Перейти к содержимому


Фотография

Yalançılar EnsiklopediyasıDinimizi qoruyaq!


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 9

#1 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 sentyabr 2013 - 12:22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Mövzuya giriş və cərhin hədəfi

 

Cərh sözü (جرح) bir çox müsəlmana məlumdur. Cərh – bir insanın etibarını düşürməkdir. Bu termin əsasən Hədis elmində, rəvayətləri alınmayacaq kimsələrin isimləndirilməsi üçün istifadə edilir. Muhəddislərin bəzi kimsələri cərh etməkdəki məqsədi isə sözsüz ki, müqəddəs dinimizi təhriflərdən qorumaqdır. Cərh bir mənada təhlükəsizlik tədbiridir.

 

Bu prosesə günümüzdə ehtiyac varmı?

 

Din təhrifçilərinin günümüzdə də mövcudiyyətlərini davam etdirdiklərini və hətta artırdıqlarını nəzərə alsaq, bu tədbirə günümüzdə də fərqli formalarda ehtiyac duyulduğunda şübhə qalmaz.

Hal hazırda təhriflər tərcümələrdə, mətnlərin montajında, əlavə və dəyişikliklərdə edilir və müsəlmanlar olaraq üzərimizə düşən bu cinayətə qarşı kompleks tədbirlər almaqdır.

 

Yalançı və təhrifçilərlə necə davranmalı?

 

Biz yuxarıda mövzunun hədəfinə işarə etdik – müqəddəs dinimizin təhrifdən qorunması.

Bizim müəyyən təhriflərə işarə edib onları düzəltməmiz bu mövzuda tam bir qoruma sayılmaz. Çünki, layiqli cəzalarını almayan bu zındıq din təhrifçiləri öz təhriflərini digər mövzularda etməyə davam edirlər.

Daha tutarlı nəticələr əldə etmək üçün, tədbirlər kompleksinə ehtiyac vardır.

Belə ki, təhrifləri isbat edilmiş bu insanların bütün tərcümələrinin keçərsiz, özlərinin isə bu ləkə səbəbilə etibarsız (məcruh) sayılmasına dəvət edirik. Beləcə bu din təhrifçilərini maksimum təsirsizləşdirmiş, dinimizi qorumaqda əlimizdən gələni etmiş olarıq. Din təhrifçilərini bağışlamayaq! Onlara qarşı tələb edilən sərtliyi göstərək!

Beləcə qəlbləri xəstəlikdən ibarət olanlar da, bu təhrifin ifşası halında nə kimi mənfi nəticələr verəcəyini anlar və bu cərhdən qorxaraq bu kimi əməlləri etməkdən çəkinərlər.

Nəticə olaraq bu kompleks metod həm təhrifçilərin ifşa edilib etibarsız qılınmasını təmin edir, həmdə yeni təhrifçilərin ortaya çıxmasına mane olur.

 

Mövzunun sərhədləri

 

Bu mövzuda öz batillərini müdafiə məqsədilə edilmiş yanlış tərcümələr, açıq təhriflər, mətn montajları, dini mətnlərə əlavə və dəyişikliklər həmçinin bənzəri şeylər müzakirə ediləcək.

Bu səbəblə texniki xəta nəticələrini deyil, qəsdli təhrif olduğu düşünülən şeyləri təqdim etməyə çalışaq.

Həmçinin qeyd edəcəyimiz təhriflərin Azərbaycan oxucusuyla əlaqəsi olan - Azərbaycan, Türk, Rus - dillərində olmasına diqqət edək. Ayrıca mövzumuzda ölkəmiz üçün aktuallıq daşıyan təhriflər zikr ediləcək.

 

Mövzuda obyektivlik

 

Mövzuda obyektivliyin qorunması üçün, ərəb dilini bilən, ümumiyətlə danışdığı mövzuya əhil olan bütün iştirakçılardan ehtiyac olduqda, bizə qarşı öz etirazlarını açıq şəkildə dilə gətirmələrini rica edirik.

 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#2 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 sentyabr 2013 - 12:36

001. www.ksunne.ru saytı.

 

1. Təhrif Sahibi: Təhrifin müəllifi, saytı bir müddət öncə ifşa edildikləri üçün bağlanmaq məcburiyyətində qalan "ksunne.ru" adlı saytdır. Saytın sahibləri sələfilər idi və təhrifləri ifşa edildikdən sonra belə Rusyanın digər sələfiləri tərəfindən şiddətlə müdafiə edilirdilər. Allaha həmd olsun bu cinayətləri səbəbilə saytlarını bağlamaq məcburiyyətində qaldılar.

 

2. Təhrifin şəkli: Təhrif, İmam Nəvəvinin "Əl Əzkar" kitabının rus dilinə tərcümə edilmiş, internetdə və həmçinin kitab olaraq yayılmış nüsxəsi üzərində aparılıb. Beləki kitabın bir babı montaj edilərək kitabdan silinib və daha sonra sayta əksik formada yüklənib. Həmçinin bu barədə sayt oxuyucularına, kitabdan faydalananlara heç bir xəbərdarlıq edilməyib.

