Перейти к содержимому


Фотография

Ceyhun İsmayıl


  • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 6

#1 Abdul Hakim

Abdul Hakim
  • Heyət
  • 15 ismarıc
  • Məkan:Göstərilməyib
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 11 yanvar 2015 - 12:01

Əssəlamu Aleykum. Hənəfilər arasında Ceyhun İsmayıl adıyla tanınan elm tələbəsi haqda rəyiniz nədir? 


Abdul Hakim

#2 Muslih

Muslih

    Mütəxəssis

  • Moderators
  • 886 ismarıc
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 11 yanvar 2015 - 12:03

Aleykumussalam. Ceyhun haqda suala cavab vermədən öncə "elm tələbələrimiz" haqda bəzi ümumi məsələlərə toxunmaq istəyirəm.

İslam ümməti arasında davamlı bir kadr problemi var. Səhabə zamanında ilk fəthlər edilib, İslam torpaqları genişləndiyi zaman, kadr yetərsizliyi problemi artıq ciddi formada idi.

Yeni fəth edilmiş torpaqlar, çoxsaylı siyasi, iqtisadi, xüsusilə fətva və məhkəmə sistemində çalışacaq kadrlara möhtac idi. Bu kadr yetərsizliyi isə zamanla əhliyyətsiz insanlar tərəfindən doldurularaq ört basdır edildi. Liderlər bir çox halda bunu etməyə məcbur qaldılar...

 

Bu problem günümüzdə daha bariz şəkildə davam edir. Elm tələbələrinə ehtiyac duyan ümmət öz təlabatını "elm tələbələrilə" qarşılamalı olur.

Çünki, məsələn Azərbaycanda İslami dəvətin minimal şəkildə yürüməsi üçün sadəcə Hənəfilər arasında 100 elm tələbəsinə gərək varkən, bunların saxtası və gerçəyi qarışıq sayı 20 ni keçmir...

Bunun üzərinə, salihlərimiz dərin yuxudaykən boş qalmış vakant yerlər zamanla digər saxtakarlar tərəfindən doldurulur... İş başında olan Salih kadrlar saxtakarlar arasında dəlilər arasındakı ağıllılar kimi olur... Ön plana çıxmaq üçün salihlərin ayağının altı qazılır...

Təbii ki bu durumdan bütün ümmət sorumludur. Biz özümüzü dəyişmədikcə, tənbəlliyin daşını atmadıqca halımız bundan fərqli olmayacaq.

 

Bizim elm tələbələrimiz arasında istiqamət üzrə olan çox az insan vardır. Onların bir çoxu namaz kimi təməl mövzularda belə əzm sahibi deyillər.

Görəsən bəzi Ərəb ölkələrinə oxumaq adıyla gedən elm tələbələrinin onlara göndərilən pulları fahişəxanalarda tükətdiklərini desək bizə kim inanar?

İnanmazlar! O adamlar inanmazlar ki, on ildir Misirdə oxuyan bir elm tələbəsinə hər ay dörd min dollar yardım göndərdikləri halda, "bu tələbəmiz niyə on ildir ümmət üçün bir məqalə belə yazmayıb" sualı ağıllarının ucundan belə keçmir...

Bu kadr boşluğunu doldurmağa çalışan "elm tələbələri"nin böyük əksəriyyəti nəinki Müsəlmanlar üçün bir lider ola bilməz, hətta bir şəxsiyyət olaraq yetişməyiblər.

 

Saxta və gerçək elm tələbələri arasında bir mübarizə qaçınılmazdır. Bu, uca Allahın qoyduğu bir qaydadır. Düşmənlər hər zaman daxili və xarici olmaq üzrə ikidir.

Saxta elm tələbələrini salihlərlə mübarizəyə təşviq edən bir çox səbəb vardır. Bunların təməlində paxıllıq, kölgədə qalma qorxusu, çalışan elm tələbələri görən toplumun onlara qarşı tələbkarlaşması, əvvəlki haram yolla qazandıqları hörmətlərinin itirilməsi və s... Əslində bir çox müsəlman ümmətin daxilində gedən bu proseslərin gerçək üzünü çözə bilmir. Bu səbəblə mövzu haqqında "Ümmətin Anatomiyası" formatlı bir kitaba ehtiyac var. Elə bir kitabki, Allahın "Onlar düşməndir! Onlardan qorunun" dediyi daxili düşmənlərimizi bizə vəsflərilə tanıtsın, onların savaş üslublarını və müdafiəmizi bizə öyrətsin.

 

Ceyhun İsmayıla gəlincə bizim gözümüzdə fırıldaqçı statusundadır və fırıldaqçıların zərərini dəf etmək üçün tanıdılmaları vacibdir. Ona qarşı iki ittihamımız vardır:

 

1. Bu şəxs dəfələrlə bizim tərcümələri oğurlayaraq öz adına çıxıb. Halbuki uca Allah öz kitabında münafiqləri bu sifətlə vəsf etmiş, etmədikləri işlərlə öyünməyə çalışdıqlarını bildirmişdir.

Bəzi qardaşlar onun bu hərəkətini tənqid edib, bunun elmi bir oğurluq olduğunu söyləsələrdə, "elm tələbəmiz" onlara belə cavab verdi: Bu oğurluq sayılmır. Çünki mən yazının altına tərcüməçi yox, tədqiqatçı yazmışam...

Bəli! Ərəb dilini bilmədən elm iddia edən bu cahil, bizim Ərəbcədən çevirdiyimiz mətnləri "tədqiq" edirmiş...

Bu oğurluğa bir müddət son versədə, daha sonra "ölmək ölməkdir xırıldamaq nə deməkdi" düşüncəsiylə, oğurladığı tərcümələrin altına tərcüməçi olaraq imza atmağa başladı... Ona nəsihət edənlərə isə Allahdan qorxmağı tövsiyə etdi. Yəqinki bizi tərcümə oğurlamaqla ittiham etmədiyi üçün ona buradan təşəkkür də etməliyik.

 

2. Zəkat pullarını toplayıb kitab çap etmək istədiyini bildirdi. Ona yumşaq şəkildə nəsihət edildiki, zəkat pulları bu kimi ümumi işlərə xərclənə bilməz. Çünki bu halda təmlik şərti yoxdur. Ancaq tələbəmiz dörd ayağını yerə dirəyərək Hənəfi məzhəbində belə bir prinsipin varlığını rədd etdi. Yeri gəlmişkən bu məsələ haqda məzhəbin görüşünüdə təqdim edirəm.

Hənəfilərdən Alauddin Əs Səmərqandi (v. 450 h/1145 m) "Tuhfətul Fuqaha" adlı əsərində deyir:

 

ولو صرَف الزكاةَ إلى بناءِ المسجِد والرباطاتِ وإصلاحِ القناطرِ وتكفينِ الموتى ودفنِهم لا يجوز لأنه لم يُوجَد التمليكُ

 

"Əgər zəkatı məsçid, hərbi qarnizon tikməyə, körpüləri təmir etməyə, ölülərin kəfənlənməsi və dəfninə sərf edərsə bu caiz olmaz. Çünki bu hallarda təmlik mövcud deyil."

 

Qaynaq: Alauddin Əs Səmərqandi: Tuhfətul Fuqaha: 1/307

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1414/1994

 

Müsəlmanların saflarının bu cür fırıldaqçılardan təmizlənməsi, belə kimsələrin bəyan edilməsi qaçınılmazdır. Əks halda onlar ümmətin işlərini üstlənər və özləri batdıqları kimi, ümmətidə batırarlar.

Bu yazı daxili təmizləmənin ilk addımıdır. Yeri gəlmişkən bizim tərcümələri oğurlayıb, konfranslarda öz adına çıxaraq "kitabları tökdük, araşdırdıq" deyərək alqış qazanan "hocalara", gizlində xainliklər planlayıb, kimsənin anlamadığını zənn edən avanturistlərə xəbərdarlıq edirəm! Sizi ümmətə tanıtmaq məcburiyyətində buraxmayın!

Əgər yuxarı qalxmaq, alqışlanmaq məqsədiniz varsa, uxrəvi bir dərdiniz olmasa belə ən azından dünya üçün çalışın, əmək verin. Tənbəllik edərək, başqalarının zəhmətini oğurlamayın, kimisə öz səviyyənizə endirmək üçün ayağından çəkməyin, çalışıb nəsə qurmaq yerinə qurulmuş şeyləri mənimsəməyə çalışmayın!
 


  • Hənif və Xətib Təbrizi bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#3 Usuli

Usuli

    Forum Əhli

  • Moderators
  • 1.265 ismarıc
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 02 fevral 2015 - 01:25

Bir çox müsəlmanın qafil olduğu, eyni zamanda bizim dəfələrlə vurğuladığımız acı bir gerçək var. İslam ümmətini geri salan sadəcə xarici düşmənlər deyil. Bu işdə daxili düşmənlərin rolu daha böyükdür. İstəsəkdə istəməsəkdə bu ümmət ancaq paralel bir mübarizəylə ayağa qalxa bilər. Xaricdəki düşmənlərlə mübarizə apardığımız kimi, daxilimizdəki fürsətçiləri, mənfəətçiləri, bir sözlə beşinci kolonu da təmizləməliyik!

Bu daxili fürsətçilərdən biridə yazımızda saxtakarlığını ifşa edib, ən azından teorik bir təmizliyə tabe tutduğumuz virus Ceyhun İsmayıldır. Ümmətə darışmış çoxsaylı zəlilərdən biri olan bu fürsətçi onun haqqında yazdığımız yazıya cavab verib.

Hər bir fürsətçi kimi, Ceyhununda savaş arsenalı genişdir. Cavabında çox bəsit bir oyun oynayıb, növbəti oyun. Ona yönləndirilən ittihamları cavablamaq yerinə məsələni başqa müstəviyə çəkib, özünü xalq qəhramanı, qarşı tərəfi səhabə düşməni roluna salmağa çalışıb.

Guya bizlər bu səfehi ona görə ifşa etmişik ki, Muaviyə mövzusunda bizimlə razılaşmayıb. Təbii ki, belə davranış Muaviyənin arxasında gizlənib, öz fırıldağını gizlətməyə çalışmaqdan başqa bir şey deyil. Beləcə  toplum Ceyhunun etdiyi fırıldaqları bir kənara buraxıb bizim Muaviyə haqqında görüşümüzə yönəldi. Əsas məsələ, yəni Ceyhunun fırıldaqçılığı kənarda qaldı.

Onbeş illik İslami həyatımın bir günündə belə Muaviyə və əshabı haqqında müsbət fikirdə olmamışam. Məni tanıyan hər kəs bu görüşümü bilir və saytda heç bir qınayıcının qınamasından, heç bir isim verənin isim verməsindən qorxmadan bunu illərdir elan edirik. Lakin Ceyhunun fırıldağı açılınca birdən yada düşür ki, bizlər sən demə rafiziymişik... və bizimlə mübarizə fərzdir...

“Əzabdan qoruyan kəfən”, “bir il ölümə əngəl olan dua” fırıldaqlarını açdığımız üçün və bənzəri səbəblərdən bizə kin güdən nə qədər şəxsiyətsiz varsa bu işə, “səhabə müdafiəsinə” qatılır... Bir anda on ildir istifadə etdikləri forumun rafizi olduğunu anlayırlar...

Əgər məsələ Muaviyə və səhabə müdafiəsiydisə niyə illərdir bizim bu görüşümüzü bildiyiniz halda sırf Sələfiliyin batilliyini ortaya qoyduğumuz üçün bizim hər sözümüzə əl çalırdınız? Nə zaman ki, sizin özünüzü Şəriət tərəzisinə oturtduq o zaman “səhabə düşməni” olduq.

Həyatında bir kitabı belə anlayaraq oxumaqdan məhrum olan, hocalarla rəsim çəkdirib sosyal şəbəkələrdə paylaşmağı iş zənn edən yeniyetmələrdən bəzisi “Allah Quranda Muaviyəni öydüyü halda (?!) sən onu necə tənqid edərsən” deyərək bu mövzuda bizdən tövbə tələb edirlər... Ey miskin topluluq! Bizlər toplum təzyiqiylə fikir dəyişdirəcək kimsələr olsaydıq bu qədər ağır iddiaların altına girməzdik. Bu qədər suskun kimsənin arasından sıyrılıb, haqq budur deməzdik...

 

Ceyhun İsmayıl virusunun bizə yazdığı cavaba gəlincə... Bu səfeh öz cavabına bizi qiybət, iftirayla ittiham edərək başlayır və bizi Allaha həvalə edir.

Bizlər hər zaman Allaha həvalə edilməyə razıyıq. Lakin bunu biraz ictimailəşdirək ki, eyni zamanda toplum öz daxilindəki pisliklərdən qurtulsun.

Biz səni bu mövzuda lənətləşməyə dəvət edirik! Gəl iftira atan, digərinə haqsızdıq edən kimsəyə qarşılıqlı lənət oxuyaq. Belə bir çağırışdan quyruğunu büküb qaçacağın hər kəsə məlumdur.

Daha sonra fitnənin qətldən betər olduğu haqda ayə zikr edir... Azərbaycan oxucusu ayələrin mahiyyətinə varmadan, adıyla yetərlənməyə alışıqdır... Ayədə qətldən betər olan fitnədən qəsd şirkdir. Əgər ümumilikdə fitnə qəsd edilsəydi belə, sənin kimi virusların ümmət üzərindəki fitnəsi daha böyükdür və dəfi daha vacibdir. Sənin kimilər iş başına gətirilib, elm əhli zənn edildiyi üçün İslam ümməti bu günlərə qaldı...

Daha sonra bizim səmimi olmadığımızı deyir. Səbəb? Çünki biz saytımıza qaynaq göstərilməsini tələb edirik. Bəli edirik! Niyəsinidə izah etmişik. Çünki heç bir mənfəətçi pisliyin bizim yazılarımızdan istifadə edərək, hörmət qazanıb, Ümməti yeyib dağıtmasını istəmirik. Bu kimi tədbirləri də vacib sayırıq. Ümmət onsuzda dostunu düşmənindən, lehinə çalışanı əleyhinə çalışandan ayıra bilmir. Ortamın dahada bulandırılmasını istəmirik.

Və səni ona görə ifşa etməmişik ki, sən saytımıza istinad etmirsən. Sən sırtıqlığın son həddinə gələrək, bizim tərcümələrin altına öz adınızı yazırsan. Bu mövzuda bir dəfə səhv etdiyini, ümumiyyətlə Ərəbcə bilmədiyini deyib, bizdən üzr istəsəndə, daha sonra eyni əməlinə davam etdin və ifşa edilincə bizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirsən... İndi sən beyin xədimi bizə de görək, öz yazılarına isnad tələb edənmi, yoxsa başqasının yazılarını oğurlayıb, altına öz adını yazan saxtakarmı riyakar adı almağa daha layiqdir?

Daha sonra sayta istinad etməyənləri rüsvay etdiyimizi deyirsən? Kimi rüsvay etmişik? Bircə örnək göstərə bilərsənmi? Sənin rüsvay edilmə səbəbin oğru olmandır. İstinad etməmən deyil. Hər gün onlarca adam bu yazıları istinadsız paylaşır və bir dənəsinin belə adı zikr edilməyib!

Daha sonra bizim bu yazıları Ərəbcə qaynaqlardan götürmədiyimizi, İslamkalesi və Sifilin məqalələrindən aldığımız iddia edirsən. Yalanını doğruya bənzətmək üçün heç olmazsa bir dənə örnək versəydin. Dediyin sayt iki il öncə qurulub və bizdən alıb Türkcəyə çevirdikləri bir çox sitat var. Bunu təsbit etmək üçün sadəcə məqalələrin yazılış tarixinə baxmaq yetərlidir. Sifilə gəlincə mən onun məqalələrində iqtibas ediləcək xüsusi bir şey görməmişəm və o ümumiyyətlə Ərəbcə yazmır. Ayrıca götürmüş olsaydıq belə, bu bir tərcümə olardı, oğurluq deyil.

Daha sonra Muaviyəni təhqir etdikləri müddətcə bizə qarşı olacağını deyərək, öz fırıldağını gizləməyə, toplumu başqa yerə yönləndirməyə çalışır. Zəkat haqqında ittihama isə ümumiyyətlə toxunmur. Çünki, deyəcəyi bir şey yoxdur...

Daha sonra bəzi qardaşlarımızı Muaviyəyə pis münasibətdən dolayı polisə verməklə hədələyən bu nanəcib, bizimlə münazirə etmək və münasibətləri aydınlaşdırmaq üçün şərt qoyur: Muaviyə haqqında görüşündən dönsün mən onunla münazirə edim.

Görəsən hansı bir debil, belə mənasız söz deyə bilər? Üzərinə münazirə edəcəyi mövzuda qarşı tərəfdən onun görüşünü qəbul etməsini şərt qoşmaq... O zaman münazirənin nə mənası var ey daun sindromundan əziyyət çəkən ruhi xəstə?

Bütün bunlara əlavə olaraq, bizlər dediyimiz hər sözün arxasındayıq və əgər özünü haqlı hesab edirsənsə çıx və münasibətləri aydınlaşdır. Təbii, qorxudan gizləndiyin dəlikdən çıxmağa cəsarət edə bilsən...

 


  • Abdulğafur, Abdul Hakim, Hənif və bir nəfər bunu bəyənir
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#4 Xovlani

Xovlani

    Yeni

  • İstifadəçi
  • Pip
  • 86 ismarıc
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 fevral 2015 - 02:15

Ceyhun İsmailin kimliyinin təsbiti.
 

Ceyhun İsmail barədə bu sirri gizli saxlamaq istəyirdim, amma forumda və sosyal şəbəkədə söhbətin uzandığını görüb nəhayətdə onun barədə bir-iki məsələni insanların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm.
Çox güman ki, Ceyhun İsmaili forumda və realda mənim qədər yaxından tanıyan ikinci şəxs yoxdur. Sadəcə, mən Ceyhunu sizin üçün xarakterizə edəcəm ki, bundan sonra ona baş qoşub qoşmamaq barədə özünüz qərar verəsiniz.
Əvvələn, onu deyim ki, Ceyhun ruhi xəstədir (Şizofreniya). Düzdü, mən həkim deyiləm, amma ailədə həkim olduğuna görə İnsan anatomiyasından və tibbdən xeyli anlayışım var.
Ceyhun İsmail bir müddət Hövsan qəsəbəsindəki Mir Mövsüm Ağa adına gənclər mədrəsəsində hoca vəzifəsində çalışıb. Həmin mədrəsə Hövsandakı Surxanılılar binasının yaxınlığında yerləşir. Hal-hazırda mədrəsənin hökümət tərəfindən fəaliyyətinə son qoyulub.
Bu mədrəsədə oyun qalmamışdı ki, Ceyhunun çıxartmasın. O, bildi-bilmədi hər kəs ilə mübahisələrə girişir və sonda isə mübahisəni uduzurdu. Ceyhun hocalar ilə, mədrəsəyə gələn yerli camaat ilə, hətta mənim ilə də belə münaqişələr edirdi. O, insanların nəzərində özü barədə elə bir obraz yaratmaq istəyirdi ki, camaat onun ən aşağısı 20-ci əsrin mücəddidi olmasına iman etsin.
Amma o, nəyin ki, mücəddid, heç adi sıradan bir elm tələbəsi belə deyil. Sizə bir hadisə danışmaq istəyirəm. Amma bilmirəm, bu hadisə onun yadına gələr, yoxsa yox. Sizə cümə günü baş vermiş bir hadisəni danışacam. Bəlkə, bu hadisəni Ceyhun İsmail də xatırlayar. Amma çox güman ki, boynuna almayacaq.
Cümə günü idi. Ceyhun həmin gün mədrəsədə müsəlmanlara cümə-namazı qıldırmalı idi. Namazdan öncə Ceyhun adəti üzrə özünü alim kimi aparırdı və guya toplumu haqq istiqamətində irşad eləyirdi. Namazın başlamasına  azı 30 dəqiqə qalardı. O gün Ceyhunun cümə xütbəsindən öncəki  teması Allahın əlinin olub-olmaması məsələsi idi. Mən də Ərəb dilini bilən kəslərdən eşitmişəm ki, Allahın əli məsələsi elə bir məsələdir ki, bu barədə nəyin ki, Ərəb dilini bilənlər, heç Ərəb dilinin bölümlərindən sayılan Bəlağət elminin Məani və Bəyan kimi iki qismini və onların təvabisindən sayılan Bədii elmini bilənlərin danışmağa hələm-hələm hünəri çatmaz. Amma Ceyhun Ərəbcə bilmədiyi halda, həmin gün mədrəsədə toz-tozanaq qaldırmışdır. Ceyhunun mübahisə muxatabı sələfi  məzhəbli bir şəxs idi. Ceyhun tez-tez yədullah, yədullah qışqırır az qalırdı ki, yədullahı nemət anlamına təvil etmədiyi üçün polisə zəng edib sələfini tutdursun.
Son çarə kimi, bəlkə onu da edərdi. Əlbəttə ki, əgər idarədəki polis Ceyhun kimi şizik olsaydı. Sələfi də Ceyhuna Fiqhul Əkbər kitabından sitatlar gətirir və Allahın əlinin varlığını isbat etməyə çalışırdı. Ceyhunun gözləri qəzəbdən bərəli qalmışdı. Mübahisənin sələfinin xeyrinə həll olunduğunu görəndə bəlkə də dərindən bir peşmançılıq çəkirdi ki, niyə axı mübahisəyə başladım. Hətta mən deyərdim ki, Ceyhun mübahisəni uduzduğuna görə  orda əyləşən və mübahisəni dinləyən aşağısı yüz adamı Hənəfi məzhəbi barədə dərin şübhəyə də saldı. Bu adamın həftənin digər günlərindən əlavə, Cümə günlərində də zərəri xeyrindən çox olurdu. Bu adamın mədrəsədə fəaliyyət göstərdiyi dönəmlərdəki həyatı ancaq mənasız mübahisələrdən ibarət olub. Xülasə, Ceyhun mübahisədə xəcil olduğu üçün sonuncu əl atdığı üsul rəqibinin yədullah  barədə danışmağa hüququ çatması üçün ərəb dilini bilib-bilməməsi sualı oldu. Ceyhun bunu xüsusi bir intonasiya ilə soruşdu.

Ceyhun:

-Sən mənə de görüm hələ yədullah barədə danışmaq üçün Ərəb dilini bilirsənmi?

Sələfi:

-Azacıq bilirəm.

Ceyhun bu cavabı eşidib rəqibə sanki özü Ərəb dilini bilirmiş kimi “Azacıq Ərəb dilini bilmək ilə belə məsələyə girişmən haramdır”,-deyib söhbəti öz xeyrinə yekunlaşdırmaq üçün tez ayağa qalxıb cümə xütbəsinə başladı.

Bu yaxınlarda isə Ceyhun İsmail ilə aramızda sonuncu hadisə fb-də baş verdi. Mən uzun illər ehlitevhid.com saytının oxucusu olduğum üçün Ceyhunun saytdakı məqalələri öz fb səhifəsində öz adından paylaşması məndə heyrət doğurdu.
Başqasının məhsulunu oğrulayıb bazarda öz malı kimi satmaq. Bu müsəlmana yaraşan bir şey deyil. Buna görə mən Ceyhuna inbox-da yazıb dedim ki,”sən başqasının əməyini oğrulayıb hansı üzlə öz adından paylaşırsan?“ Ceyhun isə əvəzində, bu sözümə görə məni bıçaqlayacağını, şir kimi parçalayacağını yazdı.
Telefon nömrəsini yazıb məni bıçaqlamaq üçün Hövsana dəvət etdi. Sonra məni polis təcridxanasında və ya məhkəmə zalında cavab verəcəyilə hədələdi. Lap sonda isə dilə gətirilməyəcək göbəkdən aşağı söyüşlə təhqir etdi. Çünki o ruhi xəstədir.

 


  • Usuli, Yalavac, Hənif və bir nəfər bunu bəyənir

Həqiqət bal arısı kimidir. Daxilində bal quyruqunda iynə daşıyar.                                                                           الحقيقة مثل النحلة تحمل في جوفها العسل و في ذنبها الإبرة


#5 Usuli

Usuli

    Forum Əhli

  • Moderators
  • 1.265 ismarıc
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 15 iyun 2015 - 20:00

Ceyhun İsmayıl adlı fırıldaqçının bizim yazıları oğurlayaraq başqalarının əməyilə özünə hörmət qazandığı haqqında daha öncə yazmışdıq.

İlk dəfə onu rəsmi ittiham etdiyimiz zaman, ümmət önünə çıxıb münasibət bildirmək yerinə Muaviyə məsələsini qabardaraq öz oğurluğundan diqqəti yayındırdı. Bir müddət oğurluqdan uzaq durduqdan sonra yenə öz qədim peşəsinə qayıtdı. Saxtakarlıqla aldığı hoca ünvanı elmi paylaşımlar tələb edir. Onunsa elmi bir paylaşım edəcək halı yoxdur... On iki stul qəhramanı Ceyhun öz səhifəsində yazır:

 

Böyük üsul alimi İmam Qarafi “Şərhu tənqidul fusul” əsərində deyir:

"Müctəhid olmayan birinin sənədi səhih olsa belə hər hansısa bir hədislə əməl etməsi caiz deyildir! Belə ki, burada nəsx, təqyid, təxsis və yalnız müctəhidlərin bildiyi digər usuli səbəblərin olması ethtimalı ola bilər ki, bu da həmin hədislə əməl etməyə mane olar. Həmçinin yuxarıda dediyimiz səbəblərdən dolayı avam müsəlmanın (istər elm tələbəsi ,istər adi müsəlmanın) müqəddəs Quranın ayələrinə əsaslanaraq dəlil gətirib hökm verməsi də caiz deyildir!

 

Bu mətn bizim saytdan oğurlanaraq, cüzi dəyişikliklər edilib. Ancaq bu cibgir Ərəb dilində üzündən oxumaqdan aciz olduğu üçün kitabın adını belə düz yazmaqdan acizdir. Kitabın adı "Şəhru Tənqidul Fusul" yox, "Şərhu Tənqihil Fusul" şəklindədir.

Mətnin orijinalı isə saytımızda illər öncə təqdim edilib:

 

Maliki məzhəbindən olan böyük üsulçu Şihabuddin Əl Qarafi (v. 684 h/1285 m) bu məsələ haqqında belə deyir:

 

أما مَن ليس بمجتهدٍ فلا يجوز له العملُ بمقتضى حديثٍ وإن صحَّ عنده سندُه ، لاحتمالِ نَسْخه وتقييدِه وتخصيصِه وغيرِ ذلك مِن عوارضِه التي لا يضبِطها إلا المجتهدون ، وكذلك لا يجوز للعامي الاعتمادُ على آياتِ الكتاب العزيزِ لما تقدَّم

بل الواجبُ على العامي تقليدُ مجتهدٍ مُعْتَبرٍ ليس إلا ، لا يُخلِّصه مِن الله تعالى إلا ذلك ، كما أنه لا يخلِّص المجتهدَ التقليدُ

 

"Müctəhid olmayan kimsənin - sənədi ona görə səhih olsa belə - hər hansı bir hədisin gərəyiylə əməl etməsi caiz deyildir!

Çünki, ortada nəsx, təqyid, təxsis və ya hədislə əmələ əngəl olacaq digər əngəllərin varlığı ehtimal daxilindədir ki, bunları ancaq müctəhidlər bilər!

Eyni səbəblə amminin/qeyri müctəhidin müqəddəs Quranın ayələrinə əsaslanmasıda caiz deyildir!

Ammiyə vacib olan, mötəbər bir müctəhidi təqlid etməkdir, onun başqa yolu yoxdur! Təqlid müctəhidi qurtarmadığı kimi, amminidə uca Allah qatında məsuliyyətdən bundan (təqliddən) başqa şey qurtarmaz."

 

Qaynaq: Şihabuddin Əl Qarafi: Şərhu Tənqihil Fusul: 295

Beyrut: Darul Fikr: 1424/2004

 

Bu cür üzlü fırıldaqçıların varlığı toplumun həssasiyyət detektorudur. Öncəki oğurluqları səbəbilə aşağılanmaq yerinə hörmət göstərilən bir fırıldaqçının oğurluğa davam edib, ətrafında onu elm tələbəsi sananları axmaq yerinə qoyması çox normaldır...  
 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#6 Usuli

Usuli

    Forum Əhli

  • Moderators
  • 1.265 ismarıc
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 avqust 2015 - 18:34

Etdiyi oğurluqlar nəticəsində rəzil olan və ləkələnmiş adını Ömər İsmayıl olaraq dəyişdirməklə təmizə çıxarmağı düşünən Ceyhun İsmayılın bizim saytın tərcümələrini öz adına çıxdığını söyləmişdik...

Bizim tərcümələri öz adına çıxan bu fırıldaqçı, indi öz səviyyəsiz yazılarını bizim saytın adıyla təqdim edir... Yəni bizdən keyfiyyətli yazıları oğurlayıb öz adına, öz keyfiyyətsiz yazılarını isə bizim adımıza çıxır...

Bu linkdə dediklərimə şahid ola bilərsiniz.


  • Yalavac və Xətib Təbrizi bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#7 Usuli

Usuli

    Forum Əhli

  • Moderators
  • 1.265 ismarıc
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 16 noyabr 2015 - 16:08

Ceyhun İsmayıl adlı şəxsiyyət xədiminin, Dini Komitə haqda paylaşdığı fikir:

 

KOMİTƏ NEMƏTDİR

Dini işlər üzrə dövlət komitəsinin yaradılması və savadlı, cəsarətli və sədaqətli vətənpərvər və dinpərvər sədrin- Mübariz Qurbanlının təyin olunması, imamlarımıza, dindarlarımıza və millətimizə Allah Taalanın bəxş etdiyi ən böyük nemətdir. Rəbbim onu hər cür şərdən qorusun və ona daim hər bir xeyiri versin. Amin,amin,amin. Mənim yaxın zamanda kəşf etdiyim möhtərəm və möhtəşəm insana, qərəzsiz və məsuliyyətli kollektivinə dua edək!

 

Bəli! İslam və Müsəlmanların dəyərləriylə oynayan, dinlə heç bir əlaqəsi olmayan, köhnə komunist kadr olan Qurbanlının Dini Komitə sədri olması xalqımız üçün böyük nemətmiş...

Görəsən önündə quyruq buladığı Mübariz Qurbanlı, onun bu yaltaqlıq şedevrini necə qiymətləndirəcək? Hara imam təyin edəcək? Yeyib dağıtması üçün hansı fondun başına keçiriləcək? Bunu zaman göstərər...
 


  • Hənif və Abu Omar bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 1

0 İstifadəçi, 1 Qonaq, 0 Anonim