Перейти к содержимому


Фотография

İçi Boş “Hikmətlər”Tənqid


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 2

#1 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 12 noyabr 2016 - 19:23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Günümüzdə sosyal şəbəkələrin insanlar üzərində ciddi bir təsirinin olduğu danılmazdır. Bizlər müsəlmanlara televiziyanın evlərdə, zehinlərdə reallaşdırdığı inqilabın təsirindən danışarkən, yeni bir imtahana məruz qaldıq... Sosyal şəbəkə imtahanı...

Sosyal şəbəkənin bir çox zərərli yönü vardır. Bu yazımda onlardan sadəcə biri haqqında danışmaq istəyirəm... Rəsimlərə işlənmiş yazılarla xətalı fikirlərin formalaşdırılması probleminə...

Məqsədimin daha yaxşı anlaşılması üçün misallar verməyəcəm. Çünki, o misalların məşhurlarını aşağıda təqdim edib, nə kimi təhlükələr daşıdığını göstərəcəyəm. Tövfiq Allahdandır.


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#2 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 12 noyabr 2016 - 19:36

Sultan Məhmət Fatihin sözləri. Bir çoxumuzun qarşına çıxan və ilk baxışda hikmətli olduğunu şey zənn edərək paylaşdığımız bir rəsim var. Rəsimdə təmsili olaraq Sultan Məhmət təsvir olunub və adına aşağıdakı sözlər yazılıb:

 

“İnsanlara “dinin nədir, namaz qılırsanmı, oruc tutursanmı” kimi Allahın soruşacağı suallar verməyin!

İnsanlara “acsanmı, nəyə ehtiyacın var, bir problemin varmı” kimi qulun qula soruşacağı suallar verin!”

İlk baxışda bir çox cahilə cazibədar gələn bu sözlərə iki yöndən münasibət bildirmək istərdim.

1) Öncəliklə Sultan Məhmədin bu sözləri dediyini necə isbat edə bilərlər? Əgər isbat edə bilməzlərsə, bu öz fikirlərini tanınmış şəxslərin üzərindən toplumlara yeritmək çalışmasıdır.

2) Fatihin belə bir söz dediyini fərz etsək belə, Dini nöqteyi nəzərdən batil olduğunda heç bir şübhə yoxdur.

 

İnsanların hansı dinə mənsub olduqlarını, özlərini nisbət etdikləri dinin əhkamına riayət edib etmədiklərini araşdırmaq, sadəcə Allaha aid olmayıb, eyni zamanda Allahın müsəlmanlara əmr etdiyi bir işdir.

Çünki, uca Allah müsəlmanı kafirlə, adili fasiqlə eyni tutmamış, insanları və müsəlmanları siniflərə ayırmış, bir çox məsələdə əhkamlarını fərqli təqdir etmişdir. Uca Allahın bizdən tələblərini yerinə yetirmək üçün bu sinifləri tanımalıyıq. Əks halda Onun əmrlərinin reallaşdırılması qeyri mümkün olar!

 

Misallar verim. Qurban əti, nafilə sədəqə kafirə verilə bilər. Lakin, Fitr sədəqəsi verilə bilməz. Elə isə, qarşımızdakının hansı dinə mənsub olduğunu bilmədən Şəriətin bu hökmlərini tətbiq edə bilmərik.

Müsəlman qadının kafirlərlə ailə qurması mütləq qadağan edildiyi halda, müsəlman kişilərin Kitabi kafirlərlə evlənməsinə cəvaz verilmişdir. Elə isə, qarşıdakının hansı dinə, hətta kafirlərin hansı sinfinə mənsub olduğunu bilmədən bu hökmlərin tətbiqi qeyri mümkündür.

Kafir və müsəlmanlara görə, kafirlərin siniflərinə görə dəyişən bütün əhkamlar bu qəbildəndir…

 

Eyni şəkildə hökm baxımından bütün müsəlmanlar eyni deyil. Onların siniflərinə müvafiq olaraq əhkamları fərqlənir. Fasiq və Adil müsəlmanlar arasında fərqlilik ərz edən yüzlərcə hökm vardır. (Bu hökmlər haqda müstəqil kitabı müvafiq linkdən endirə bilərsiniz)

Məsələn namazı, orucu tərk edən bir fasiqin Şəvval hilalını gördüyü haqda şahidliyi rədd edilər. Bir çox fəqihə görə fasiqin qadının vəlisi, hətta nigah şahidi olması caiz deyil. Elə isə, insanlara namaz qılırsanmı, oruc tutursanmı şəklində suallar vermək sadəcə Allahın qula verəcəyi cinsdən suallar deyil. Əksinə uca Allahın bir çox hökmünün tətbiqi üçün qaçınılmaz bir prosedurdur.

Hökmlərin tətbiqi üçün müsəlmanların hətta yaşını və Mali Statuslarını bilməyə də ehtiyac var... Buluğa çatanlar və çatmayanlar arasında əhkam fərqlilikləri olduğu kimi, kasıb və varlı müsəlmanlar arasında da hökmlər siniflərə görə dəyişir. Bunun ən bariz örnəkləri Zəkat və Fitrə bölümündədir…

 

İnsanların sinifləndirməsinə qarşı çıxmaq, İlahi ierarxiyanı pozmaq və hökmlərin tətbiqinə əngəldir!

Bütün bu deyilənlərə əsasən rəsmə işlənmiş sözlərin batilliyi aşikardır! Bütün bunlar multikulturalistlik dini mənsublarının təbliğat alətləridir... Diqqətli olun!
 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#3 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 18 iyun 2017 - 21:14

İslam Alimiləri “Multi Kadrlardır”?

 

Şüarçılıq, hətta içi boş şüarçılıq müasir zamanda İslam Ümmətinin düçar olduğu xəstəliklərdən biridir! Ən absurd, reallıqdan ən uzaq fikirləri, təntənəli şəkildə səsləndirib, onları şüar halına gətirə bilərsiniz. Ümmət içərsində bunu ciddi qəbul edəcək, inanacaq və yayacaq olan çox sayda səfeh mövcuddur...

Bu yazıda “içi boş hikmətlər” silsiləsindən bir “hikmətə” toxunmaq istəyirəm. Ölkəmizdə də populyar olan müsəlman yazarlardan Əbu Bəkr Sifil deyir:

"Âlim yetiştirirseniz o âlim aynı zamanda siyasetçi yetiştirir, mücahit yetiştirir, bürokrat yetiştirir, teknokrat yetiştirir, ama bunların hepsini toplasanız bir âlim yetiştiremez."

Bu sözlər rəsmlər üzərinə yerləşdirilib və sosyal mediyada insanlar arasında sürətlə yayılır… Oxuduğunu düşünmək və analiz etməkdən aciz müsəlman fərdlərin əliylə yayılır…

 

Sifilin dediklərinin xülasəsi bundan ibarətdir: “Dünyəvi sahələrlə məşğul olanlar toplanıb İslam alimi yetişdirə bilməz. Ancaq İslam alimi elə bir sehrli gücə sahibdir ki, hər sahədə mütəxəssis yetişdirə bilər.”

 

Bu sözlər nəinki elmə nisbət edilən, hətta normal Dünya görüşü olan kimsəyə yaraşmaz…

Uca Allahın qoyduğu müəyyən qanunlar var. Öz kitabında “Allahın sünnətində bir dəyişiklik görə bilməzsən” deyə təbir etdiyi qanunlar…

Dinlərin təməl prinsipləri zamanla dəyişmədiyi kimi, uca Allahın qoyduğu Dünyəvi prinsiplər də dəyişməz.

Dünya görüşünə sahib, ətrafda baş verənlərdən xəbərdar olan hər kəs bilir ki, Dini və Dünyəvi elmlər fərqli sahələrdir.

Bir diş həkimi fəqih yetişdirə bilməyəcəyi kimi, bir fəqih də atom mühəndisi yetişdirə bilməz! Bunlar müstəqil sahələrdir və birinə hakim olmanız sizi digərində söz sahibi etməz! Hətta Dini elmlərin öz daxilində belə… Məsələn, hədis elmində söz sahibi olduğu düşünülən bir çox kimsənin Əqidə və Fiqh sahəsində ciddi xətalara yol vermələri…

 

Tariximizi və günümüzdəki hadisələri incələdikdə İslam alimlərinin siyasətçi, texnokrat yetişdirdiyini görmədiyimiz kimi, onlardan bir çoxunun siyasət və Dünyəvi elmlərdəki cəhalətləri səbəbilə siyasətçilərin əlində oyuncağa çevrildiklərini, vaqiədən uzaq - gülünc fətvalar verdiklərini müşahidə edirik…

Pakistan İslam alimləri hamısı toplanıb bir siyasətçi yetişdirə bilmədiyi, əksinə siyasilərin əlində oyuncaq olduqları kimi…

Hindistan İslam alimlərinin Osmanlı dövlətinin yıxılmasını on üç il sonra öyrənmələri və Xalidə Avar qarşısında gülünc hala düşməsi kimi…

İbn Xaldun əsrlər öncə dilə gətirmişdi bu həqiqəti: "İnsanlar içində Siyasətdən (onu anlamaqdan) və siyasi məzhəblərdən/metodlardan ən uzaq kimsələr alimlərdir."

 

Uca Allahın qoyduğu qanunlar var. Onlara qarşı seçilmişlik ruhuyla dikbaşlıq etməyin heç bir faydası yoxdur! Həqiqət budur ki, Dini və Dünyəvi elmlərin bir çox sahəsi vardır. Bu sahələrin birində peşəkar olmaq, digər sahələrə hakim olmağı gərəkli qılmır!

Bir mühəndis müfəssir yetişdirməyəcəyi kimi, hədisçinin atom mühəndisi yetişdirməyəcəyi də aşikardır. Lakin, ağıl sahibləri üçün…

 

Bu cür safsata düşüncələr, İslam alimlərinin “hər şeyə qadir bilginlər” olaraq təqdim ediləməsi, insanların şüurlarını iflic etməkdən başka bir şeyə yaramaz!

İslam Ümmətinin fəqihlərə, mühəddislərə, müfəssirlərə ehtiyacı olduğu kimi, həkimlərə, mühəndislərə, fiziklərə, bioloqlara da ehtiyacı var!

Mühəddislərin sizin üçün bioloq, fizik yetişdirəcəyini gözləsəniz, bu gözləmə Qiyamətə qədər davam edəcək…

Sizdən öncəkilər də, İslam alimlərinin “multi kadr” olduğu düşüncəsiylə yaşadılar və sonları Dünyanı idrak edənlər qarşısında zillətdən başqa bir şey olmadı…

İslam alimləri onlar üçün fizik, atom mühəndisi yetişdirə bilmədi. Əksinə fizik yetişdirən fiziklər toplanıb, İslam alimlərinin atom mühəndisi yetişdirəcəyini gözləyən toplumu özlərinə kölə etdi!

Yer üzünü gəzib dolaşıb, sizdən öncəkilərin aqibətinə baxmırsınızmı? Əgər baxmırsınızsa eyni aqibəti sizə də yaşatması, uca Allahın dəyişməz qanunudur!


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 3

0 İstifadəçi, 3 Qonaq, 0 Anonim