Kitabdan kəsilən bab "Allah Rəsulunun – sallallahu aleyhi və səlləm – qəbrini ziyarət zamanı ediləcək zikrlər" babıdır. Yəqinki, səbəb artıq oxucularımıza aydındır. Çünki İmam Nəvəvi bu babda "şirkə - Rəsulullahdan şəfaət istəməyə" dəvət edir.

 

Bizim "tövhid keşikçiləri" ümmətin şanlı tarixini İmam Nəvəvinin bulaşdırdığı bu "şirk"dən təmizləməyə çalışmışlar. Mətni montaj etdikdən sonra bu kitab bir il müddətində - dəfələrcə xəbərdarlıq edilməsinə rağmən - saytdan qaldırılmadı.

Nəhayət Uca Rəbbim də ümməti onlardan tamamən təmizlədi!

 

İronik bir şeydir ki, saytın şüarı beləydi: «Ксунне – неискаженная информация об Исламе» - «Кsunne – İslam haqqında təhrif edilməmiş bilgilər» ...

 

Kitabın orijinal (Rusca) şəklini buradan yükləmək mümkündür.

Təhrif edilmiş şəkli isə bu linkdə idi. Lakin hazırda sayta qapandığı üçün təhrif edilmiş nüsxəni o linkdən əldə etmək mümkün deyil.

 

Qeyd: Saytın başqa bir adla müsəlmanları aldatmağa davam etdiyindən xəbərdar olan kimsələrə bunu bəyan etmək, müsəlmanları bu cinayətkarlardan qorumaq vacibdir.


 • Abdul Hakim, Əbu Ömər Hənəfi və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#3 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 sentyabr 2013 - 12:55

002. www.tawhiid.com saytı və onun sahibi.

 

1. Təhrif Sahibi: Bu təhrifin sahibi sələfilərin xüsusilə təkfir sahəsindəki riya hopmuş radikallığı ilə seçilən nümayəndəsi Ukraynalı İsmayıldır. Net aləmində "alqasawi" adıyla cürbəcür səfeh düşüncələrə imza atan bu şəxs eyni zamanda sözügedən saytın sahibidir.

 

2. Təhrifin şəkli: Qısa olaraq bizim “qəhramanımız” rus dilinə çevirdiyi kitabların birinə müəllif adına əlavələr edib, sonra öz adından qondarma əlavəyə qondarma bir qeyd yazıb. Beləki, dünyəvi dövlət tərafdarlarlığı və başqa küfrlərdən bəhs edilən yerə, "sufilik" kəliməsini müəllifin sözüymüş kimi əlavə edib və aşağısına iyrənc bir qeyd yazıb.

 

O, tərcüməsində yazır:

 

«На данный момент в так называемом исламском мире преобладает Мурджиитская идеология. Она проникла в умы многих "ученых", "проповедников" и простых людей считающих себя мусульманами. Мурджиитская концепция помогла таким институтам неверия как тагутство8, секуляризм9, суфизм10 и т.п. скрыть свою сущность неверия, так что их символы и знамена спокойно развеваются над "исламскими" землями»

 

 

Sadəcə bu abzasdakı dırnaq arasına alma və digər şəkildə edilmiş təhrifləri bir kənara buraxıb daha önəmlisinə baxaq.

Bu cinayətkar, küfr müəssəsələrinin siyahısına sufilik kəliməsini özündən əlavə edib.

Müqayisə üçün kitabın müvafiq səhifəsinin rəsminə baxaq. Altı qırmızıyla çizilmiş yerdə sufilikdən ümumiyyətlə söz edilmədiyini anlamaq üçün Ərəb hərflərini tanımaq belə yetərlidir.

2369934.jpg

 

Bu təhriflə kifayətlənməyən cani, mətndə gördüyünüz 10 - nömərli qeydin (Sufiliyin) izahında yazır:

 

«Еретическое течение, напоминающее пантеизм. Считает возможным эволюцию человека к Аллаху, посредством различных "приближающих к Аллаху деяний". Продвинутый на пути суфизма приобретает некоторые божественные качества и становится переходной формой между Аллахом и человеком и может осуществлять посредничество между еще непродвинутыми и Аллахом. Непродвинутые на пути суфизма вместо того чтобы направлять свои поклонения непосредственно Аллаху, направляют их посредникам - так называемым шейхам. По единогласному мнению всех мусульман суфисты и те кто не делает такфир их впали в куфр»

 

Bu apaçıq yalan və insanları aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Müsəlmanlar nəinki sufiləri təkfir etmir, hətta onları uca Allahın seçkin qulları sayırlar. Bu haqda Üsulçu İmam Əbu İshaq Əş Şatibi nəql etdiyi icmanı buradan oxumaq olar.

 


 • Əbu Ömər Hənəfi və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#4 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 sentyabr 2013 - 13:08

003. Əbu Zeyd ləqəbli sələfi.

 

1. Təhrif Sahibi: Zikr edəcəyimiz təhriflərin sahibi, sələfilərin məşhur dəvətçisi Əbu Zeyddir. Ona qamətin çoxsaylı kseronüsxələrindən biri də deyə bilərik. Əbu Zeydin yalan və təhrifləri hətta şiələr tərəfindən belə ifşa edilsədə, vaizlik etdiyi ortamda yalan cərh səbəbi sayılmadığı üçün hələdə əllər üstündə daşınmaqdadır...

 

2. Təhrifin şəkli: Bu böyük "şeyxin" sadəcə bir vəzinə qulaq asdığım üçün sadəcə oradakı təhriflərin önəmlilərinə işarə etmək istəyirəm. Vəz "Sünnədən uzaq düşənlərin halı" adlanır. Hənəfi məzhəbinin adını belə düzgün söyləyə bilmədiyi halda, Hənəfi fiqhində "dərinləşdikdən" sonra sələfiliyə keçən bu "fəqih" deyir:

 

 

A ) 13: 10 – da məzhəbdə həddən artıq "dərinləşmiş" fəqihimiz and içərək (!) xülasə olaraq deyir: İstədiyiniz Hənəfi kitabını açın, Əbu Hənifənin, Əbu Yusufun, İmam Muhəmmədin mövlud keçirməyi bidət saydıqlarını görərsiniz.

 

Bu yalanın cavabı: Mövlud mövzusunda azacıq araşdırma etmiş birisi bilir ki, İslam aləmində mövlud keçirmə ənənəsi bu üç imamın ölümündən yüz illər sonra meydana çıxmışdır. Dolayısıyla onların bu əmələ bidət demələri mümkün deyil və onlar bu haqda danışmamışlar.

 

B ) 13: 36 – da deyir: Hənəfilərin icmasıyla mövlud bidətdir.

 

Bu yalanın cavabı: Siyaqdan anlaşılan bidətlə şəri mənanı qəsd etdiyidir. Hənəfi alimləri nəinki bu əməlin bidətliyində icma etməmiş hətta, Mulla Əli Əl Qari, Burhənuddin Əl Hələbi, İbn Abidin kimi seçkin alimlər bu əmələ təşviq edən müstəqil əsərlər təlif etmişlər.

 

C ) 13: 44 - də deyir: İbn Abidin mövlud bidətinin ğulat rafizilər tərəfindən ortaya qoyulduğunu və sünnilərin bundan uzaq durmasının gərəkliliyini söyləmişdir.

 

Bu yalanın cavabı: İbn Abidinin bu əmələ təşviq edən məşhur risaləsi bu sözlərlə başlayır:

 

اعلم أن من البدع المحمودة عمل المولد الشريف في الشهر الذي ولد فيه ، وأول من أحدثه الملك المظفر صاحب اربل

قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل فيه احتفالا هائلا ، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عادلا

 

"Bil ki, Allahın Elçisinin doğulduğu ayda mövlud keçirmək öyülən bidətlərdəndir. Bunu ilk ortaya qoyan Ərbil hökmdarı Məlik Müzəffərdir.

İbn Kəsir tarixində deyir: O, Rabiul Əvvəl ayında mövludu təntənəli bir şəkildə qeyd etdi. Məlik Müzəffər ləyaqətli, şücaətli, qəhraman, ağıllı və adil biri idi..."

 

D ) 14: 15 – də deyir: Hənəfi, Şafi, Maliki məzhəbinə görə saqqaldan götürmək haramdır. Sadəcə İmam Əhməd bir tutamdan artığını almağı caiz görüb.

 

Bu yalanın cavabı: Əvvəla bu üç məzhəbə görə saqqaldan almaq haram deyil. Hətta Şafi məzhəbində racih görüşə görə saqqalı dibindən qırxmaq belə haram deyil. Lakin, qəhramanımızın digər məzhəblərdə "dərinləşməyə" fürsət tapmadan sələfi olduğunu nəzərə alaraq ona sadəcə Hənəfi məzhəbi adından cavab verəcəm.

Həm Əbu Hənifə, həm Əbu Yusuf və İmam Muhəmmədə görə saqqalın bir tutamdan artığını kəsmək sünnətdir. Bu səfehin iddia etdiyi kimi haram deyil! Bu barədə hənəfi alimlərinin görüşü Forumun fiqh bölümündə saqqalla bağlı məqalədə mövcuddur.

 

E ) 29:00 – da deyir: Bunlar fərzdən sonra sünnəti qılıb, sonra zikr edirlər bu bidət Osmanlı vaxtında çıxıb. (Yəni Hənəfi məzhəbində belə bir şey yoxdur)

 

Bu yalanın cavabı: Osmanlı dövləti qurulmadan vəfat edən məşhur Hənəfi fəqihi Məvsili, məzhəbin ən etibarlı kitablarında biri sayılan "Əl İxtiyar" əsərində bu haqda deyir:
 

وكل صلاة بعدها سنة يكره القعود بعدها، بل يشتغل بالسنة لئلا يفصل بين السنة والمكتوبة

 

"Özündən sonra sünnət namazı olan bütün namazlardan sonra oturmaq məkruhdur. Sünnəti qılmalıdır ki, sünnətlə fərz arasında fasilə olmasın"

 

 

Qəhramanımızın sadəcə bu vəzində belə cavab veriləcək bir çox xüsus vardır. Lakin, Allahın dini mövzusunda bu qədər yalan, bir insanın yalançılar ensiklopediyasında fəxri yer alması üçün yetərlidir. Təbii ki, Allahın dini üçün qeyrət çəkən kimsələr qatında...

Əbu Zeydə tövsiyəmiz isə, danışdığı yalanlardan tövbə etdiyini açıqlayacağı bir dərs hazırlamasıdır. (Bu yazının ona təqdim edilməsindən (2012 ci ildən) bir il keçməsinə rağmən Əbu Zeyd tərəfindən heç bir etiraf və üzr bəyan edilməmişdir)
 


 • Abidin, Abdul Hakim, Əbu Ömər Hənəfi və 3 digərləri bunu bəyənir

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#5 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 sentyabr 2013 - 13:18

004. Tacuddin Əl Bayburdi ləqəbli sələfi

 

Spekulyasiya sahibi: Türkiyədə sələfilik dəvətinin məşhurlarından, müctəhidlik əhliyyətini saqqalın uzunluğu ilə düz mütənasib sayan yerli şeyxlərdəndir. Azərbaycanlı oxucular arasında populyarlığını nəzərə alaraq onun bir spekulyasiyasını-oyununu ifşa etməyi lüzumlu gördüm. Beləcə layiq olduğu "etibarı" görər və müsəlmanlara zərəri zəifləyər.

 

Spekulyasiyanın şəkli: Mövzu Qurani Kərimə dəstəmazsız toxunma məsələsiylə əlaqəlidir. "Müctəhidimiz" bu barədə bir məqalə yazaraq iki iddia ortaya atır:
 

1. Quranı dəstəməzsız şifahi oxumaq caizdir.

2. Qurana dəstəməzsız toxunmaq caizdir.
 

Lakin məqaləni oxuyan kimsə, gətirilən dəlillərin, bu iki iddiadan sadəcə birincisinə dəlalət etdiyini görər. Gətirilən rəvayətlərin heç biri Mushafa dəstəmazsız toxunmaqla əlaqəli deyil. Quranı dəstəmazsız şifahi oxumağa gəlincə bu caizliyində icma olan bir məsələdir. Bunun mübahisəsini edən kimsə yoxdur.

Bayburdi bu şəkildə diqqətsiz müsəmanları aldadaraq, səhabənin Qurana dəstəmazsız toxunduğunu idda edir və bu barədə dəlil zikr edə bilmədiyi üçün, şifahi oxumaq haqda rəvayətləri sanki onun dediyinə dəlalət edirmiş kimi qələmə verir.

Bunun xaricində məqalə safsata iddialarla zəngindir. Dörd imamın mushafa dəstəmazsız toxunmağı haram saymasına rağmən bəsirətli müsəlmanların "bu haramdır" deməməsinin gərəkli olduğunu söyləyir. Hər halda bu özünü bəyənən cahil, dörd imamdan daha bəsirətli olduğunu düşünür... Yəqin onu bu düşüncəyə itən şey, saqqalının adıçəkilən alimlərdən uzun olmasıdır.
 


 • Əbu Ömər Hənəfi və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#6 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 sentyabr 2013 - 13:25

005. www.toislam.ws saytı

 

1. Təhrif Sahibi: İsmi zikr edilən və sələfilərə (!) aid olan sayt.

2. Təhrifin şəkli: Sayt sahibləri təşəhhüddə barmaq tərpətməklə bağlı hazırladıqları məqalədə deyirlər:

 

Имам ан-Науауи сказал: “Что касается того, что передается от Абу ‘Али ибн Абу Хурайры, что шевеление пальца делает недействительным молитву, то это недостоверно! Наоборот, желательно шевелить палец, о чем говорили шейх Абу Хамид, аль-Банданиджи, Къады Абу Тайиб и другие, которые опирались на хадис Уаиля ибн Худжры с достоверным иснадом!” См. «аль-Маджму’» 3/454.

 

Bu yazını oxuyan kimsədə elə təəssürat oyanır ki, sanki İmam Nəvəvi təşəhhüddə barmağı tərpətmək görüşündədir. Halbuki bu mətn kəsilib və təhrif edilib. İfadənin orijinalına baxaq:

 

وهل يحركها عند الرفع بالإشارة ؟ فيه أوجه ( الصحيح ) الذي قطع به الجمهور أنه لا يحركها ، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ; لأنه عمل قليل ( والثاني ) يحرم تحريكها ، فإن حركها بطلت صلاته ، حكاه عن أبي علي بن أبي هريرة وهو شاذ ضعيف ( والثالث ) يستحب تحريكها ، حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وآخرون

 

"Barmağı işarə edərək qaldırdığı zaman onu hərəkət etdirərmi? Bu barədə müxtəlif görüşlər vardır:

1. Alimlərin cumhurunun üzərində olduğu səhih görüşə görə barmağını tərpətməməlidir. Əgər tərpədərsə məkruh olar, ancaq namazı pozulmaz. Çünki bu, miqdarca az olan bir əməldir.

2. Barmağını tərpətməsi haramdır və tərpətməsi halında namazı pozular. Bunu Əbu Əli bin Əbi Hureyrədən nəql etmişdir. Lakin bu şazz və zəifdir.

3. Tərpədilməsi müstəhəbdir. Bunu şeyx Əbu Həmid, Bəndənici, Qadi Əbut Tayyib və başqaları nəql etmişlər. "

 

Ağıl sahibi üçün iki tərcümə arasındaki fərq və təhrif aşikardır. Öz batil məzhəblərini yalanla, təhriflə ayaqda tutmağa çalışan bu insanlar Qiyamətə inanırlarmı?...

 


 • Əbu Ömər Hənəfi və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#7 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 sentyabr 2013 - 13:43

006. www.tawhid.ru saytı

 

1. Təhrif Sahibi: Sözügedən sələfi (!) saytın yazarı "İmam" ləqəbiylə tanınan sələf dəvətçisi.

2. Təhrifin şəkli: Məqalə sahibi İbn Abdil Bərrin sözlərini bir abzas içərisində dəfələrlə tam əks məna verəcək şəkildə tərcümə edərək, onun batil saydığı görüşü haqq göstərmişdir. İnsanları aldatmağı özünə məslək etmiş məzhəbin cüvəllağı nümayəndəsi məqaləsində deyir:

 

Сказал Абу Умар (Ибн Абдуль-Барр), да смилуется над ним Аллах: «Сказал Наим ибн Хаммад: Он нисходит Сущностью Своей (при этом Он), на Троне Своем».

И в этом нет ничего (страшного) у Ученых Ахлю-Сунны, т.к. здесь (идет речь) о «кейфият» форме-образе, а они пугаются этого, потому что это (по их мнению) подобает только тому, что можно познать собственными глазами (на собственном опыте). Однако Аллах превыше этого!

 

Mətnin doğru tərcüməsi isə belədir:

 

وقال نعيم : ينزِل بذاتِه وهوَ على كرسِيّه

قال أبو عمر : ليس هذا بشيءٍ عند أهل الفهمِ مِن أهلِ السُّنة , لِأنّ هذا كيفية وهُم يفزَعون مِنها لأنّها لا تصلُح إلا فِيما يُحاط به عيانا وقد جلّ الله وتعالى عن ذلك

 

"Nueym bin Hammad belə demişdir: "Özü kürsüsündə olduğu halda zatıyla enər".

Əbu Ömər (İbn Abdil Bərr) deyir: Əhli Sünnətdən olan fəhm sahibləri qatında bu görüş dəyər veriləcək bir görüş deyil! Çünki bu keyfiyyət verməkdir. Halbuki onlar (Əhli Sünnət) isə bundan çəkinirlər. Çünki keyfiyyət, ancaq gözlə əhatə olunan şeylər üçün mümkündür. Allah isə bundan uca və uzaqdır."

 

 

Təhrifçi bu nəqli İmam Qurtubinin "Əl Əsnə" kitabından gətirib. Səhifənin rəsmi:

kurtubi_2.jpg

 

 

İndi isə təhrifçimizin öz məsləyində nə qədər uğur əldə etdiyini təsbit üçün bəzi nöqtələri doğru tərcüməylə qiyaslayaq:

 

A ) Təhrifçi deyir: "Bu görüşdə (Nueymin görüşündə) qorxulu heçnə yoxdur".

Həqiqi tərcümə: Əhli Sünnətdən olan fəhm sahibləri qatında bu görüş dəyər veriləcək bir görüş deyil!

 

B ) Təhrifçi deyir: Burada söhbət keyfiyyətdən gedir".

Həqiqi tərcümə: Çünki bu (Nueymin dediyi) keyfiyyət verməkdir.

 

C ) Təhrifçi deyir: "Onlar (kəlamçıları qəsd edir) keyfiyyət verməkdən qorxurlar (təəccüblənməyin! Bu sözləri deyən "Allahın sifətlərinə keyfiyyət vermədən inandığını iddia edən biridir…). Çünki onlara (kəlamçıları qəsd edir) görə keyfiyyət vermək ancaq gözlə görülən üçün mümkün olar".

 

Həqiqi tərcümə: Halbuki onlar (Əhli Sünnət) isə bundan çəkinirlər. Çünki keyfiyyət, ancaq gözlə əhatə olunan şeylər üçün mümkündür. Allah isə bundan uca və uzaqdır. "

 

Qeyd: İbn Abdil Bərrin nüzul hədisinə şərhini oxumaq və işin həqiqətinə daha dərindən vaqif olub, onun qətiyyəm təhrifçinin dediyini qəsd etmədiyinə bir daha əmin olmaq üçün bu linkə müraciət edin.

 


 • Əbu Ömər Hənəfi və Qafqazi bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#8 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 02 dekabr 2013 - 21:23

007. Bəşir Əryarsoy. Sələfilərin bir çox kitabı türk dilinə bu adam tərəfindən çevrilmişdir. Ən son gördüyümdə Astap Benderin varisi saya biləcəyimiz sələfi şeyxi Abdullah Yolçuyla səmimi söhbət ediridi. Söhbətin məzmunu isə sələfi dəvətin başqa adlar verilərək insanlara mənimsədilməsi mövzusunda məsləhətlər idi. Bəşir, Abdullaha bu mövzuda məsləhətlər verirdi. Bu məsləhətlər qarşılığında nə alıb nə verdiyini bilmirəm. Ancaq haqında müsbət zənnimin itməsi üçün bu hadisə yetərli oldu. Söz etmək istədiyim təhrif onun çevirdiyi Qurtubi təfsirindədir. Bəqərə surəsinin 29 cu ayəsinə olan təfsiri çevirərkən o belə yazıb:

 

v3lyd.jpg

 

Halbuki doğru tərcümə, bizim forumda təqdim etdiyimiz şəkildədir:

 

وهذه الآية من المُشكلات ، والناس فيها وفيما شاكلَها على ثلاثةِ أوجهٍ قال بعضهم : نقرُّؤها ونؤمِن بها ولا نفسِّرها، وذهَب إليه كثيرٌ مِن الأئمة ، وهذا كما روي عن مالك رحمه الله أنَّ رجلاً سأله عن قوله تعالى :" الرحمن على العرش استوى " قال مالك : الاستواء غير مجهولٍ ، والكيفُ غير معقولٍ ، والإيمان به واجبٌ ، والسؤال عنه بدعةٌ ، وأراك رجُلَ سوءٍ! أخرِجوه

وقال بعضهم : نُقرُّؤها ونفسِّرها على ما يحتمِله ظاهرُ اللغة . وهذا قول المشبهة

وقال بعضُهم : نقرُّؤها ونتأَّولها ونُحِيل حمْلَها على ظاهرها

 

“Bu ayə, anlaşılması çətin/müşkil ayələrdəndir. İnsanlar bu və bənzəri ayələr haqqında üç yanaşmaya sahibdir:

1. Bu ayələri iqrar edir, onlara iman edirik. Lakin onları təfsir etmirik/açıqlamırıq. İmamların bir çoxu bu görüşdədir. İmam Malikdən də rəvayət edilən bu mənadadır. Bir adam ondan “Allah ərşə istiva etdi” ayəsi haqda soruşdu. Malik cavabında “İstiva məlum, necəliyi anlaşılmazdır. Ona iman vacib, o haqda sual vermək bidətdir. Mən sənin pis bir insan olduğunu düşünürəm! Bu adamı məclisdən çıxarın.”

2. Bunları iqrar edir və lüğətdəki mümkün zahiri mənalar üzrə açıqlayırıq. Bu müşəbbihənin görüşüdür.

3. Bunları iqrar edib, təvil edirik. Zahirləri üzrə anlaşılmalarınıda imkansız sayırıq.

 

Qaynaq: Əbu Abdillah Əl Qurtubi: Əl Cami li Əhkəmil Quran: 1/381

Beyrut: Ər Risələ: 1427/2007

 

 

Təhrif edilən yer üçüncü görüşdür. Məna tamamilə əksinə çevrilərək özlərinə sərf edəcək şəkildə yazılıb. Burada iki ehtimal var. Ya bunu diqqətsizlikdən edib. Yaxudda qəsdli. Doğrusu bu ehtimalların birinə qəti qərar vermək çətindir. Çünki hər iki ehtimalın lehinə və əleyhinə olan ünsürlər var. Ancaq hər iki haldada müsəlmanların bu təhrifdən xəbəri olmasını və bu tərcümələrə qarşı diqqətli davranmasını tövsiyə edirəm.


 • Abdul Hakim bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#9 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 mart 2015 - 11:17

0008. Veysəl Orucov

 

Təhrif Sahibi: Mədinə İslam Unversitetinin kal meyvələrindən biri olan Veysəl Orucov.

Təhrifin Şəkli: İnsanların yalandan dolayı sorumlu tutulmadığı bir toplumda istədiyiniz yalanı danışa bilərsiniz... Bu düşüncənin daşıyıcılarından biridə Veysəldir. O, qısa bir söhbətində məzhəblər adına açıq yalanlar danışaraq, insanlarda yanlış fikirlər formalaşdırmağa çalışır. Allahın tövfiqiylə yalanlarını sırayla açıqlayaq:

 

A ) 00:43 - İmam Mavərdi "Əl Həvi" kitabında gətirir: Şafi məzhəbində məşhur odur ki, əl sinədə bağlanmalıdır.

 

Cavab: Bu açıq yalandır! Ümumiyyətlə Şafi məzhəbinə azacıq bələd olan kimsə belə bilir ki, Şafilərin görüşü əlin göbək üstündə, mədə paralelində bağlanmasıdır. Mavərdi adı çəkilən kitabda əllərin sinədə tutulacağını demədiyi kimi, məzhəbdə məşhur görüşün bu olduğunuda demir:

 

فإذا ثبَت وضعُ اليمنى على اليسرى فمِن السنة أن يضَعها تحتَ صدِره

وقال أبو حنيفة : تحت سرّته ، لأنّ أبا هريرة كان يضعها تحت سرته

دليلنُا روايةُ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم  - كان يجعلها تحت صدرِه ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في تأويل قوله سبحانه : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }  أن يضَع اليمنى على اليسرى عند النحْر في الصلاة ، ولأن ما تحت السرة عورةٌ ، وتحت الصدرِ القلبُ وهو محلُّ الخشوع ، وكان وضعُ اليدين عليه أبلغَ في الخشوع مِن وضعها على العورة

 

"Sağ əli solun üzərinə qoymaq sabit olduqdan sonra, əllərini sinənin altına (mədə üzərinə) qoyması sünnətdəndir.

Əbu Hənifə dedi: Göbək altına qoymalıdır. Çünki, Əbu Hureyrə əlini göbək altına qoyardı.

Bizim dəlilimiz Əlinin - Allah ondan razı olsun - Peyğəmbərin - sallallahu aleyhi və səlləm - əllərini sinənin altında (mədə üzərində) qoyduğu haqda rəvayətidir.

Əli bin Əbi Talib - Allah ondan razı olsun - "Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs" ayəsinin təfsirində "namazda sağ əlini solun üzərinə sinə civarına" qoyacağını demişdir.

Həmçinin göbək altı övrətdir. Sinənin aşağısı isə qəlbdir (qəlbə yaxındır) və bura xuşunun yeridir. Əlini ora qoyması xuşulu olmaq baxımından, övrətin üzərinə qoymasından daha uyğundur."

 

Qaynaq: Əbul Həsən Əl Mavərdi: Əl Havi: 2/100

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə: 1419/1999

 

 

B ) 01:12 - Həmçinin Maliki məzhəbində gəlir, Qadi İyad İləm kitabında gətirir, məzhəbə görə sağ əl sol əlin üstünə qoyulur və sinədə bağlanır. Maliki məzhəbindədə belədir...

 

Cavab: Bu iddiada digəri kimi açıq yalandır! Qadi İyad nə kitabın müqəddiməsində nə də müvafiq bölümdə, məzhəbin görüşlərini topladığı, əli sinədə tutmağın məzhəb görüşü olduğunu ifadə etmir! Bu necə məzhəb görüşü ola bilər ki, Malikilərin bir çoxu ümumiyyətlə namazda əl bağlamağı uyğun görmür? Qadi İyadın sözləri belədir:

 

وفضائلُها ومستحبَّاتها عشرونَ أيضاً

ووضعُ اليُمْنى على ظاهرِ اليُسْرى عند النحْر , وقيل عند السُّرة في القيام إذا لم يُرِد الاعتمادَ

 

"Namazın fəzilət və müstəhəbləri həmçinin 20 - dir

... Söykənməyi qəsd etmədən, sağ əli solun üzərinə qoyub sinədə bağlamaq. Əllərin göbək yaxınlığında bağlanacağıda deyilmişdir."

 

Qaynaq: Qadi İyad: Əl İləm bi Hudud və Qavaidil İslam: 58

Darul Fadilə

 

Bu sözlərdə "məzhəbə görə əllər sinəyə qoyular" ifadəsi hardadır? Zikr edilən görüş sadəcə Qadi İyadın özünə məxsus və məzhəbdə rəğbət görməyən bir görüşdür. Bu həm məzhəb, həm Qadi İyad adına danışılan bir yalandır.

 

 

C ) 01:25 - Hənbəli məzhəbinə gəldikdə məşhur odur ki, əl göbəyin üstündə tutular. Göbəyin altında tutmaqda gəlib. Məzhəbdəki üçüncü görüş sinədə tutmaqdır. İbn Useymin Şərhul Mumtidə məzhəbdə məşhur görüşün göbək altı olduğunu söyləyir. Bundan sonra tək cümləylə Hənəfilərdə də belədir deyib keçir.

 

Cavab: Veysəl burada elə təəssürat oyatmağa çalışır ki, sanki Hənbəlilərdə 3 görüş vardır. Göbək altı, üstü və sinə. Halbuki bu açıq yalandır. Hənbəlilərdə göbək altı və üstü olmaq üzrə sadəcə iki görüş məşhurdur. Üçüncü görüş Şiələrin etdiyi kimi namazda əlləri açıq tutmaqdır. Sələfilərin etdiyi kimi əli sinədə tutmağa gəlincə Hənbəlilərdə, xüsusilə Əhmədə görə bu nəinki caiz hətta qadağandır.

 

Əhməd bin Hənbəlin və İshaq bin Rahaveyhin əllərin yeri haqda rəyi:

 

وسمعتُه يقول : يكره أن يكون - يعني اليدين - عند الصدر

 

"221 - Əhmədin belə dediyin eşitdim: Əllərin sinə yaxınında/sinədə tutulması məkruhdur."

 

Qaynaq: Suleyman bin Əl Əşas Əbu Davud: Məsəilul İmam Əhməd: 48

Məktəbətu İbni Teymiyyə: 1420/1999

 

İbn Teymiyyənin tələbəsi Şəmsuddin İbn Muflih bu barədə deyir:

 

ويُكره وضعُهما على صدْره نصَّ عليه مع أنه رواه أحمد

 

"Əlini sinəyə qoyması isə məkruhdur. Əhməd özü sinəyə qoyma hədisini rəvayət etdiyi halda bunun məkruh olduğunu açıq şəkildə bildirmişdir."

 

Qaynaq: Şəmsuddin İbn Muflih: Əl Furu: 2/169

Muəssəsətur Risalə: 1424/2003

 

Əhməd bin Teymiyyə bu haqda deyir:

 

فأما وضعُهما على الصدرِ ، فيُكرَه ، نصَّ عليه , وذكر عن أبي أيوبٍ عن أبي معشَر قال : يُكرَه التكفيرُ في الصلاة ، وقال : التكفير : يضع يمينه عند صدرِه في الصلاة

 

"Namazda əllərin sinəyə qoyulmasına gəlincə bu məkruhdur! İmam Əhməddə belə demişdir.

Əbu Eyyubdan, onun da Əbu Məşərdən belə dediyi zikr edilmişdir: "Namazda təkfir məkruhdur". Sonra isə təkfiri açıqlayaraq belə demişdir: Təkfir – Namazda əlini sinəsinə yaxın (vəya sinəsi üzərinə) qoymasıdır."

 

Qaynaq: Əhməd ibn Teymiyyə: Şərhul Umdə fil Fiqh: 3/66-70

Məktəbətul Ubeykan: 1413/1993

 

Hənbəlilərdə məşhur görüş göbək üstüdür sözünə gəlincə... Tam əksinə sənin özünün on saniyə sonra İbn Useymindən nəql etdiyin kimi, məşhur, hətta məzhəb görüşü göbək altıdır. Hənbəlilərin cumhuruda bu rəydədir.

 

Hənbəlilərdən Alauddin Əl Mərdavi belə deyir:

 

قوله (ويجعَلهما تحتَ سرته) هذا المذهب ، وعليه جماهيرُ الأصحاب

 

"... "Əllərini göbəyin altında tutar" sözünə gəlincə, məzhəbin görüşü budur və Hənbəlilərin cumhuru bu rəydədir."

 

Qaynaq: Alauddin Əl Mərdavi: Əl İnsaf: 2/47

Daru İhyəit Turasil Arabi

 

 

D ) 02:35 - Bu məsələylə bağlı ən geniş danışan Mubarəkfuridir. O, Tuhfətul Əhvazi kitabında gətirir və dediklərinin xülasəsi budur ki, məzhəblər arasında bu məsələ əfzəliyyət məsələsidir. Əli sinəyə qoymaq, göbək üstünə və ya altına qoymaq.

 

Cavab: Növbəti açıq yalan! Mubarəkfuri məzhəblərin rəyləri haqda danışdıqdan sonra deyir:

 

وكل ذلك واسع عندهم أن الاختلاف بينهم في الوضع فوق السرة وتحت السرة إنما هو في الاختيار والأفضلية

 

"Məzhəblərdə bu məsələdə genişlik vardır. Onlar arasında əlin göbək altına vəya üstünə qoyulacağı haqda ixtilaf sadəcə seçim və əfzəliyyət barədədir."

 

Qaynaq: Muhəmməd Əl Mubərəkfuri: Tuhfətul Əhfazi: 2/75

Beyrut: Darul Kutubil İlmiyyə

 

Gördüyümüz kimi, Mubarəkfuri məzhəblər haqda danışarkən 3 yox, iki görüş arasındakı tərcihdən bəhs edir... Bəhs edilən yerdə sinədən ümumiyyətlə söz açılmır.

 

Sizə daima nəsihət edilir! İndi doxsanıncı illər deyil. İnsanların elmi qaynaqlara vaqif olma imkanları artıb, şərtlər dəyişib. Əvvəlki ucuz gözbağlamalar artıq keçmir. Biraz səviyyəli yalanlar düşünün. Məzhəblər haqqında danışacaqsınızsa biraz özünüzə əziyyət verib istilahları öyrənin. Zamanla ayaqlaşın...

Təbii ki, bu qısa söhbətdən başqa yalanlar da tapıb çıxarmaq olar. Ancaq təəssübü kənara buraxmış, Allahın ölçüsüylə ölçən kimsə üçün bu miqdar Veysəlin yalançı olmasına qərar vermək üçün kifayətdir! Tövfiq Allahdandır!
 


 • Yalavac bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#10 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 dekabr 2015 - 11:57

009. Əlixan Musayev. "Hər bir müsəlmanın əqidəsi" adıyla çevirdiyi risalədə, hədislərdən birini təhrif etmişdir.

Orijinalı iki səhifədən ibarət olan risalənin Ərəbcəsi Muhəmməd bin Cəmil Zinu tərəfindən "Aqidətu Kulli Muslim" adıyla qələmə alınmışdır.

Risalədə 52 suala cavabda belə bir hədis zikr edilir:

 

من سنّ فِي الإسلام سنّة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بِهَا من بعده

 

"Kim İslamda yaxşı bir yol açarsa, o yolun və ondan sonra o yolla gedənlərin savabına nail olar."

 

Əlixan Musayev isə hədisə özündən əlavə edərək bu şəkil tərcümə etmişdir:

 

"Kim İslamda unudulmuş gözəl bir sünnəni bərpa edərsə, ona həm öz əməlinin, həm də ondan sonra həmin sünnəyə əməl edənin  savabı qədər savab yazılar."

 

Qaynaq: Əlixan Musayev: Hər Bir Müsəlmanın Əqidəsi: 29

 

 

Hədisin Muslimdəki orijinalında və hətta Cəmil Zinunun risaləsində "unudulmuş" kəliməsi olmadığı halda, Əlixan Musayev özündən hədisə əlavə etmişdir. Bu sadə bir əlavə deyil və müəyyən məqsədə xidmət edir.

İslamda yeni yol açılması, yeni sünnət ortaya qoyulması, Sələfilərin "bidətin sadəsə pis olması" nəzəriyyəsiylə ziddiyyət təşkil edir. Başqa sözlə, əgər olmayan bir yol ortaya qoyularaq savab qazanılması mümkündürsə, bunun adı "yaxşı bidətdir"...
 


 • Abdul Hakim və Hənif bu ismarıcı bəyəndilər
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim