İbn Huməm (790-861 h/1388-1457 m) "Fəthul Qadir" isimli şərhində deyir:

 

ثم هذا إذا لم يكنْ النفيرُ عامًا ، فإنْ كان بأنْ هجَموا على بلدةٍ مِن بلادِ المسلمين فيصير مِن فروضِ الأعيانِ , سواءٌ كان المستنفِر عَدْلا أو فاسقًا , فيجب على جميعِ أهلِ تلك البلدةِ النفْرُ ، وكذا مَن يقرُب مِنهم إن لم يكنْ بأهلها كفايةٌ , وكذا مَن يقرُب ممَّن يقرُب إن لم يكنْ بمن يقرُب كفايةٌ أو تكاسَلوا أو عصَوْا ، وهكذا إلى أن يجبَ على جميعِ أهلِ الإسلامِ شرقًا وغربًا

 

"... Bütün bu saydıqlarımız ümumi səfərbərlik olmadığı zamandır.

Kafirlərin müsəlmanların bölgələrindən bir bölgəyə hücum etməsilə səfərbərliyin ümumi hal almasına gəlincə, bu zaman cihad fərzul ayn olar.

İstər səfərbərliyi elan edən (imam) adil olsun, istər fasiq.

Bu bölgənin bütün əhalisinə çıxıb savaşmaları vacib olar.

Eləcədə, əgər bu bölgə xalqının düşmənə gücü çatmazsa onlara ən yaxın olanlara fərz olar.

Eyni şəkildə, bunların da gücü çatmaz və ya tənbəllik edər və ya asilik edərək savaşmazlarsa, yaxın olan digərlərinə də fərz olar.

Bu, şərqdə və qərbdə bütün müsəlmanlara vacib olana qədər bu şəkildə davam edər."

 

Qaynaq: Kəməluddin İbn Huməm: Fəthul Qadir: 5/423

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1424/2003

 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#10 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 14:19

Maliki fəqihlərinin bu haqda görüşləri:

 

Məşhur Maliki fəqihi Qazi Abdul Vahhab Əl Bağdadi (362-422 h/973-1031 m) "Ət Təlqin fil Fiqhil Maliki" adlı əsərində bu haqda deyir:

 

الجهادُ مِن فروضِ الكفايةِ , وقد يتعيَّن في بعضِ الأوقاتِ على مَن يُفاجئه العدوُّ

 

"Cihad, kifayi olan fərzlərdəndir. Düşmənin hücum elədiyi kimsələrə isə fərzul ayn olar."

 

Qaynaq: Qazi Abdul Vəhhab: Ət Təlqin: 1/283

Ər Riyad

 

 

Malikilərdən İbn Abdil Bərr (368-463 h/978-1071 m) "Ümmətimə məşəqqət verəcəyimdən qorxmasaydım, Allah yolunda cihada çıxan heç bir səriyyədən geri qalmaq istəməzdim" məzmunlu hədisin şərhində deyir:

 

في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الجهادَ ليس بفرضٍ معيَّنٍ على كلِّ أحدٍ في خاصّتِه ، ولو كان فرضًا معينًا ما تخلَّف رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنه ولا أباحَ لغيره التخلُّفَ عنه ، ولو شقَّ على أمته إذا كانوا يطيقونه

والجهادُ عندنا بالغَّزَواتِ والسَّرايَا إلى أرضِ العدوِّ فرضٌ على الكفاية ، فإذا قامَ بذلك مَن فيه كفايةٌ ونِكايةٌ للعدوِّ ، سقَط عن المتخلِّفين

 

فإذا أظلَّ العدوُّ بلدةً مقاتِلا لها ، تعيَّن الفرضُ على كلِّ أحدٍ حينئذٍ في خاصّته على قدْرِ طاقته ، خَفيفًا وثَقيلًا، شابًّا وشيخًا، حتى يكونَ فيمَن يُكاثِر العدوَّ كفايةٌ بمواقعتهم ، فإن لم يكنْ وجَب على كلِّ مَن سبَقهم مِن المسلمين وجَب عليهم عوْنهم ، والنفيرُ إليهم ، ومقاتلة عدوِّهم معهم ، فإذا كان في ذلك ما يقوم بالعدوِّ في الدافعة كان ما زادَ على ذلك فرضًا على الكفاية على ما قدَّمنا ، فضيلةً ونافلةً

 

"Bu hədisdə, cihadın hər kəsə xüsusilə fərzul ayn olmadığına dəlil vardır. Əgər fərzul ayn olsaydı, Allahın Rəsulu - sallallahu aleyhi və səlləm - ümmətinə məşəqqət versə belə - cihaddan geri qalmaz və savaşmağa qadir olan başqa kimsələrə də geridə qalmaları üçün izin verməzdi.

Bizə görə, düşmən torpaqlarına hücumlar təşkil etmək və səriyyələr göndərmək surətilə cihad etmək fərzul kifayədir. Düşməni məğlub edə biləcək bir qisim müsəlmanın bunu yerinə yetirməsilə geridə qalanlardan məsuliyyət qalxar.

 

Düşmən bir bölgəyə hücum etdiyi zaman, cihad (orada yaşayan) hər kəsə, yüngüllü ağırlı, cavanlı qocalı, gücü nisbətində xüsusilə fərzul ayn olar ki, beləcə düşmən önünə çıxanlar onların öhdəsindən gəlsin.

Əgər (bu bölgədəki müsəlmanlar) düşmənin öhdəsindən gələ bilməzlərsə, onlara yetişə biləcək hər müsəlmana cihad vacib olar. Digər müsəlmalara onlara yardım etmələri, köməklərinə getmələri və onlarla bərabər düşmənlərinə qarşı savaşmaları vacib olar (fərzul ayn).

Bu topluluq düşmənin öhdəsindən gəldiyi zaman, daha öncə də qeyd etdiyimiz üzrə, bunun xaricindəki cihad (yəni başqaları üçün) kifayi fərz, əlavə və nafilə olaraq qalar."

 

Qaynaq: İbn Abdil Bərr: Əl İstizkar: 14/292

Qahirə: 1414/1993

 

 

Maliki fəqihlərindən Şihabuddin Əl Qarafi (v. 684 h/1285 m) bu barədə deyir:

 

قال صاحبُ "المقدِّمات" إذا حُمِيتْ أطْرافُ البلادِ وسُدَّتِ الثُّغورُ سقَط فرضُ الجهادِ عن جماعةِ المسلمين وبقي نافلةً إلا أن ينزِلَ العدوُّ ببعضِ بلادِ المسلمين فيجِب على الجميعِ إعانتُهم بطاعة الإمامِ في النفير إليهم

 

" ..."Əl Muqaddimət" kitabının sahibi dedi: Müsəlman torpaqlarının ətrafı qorunduğu və sərhədlər möhkəmləndirildiyi zaman cihadın fərziyyəti müsəlmanların üzərindən düşər, nafilə olaraq qalar.

Ancaq, düşmənin bəzi Müsəlman bölgələrinə hücum etməsi halında, hamının üzərinə İmamın/Xəlifənin səfərbərlik çağırışına itaət edərək, onlara yardım etməsi vacib olar."

 

Qaynaq: Şihabuddin Əl Qarafi: Əz Zaxira: 3/386

Beyrut: 1994

 

 

Malikilərdən İbnul Cuzeyy Əl Ğirnati (693-741 h/1294-1340) "Əl Qavaninul Fiqhiyyə" adlı kitabında belə deyir:

 

ويتعيَّن لثلاثة أَسبابٍ (أَحدها) أَمرُ الإِمَام فمَن عيَّنه الإِمامُ وجب عليه الخرُوجُ (الثاني) أَن يفجَأ العَدوُّ بعضَ بِلاد المسلمين فيتعيَّن عليهم دَفْعُه فَإِن لم يقدِروا لزِم مَن قاربَهم فَإِن لم يسْتَقلَّ الْجَمِيعُ وجب على سائرِ المسلمين حتَّى ينْدَفعَ العَدوُّ (الثالث) استنقاذُ أُسَارَى المسلمين مِن أيْدي الكفَّار

 

"Cihad üç səbəblə fərzul ayn olar:

1. İmamın/Xəlifənin əmri. İmam kimi bir işlə vəzifələndirərsə onun üçün cihada çıxmaq fərzul ayn olar.

2. Müsəlmanların bəzi bölgələrinə düşmənin hücum etməsi. Orada yaşayanlara düşməni dəf etmək fərzul ayn olar. Buna gücləri çatmazsa qonşuluqdakı müsəlmanların da onlara kömək etməsi lazımdır. Yox əgər bunlarında gücü çatmazsa, düşmən torpaqlardan çıxanadək bu minvalla digər müsəlmanların üzərinə vacib olar.

3. Müsəlman əsirlərin kafirlərin əlindən qurtarılması üçün."

 

Qaynaq: İbnul Cuzeyy: Əl Qavaninul Fiqhiyyə: 119

Qahirə: Darul Hədis: 1426/2005

 

 

Maliki fiqhində "Muxtasaru Xalil" olaraq bilinən mətnə şərh yazanlardan Əbu Abdillah Əl Xaraşi (1010-1101 h/1601-1690 m) bu haqda deyir:

 

وتعيَّن بفجء العدوِّ وإن على امرأةٍ وعلى مَن بقُرْبهم إن عجَزوا وبتعْيينِ الإمامِ

 

تقدَّم أنَّ الجهادَ مِن فروض الكفايةِ إذا قامَ به البعضُ سقَط عن الباقينَ وذكَر هنا أنه قد يتعيَّن على كلِّ أحدٍ ، وإن لم يكنْ مِن أهلِ الجهادِ كالمرأةِ والعبدِ ونحوِهما كما إذا فجَأ العدوُّ مدينةَ قومٍ ، فإن عجَزوا عن الدفعِ عنهم فإنه يتعيَّن على مَن بقرْبِهم أن يُقاتلوا معهم العدوَّ ما لم يخفْ مَن بقرْبِهم مَعَرَّةَ العدوِّ ، فإن خافَ ذلك بإمارةٍ ظاهرةٍ فليلْزَموا مكانَهم

 

"Xalil bin İshaqın mətni: Cihad:

1. Düşmən hücum etdiyi zaman qadınlara belə, fərzul ayn olar. Əgər hücuma məruz qalanların düşmənə gücü çatmazsa, yaxınlıqdakı müsəlmanların da üzərinə fərzul ayn olar.

2. İmam müəyyən şəxsləri vəzifələndirdiyi zaman o şəxslərə fərzul ayn olar.

 

Əl Xaraşinin bu sözlərə şərhi:

 

Cihadın kifayi fərzlərdən olduğu, bəzi kimsələrin bunu yerinə yetirməsilə digərlərindən məsuliyyətin qalxdığı daha öncə qeyd edilmişdi.

Burada isə, düşmənin müsəlmanların bir şəhərinə hücum etməsi kimi hallarda, cihadın hər kəsə fərzul ayn olacağını zikr etmişdir. Hətta bu kimsələr, qadın, kölə və bu kimi cihad əhlindən sayılmayanlar olsa belə.

Əgər hücuma məruz qalanların düşmənə gücü çatmazsa, yaxınlıqdakı qonşularının onlarla bərabər düşmənə qarşı savaşması fərzul ayn olar.

Bu, qonşularının özlərinə qarşı düşmən hücumundan əmin olduğu zaman belədir. Yox əgər özləri haqqında açıq bir işarəylə dəstəklənən təhlükədən qorxarlarsa öz bölgələrində qalmalıdırlar."

 

Qaynaq: Əbu Abdillah Əl Xaraşi: Əş Şərhul Kəbir alə Mətni Xalil: 2/436-437

Misir: 1306


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#11 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 14:26

Şafi fəqihlərinin bu haqda görüşləri:

 

Muhyiddin Ən Nəvəvi (631-676 h/ 1233-1277 m) Muslimin səhihinin şərhində "cihada çağırıldığınız zaman çıxın" hədisini izah edərkən deyir:

 

وهذا دليلٌ على أنَّ الجهادَ ليس فرضَ عينٍ بل فرضُ كفايةٍ , إذا فعَله مَن تحصُل بهم الكفايةُ سقَط الحرَجُ عن الباقين , وإن ترَكوه كلُّهم أثِموا كلُّهم

قال أصحابُنا : الجهادُ اليومَ فرضُ كفايةٍ إلا أن ينزِلَ الكفارُ ببلَدِ المسلمين فيتعيَّنُ عليهم الجهادُ , فإن لم يكنْ في أهل ذلك البلدِ كفايةٌ وجَب على من يليهم تتميمُ الكفايةِ

 

"Bu, cihadın fərdu ayn deyil, fərdu kifayə olduğuna dəlildir. Yetərli sayda insanın bu fərzi yerinə yetirməsiylə, digərlərindən sorumluluq qalxar. Əgər bu fərzi tərk etsələr hamısı günahkar olar.

Əshabımız (Şafilər) dedilər: Günümüzdə cihad fərzu kifayədir. Ancaq düşmən müsəlmanların bir bölgəsinə hücum edərsə, oradakılara cihad fərzu ayn olar.

Əgər bu bölgənin əhalisi müqavimət üçün yetərli olmazsa, onlara yaxın yerin sakinlərinə vacibdir ki, müqavimətə yetəcək gücü tamamlasınlar."

 

Qaynaq: Muhyiddin Ən Nəvəvi: Sahihu Muslim bi Şərhin Nəvəvi: 13/13-14

Muəssəsətu Qurtuba: 1414/1994

 

 

Muhyiddin Ən Nəvəvinin "Əl Məcmu" adlı kitabına yazılmış ikinci təkmilədə deyilir:
 

والجهادُ فرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ إذا اُنتهِكَتْ حرمةُ المسلمين في أيِّ بلدٍ فيه لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وكان على الحاكمِ أن يدعوَ للجهادِ وأن يستنفِرَ المسلمينَ جميعاً ، وكانتِ الطاعةُ له واجبةً بل فريضةً كالفرائض الخمْس ، لقول الله تعالى { انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا } الآية

 

"..."Lə iləhə illallah, Muhəmmədun Rəsulullah" olan hər hansı bir bölgədə müsəlmanların toxunulmazlığı çeynənərsə, cihad hər müsəlmana fərdu ayn olar.

İnsanları cihada çağırmaq və bütün müsəlmanlara səfərbərlik elan etmək hakimin/idarəçinin üzərinə vacibdir.

(Bu mövzuda) Hakimə itaət etmək vacib, hətta digər beş fərz (Namaz, oruc və dg.) kimi fərzdir! Çünki uca Allah buyurur: "Yüngüllü, ağırlı (cihada) çıxın!" (Ət Tövbə-41)."

 

Qaynaq: Muhyiddin Ən Nəvəvi: Əl Məcmu: 19/269

İdarətut Tibəatil Muniriyyə

 

 

Digər bir Şafi fəqihi Xatib Əş Şirbini (v. 977 h/1570 m) bu haqda deyir:

 

والحال الثاني مِن حالِ الكفارِ أن يدخُلوا بلدةً لنا مثلاً فيلزَم أهلَها الدفعُ بالممكِن منهم , ويكون الجهادُ حينئذٍ فرضَ عينٍ

 

"Kafirlərin halından ikincisi, məsələn bizim bir bölgəmizə daxil olmalarıdır. Bu zaman oranın əhalisin kafirləri mümkün vasitələrlə dəf etməsi lazımdır və bu halda cihad fərdu ayn olar."

 

Qaynaq: Əl Xatib Əş Şirbini: Əl İqna fi Həlli Əlfazi Əbi Şuca: 2/510

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1425/2004

 

 

Şafi məzhəbindən Hindistanlı alim Zeynuddin Əl Məlibəri (v. 987 h/1579 m) "Fəthul Muin" adlı əsərində deyir:

 

وإن دخَلوا أيْ الكفارُ بلدةً لنا تعيَّن الجهادُ على أهلِها أيْ يتعيَّن على أهلِها الدفعُ بما أمكنَهم

 

"Əgər kafirlər bizim bir bölgəmizə daxil olarlarsa, o bölgənin əhlinə cihad yəni: kafirləri imkanları çatdığı şəkildə dəf etmək fərzu ayn olar."

 

Qaynaq: Zeynuddin Əl Məlibəri: Fəthul Muin: 601

Beyrut: Dar İbnil Cəvzi: 1424/2004
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#12 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 aprel 2014 - 14:40

Hənbəli fəqihlərinin bu haqda görüşləri:

 

Hənbəli fuqahasından İbn Qudəmə (541-620 h/ 1146-1223 m) bu haqda belə deyir:

 

ويتعيَّن الجهادُ في ثلاثةِ مواضعَ

أحدها : إذا التقى الزَّحْفان ، وتقابَل الصفّانِ ؛ حرُم على مَن حضَر الانصرافُ ، وتعيَّن عليه المُقام ؛ لقول الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا } وقوله : { وَاصْبِرُوا إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } وقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللَّهِ } . الثاني : إذا نزَل الكفارُ ببلدٍ ، تعيَّن على أهله قتالُهم ودفعُهم

الثالث : إذا استنفر الإمام قوماً لزِمهم النفير معه لقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إلَى الْأَرْضِ } الآية والتي بعدها , وقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذَا اُسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

 

"Cihad 3 halda fərdu ayn olar:

 

1 - İki ordu qarşı-qarşıya gəldiyi, iki səff üz üzə durduğu zaman, orada olana geri dönmək haramdır. Orada qalmaq onun üçün fərzu ayn olar.

Çünki, Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər! Bir topluluqla qarşılaşdığınız zaman səbat edin! Allahı çox zikr edin" (Əl Ənfal: 8/45)

"Səbr edin! Allah səbr edənlərlədir" (Əl Ənfal: 8/46)

"Ey iman gətirənlər! Toplu olaraq kafirlərlə qarşılaşdığınız zaman onlara arxanızı dönməyin!

Kim, savaşmaq üçün yerdəyişmə və ya başqa bir qrupa qatılmaq qayəsi olmadan, o gün onlara arxasını dönərsə, şübhəsiz ki, Allahın qəzəbinə uğramış olar." (Əl Ənfal: 8/15-16)

 

2 - Kafirlər bir bölgəyə hücum etdikləri zaman, bölgə əhalisinin üzərinə onlarla savaşmaq və onları dəf etmək fərzu ayn olar.

 

3 - İmam (İslam dövlətinin rəhbəri) bir qrupdan cihada çıxmalarını istədiyi zaman onların İmamla birlikdə cihada çıxması lazımdır/fərzdir. Çünki, Uca Allah buyurur:

"Ey iman edənlər! Sizə nə oldu ki, Allah yolunda çıxın deyildiyi zaman, yerə çaxılıb qaldınız?" (Ət Tövbə: 9/38). Bu və bundan sonrakı ayə buna dəlildir.

Nəbi - sallallahu aleyhi və səlləm – belə buyurmuşdur: "Sizdən cihada çıxmanız istəndiyində çıxın"."

 

Qaynaq: İbn Qudamə: Əl Muğni: 13/8

Riyad: Daru Aləmil Kutub: 1417/1997

 

 

Hənbəlilərdən İbn Teymiyyə (661–768 h/1263–1328 m) "Əl Fətəvəl Kubra" adlı əsərində belə deyir:

 

وإذا دخَل العدوُّ بلادَ الإسلام فلا ريْبَ أنه يجب دفْعُه على الأقْربِ فالأقربِ , إذ بلادُ الإسلامِ كلُّها بمنزلةِ البلدةِ الواحدةِ ، وأنه يجب النفيرُ إليه بلا إذن والدٍ ولا غريمٍ

 

"Düşmənlər İslam bölgələrinə daxil olduğu zaman, öncə ən yaxın olanlara, daha sonra sırayla yaxın olana, onun dəf edilməsi vacib olar! Bunda şübhə yoxdur!

Çünki, bütün müsəlman bölgələri tək bir ölkə hökmündədir!

Nə valideynin nə də borc sahibinin iznini almadan, onlara qarşı savaşa çıxmaq vacib olar!"

 

Qaynaq: Əhməd İbn Teymiyyə: Əl Fətava Əl Kubra: 5/539

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1408/1987

 

 

İbn Teymiyyə başqa bir yerdə deyir:

 

فأما إذا أرادَ العدوُّ الهجومَ على المسلمين فإنه يصير دفعُه واجباً على المقصودين كلِّهم وعلى غيرِ المقصودين ؛ لإعانتهم كما قال الله تعالى : { وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ } , وكما أمَر النبي صلى الله عليه وسلم بنصْر المسلم وسواءٌ كان الرجلُ مِن المرتزِقة للقتال أو لم يكن . وهذا يجب بحسَبِ الإمكان على كلِّ أحدٍ بنفسِه ومالِه مع القلّةِ والكثرةِ والمشْي والرُّكوب

 

"Düşmən müsəlmanların üzərinə hücum etmək istədikdə, onun dəf edilməsi bütün hücum edilənlərə və - onlara yardım etmələri üçün – hücum edilməyənlərə də vacib olar.

Necəki uca Allah buyurur: "Əgər sizdən din mövzusunda yardım istəsələr kömək etməlisiniz! Aranızda saziş olan bir qövm bundan istisnadır." (Əl Ənfal: 8/72)

Necəki Nəbi – sallallahu aleyhi və səlləm – müsəlmanlara yardım etməyi əmr etmişdir.

İstər insan daimi orduda olsun istər olmasın bu belədir. Bu iş, hər kəsin üzərinə imkanı nisbətində malıyla – istər az olsun istər çox, istər piyada olsun istər minikli - canıyla edilmək surətilə vacibdir."

 

Qaynaq: Əhməd İbn Teymiyyə: Məcmuatul Fətəva: 28/198

Darul Vəfa: 1426/2005

 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#13 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.262 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 04 sentyabr 2017 - 13:37

İbn Teymiyyə (661-728 h/1263-1328 m) günümüzdə olduğu kimi gücsüzlük səbəbilə Cihadın dayandırıldığı zamanlar haqqında deyir:

 

يجِب الاستعدادُ للجهادِ بإعدادِ القوَّة ورباطِ الخيْل في وقْتِ سقوطِه للعَجْز فإنَّ ما لا يتِمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ

 

“Acizlik səbəbilə dayandırıldığı zaman, qüvvə toplamaq və savaş üçün yetişdirilmiş atlarla Cihada hazırlaşmaq vacibdir. Çünki, vacibin ancaq onunla tamamlandığı şey də vacibdir.”

 

Qaynaq: İbn Teymiyyə: Məcmuul Fətəva: 28/259

Mədinə: 1416/1995

 

Qeyd: İbn Teymiyyənin sözlərindən aydın olur ki, Müsəlmanların Cihada nisbətdə iki mövqeyi ola bilər.

Gücləri varkən Cihad əmrini yerinə yetirərlər. Acizlik səbəbilə yerinə yetirə bilmədikləri zaman, onun üçün güc toplayarlar. Üçüncü hal mümkün deyil!


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim