Перейти к содержимому


Фотография

Nəcd Tağutu və Kafiri TəkfirTəkfir əhlinin dalanı


  • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzuya hələki cavab yazılmayıb

#1 Muslih

Muslih

    Mütəxəssis

  • Moderators
  • 886 ismarıc
  • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 27 oktyabr 2014 - 23:42

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Müsəlmanların iç düşmənlərindən olan təkfir əhlinin təməl şübhələrindən biri “kafiri təkfir etməyən özüdə kafirdir” qaydasıyla əlaqəlidir.

Bu elə bir universal qaydadır ki, istənilən adamı təkfirə yarayır. Kiminləsə şəxsi probleminiz var? Kiminsə dünyəvi və ya dini müvəffəqiyyətini qısqanırsız? Kimsə sizin batil fikirlərinizin yayılmasına əngəl göstərir? Kimsə sizi boşayıb? Kimsə sizinlə evlənməyə razılıq verməyib? Problem deyil. Bu qaydanın köməyiylə istədiyiniz adamı rahatca təkfir edə bilərsiniz.

Hər bir adam hardasa sizin təkfir etdiyiniz birini təkfir etmir və özünün təkfiri üçün bu yetərlidir.

Çünki əlinizdə belə işlək bir qayda var! Kafiri təkfir etməyən özüdə kafirdir…

 

Bu mövzuda təkfir əhlinə uzun uzadı izahlar cavablar verilə bilər. Lakin onları susdurmağın daha rahat və praktik bir yolu var. Bu qaydanı elə öz şeyxul İslamlarına, Mücəddidlərinə doğru çevirmək.

 

Yəqin ki, məşhur hululçu İbn Arabinin adını eşitməyənimiz yoxdur. İslam tarixində təkfiri haqqında ən çox danışılan, kafir olması haqda alimlərin ən güclü fikir birliyinə vardığı kimsələrdən biridir. Hətta bəziləri onun kafir olması haqda icma olduğunu iddia etmişlər.

İbn Teymiyyə bu tayfanın və onları təkfir etməyənlərin haqqında deyir:

 

وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال النصارى ؛ ولهذا يقولون بالحلول تارة وبالاتحاد أخرى وبالوحدة تارة فإنه مذهب متناقض في نفسه ؛ ولهذا يلبسون على من لم يفهمه. فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين

 

“Onların (İbn Arabi tərəfdarlarının) sözləri Xristianların sözlərindən daha şərlidir. Onların sözlərində Xristianların sözlərindəki cinsdən ziddiyyətlər var.

Bu səbəblə, bəzən hulul, bəzən ittihad, bəzən də vəhdətdən bəhs edərlər. Bu özlüyündə ziddiyyətli olan bir məzhəbdir. Bu səbəblə bunu anlamayan kimsələri aldatmışlar. Bütün bunlar müsəlmanların icmasıyla zahirən və batinən küfrdür.

Kim onların görüşlərini və İslam dinini bildikdən sonra, küfrlərində şəkk edərsə, Yəhudilərin, Xristianların və müşriklərin küfründə şəkk edən birisi kimi kafirdir.”

 

Qaynaq: İbn Teymiyyə: Məcmuul Fətəva: 2/368

Mədinə: 1416/1995

 

Beləcə İbn Teymiyyəyə görə İbn Arabinin kafirliyində şübhə etmək, Yəhudi və Xristianların küfründə şübhə etmək kimi bir küfrdür.

İndi isə Nəcd tağutu olan Muhəmməd bin Abdil Vəhhabın İbn Arabini kafir sayıb saymadığına baxaq. O, Qasim bölgəsi əhalisinə yazdığı məktubda deyir:

 

فمنها : قوله : إني مبطل كتب المذاهب الأربعة ، وإني أقول : إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء ، وإني أدعي الاجتهاد ، وإني خارج عن التقليد ، وإني أقول : إن اختلاف العلماء نقمة ، وإني أكفّر من توسل بالصالحين ، وإني أكفّر البوصيري لقوله : يا أكرم الخلق ، وإني أقول : لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها ، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزاباً من خشب ، وإني أحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهما ، وإني أكفّر من حلف بغير الله ، وإني أكفّر ابن الفارض وابن عربي ، وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين

جوابي عن هذه المسائل ، أن أقول : سبحانك هذا بهتان عظيم

 

“(Suleyman bin Suheym mənə bir çox iftira atmışdır). Onlardan bəziləri:

1. Mən dörd məzhəbin kitablarını ibtal edirəm.

2. Mən “insanlar altıyüz ildən bəri bir əsas üzrə deyillər” demişəm.

3. Mən ictihad iddia edirəm.

4. Mən təqlid etmirəm.

5. Mən “alimlərin ixtilafı əzabdır” demişəm.

6. Mən salehlərlə təvəssül edəni təkfir edirəm.

7. Mən Buseyrini “ey yaradılmışların ən xeyirlisi” sözünə görə təkfir edirəm.

8. Mən “əgər gücüm çatsa Rəsulullahın – sallallahu aleyhi və səlləm – qübbəsini dağıdaram” demişəm.

9. Mən “gücüm çatsa Kəbənin yağmurluğunu çıxarıb, taxta yağmurluq düzəldəcəm” demişəm.

10. Mən Nəbinin – sallallahu aleyhi və səlləm – qəbrini ziyarəti qadağan edirəm.

11. Mən valideynlərin və digərlərinin qəbrini ziyarəti inkar edirəm.

12. Mən Allahdan başqasına and içəni təkfir edirəm.

13. Mən İbnul Fərid və İbn Arabini təkfir edirəm.

14. Mən “Dələilul Xayrat” və “Ravdur Rəyahin” adlı kitabları yandırır və onu “Ravduş Şəyatin” adlandırıram.

Bütün bu sayılanlara cavabım belədir: Allahım sən nöqsandan münəzzəhsən. Bu böyük bir böhtandır.”

 

Qaynaq: Muhəmməd bin Abdil Vəhhab: Ər Rəsəiluş Şəxsiyyə: 12

Riyad: Camiətul İmam Muhəmməd bin Suud

 

Bəli! Şeyxul İslamınız, İslamın qurtarıcısı, İbn Arabini təkfir etməyi özü üçün böhtan sayaraq, bu fikirdən təbərrü edir.

 

Bunu hətta öz axmaq fətvalarıyla məşhur, Rəşad Hümbətovun Səudiyyə versiyası Salih Əl Favzan belə təsdiqləyərək, “imamın” müəyyən təkfirdən uzaq olduğunu deyir:

 

أحسن الله اليكم : يقول أشكل عليَّ قول الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في رسالته الى أهل القصيم؛ بأنه ﻻ يكفر ابن عربي ، وﻻ ابن الفارض؟

فأجاب : تكفير المعين هذا ؛ تكفير المعين فيه خلاف ؛ ﻷنك ﻻ تدري ما يختم له ؛ ما تدري ما يختم له ؛ لكن تقول : هذا ضلال ؛ هذا خطأ ، أو هذا كفر ؛ قل؛ لكن تقول : إنه كافر ، وإنه مصيره الي النار ؛ ما تدري عن خاتمته ؛ هذا وجهة نظر الامام محمد ، وهذا وجهة نظر كثير من الأئمة ؛ تكفير المعين ﻻ يجوز ؛ لأنك ما تدري ما حاله ، وما تدري خاتمته ، وما يموت عليه ؛ لكن مذهب ابن عربي : كفر ؛ مذهبه ضلال ؛ وحدة الوجود ؛ أما شخصه ، والحكم عليه بأنه مات على الكفر ؛ هذا هو اللي فيه توقف كبير

 

“Sual: Allah sizi xeyirlə mükafatlandırsın. İmam Muhəmməd bin Abdil Vəhhabın Qasim əhalisinə yazdığı məktubdakı İbn Arabini və İbnul Fəridi təkfir etmədiyi haqda sözləri mənə problemli göründü…

Cavab: Bu, müəyyən təkfir məsələsidir. Müəyyən təkfir haqda ixtilaf var. Çünki sən bilmirsən ki, o hansı halda vəfat edib.

Ancaq “bu zəlalətdir, xətadır və ya küfrdür” deyə bilərsən. “O kafirdir, Cəhənnəmlikdir” demənə gəlincə, sən onun sonunu bilmirsən.

İmam Muhəmməd bin Abdil Vəhhabın və bir çox imamın yanaşması bu şəkildədir. Müəyyən təkfir caiz deyildir. Çünki sən onun halını, sonunu, nə üzrə öləcəyini bilmirsən.

Lakin İbn Arabinin məzhəbi küfrdür, zəlalətdir, vəhadətul vucuddur. Ancaq onun şəxsinə və küfr üzrə öldüyünə hökm verməyə gəlincə, burda böyük bir təvaqquf vardır.”

 

Qaynaq: Salih Əl Favzan: Səsli link

 

Təqdim edilən bütün bu sitatlardan belə bir fayda ortaya çıxır: Əgər bu qayda birinə tətbiq ediləcəksə, o zaman Şeyxul İslamınız Muhəmməd bin Abdil Vəhhab bu qaydayla mühakiməyə daha layiqdir.

Bizim təkfirindən çəkindiyimiz kimsələr İbn Arabiyə nisbətdə müsəlmanlıq ehtimalı daha çox olan kimsələrdir...

Təkfirçiyə düşən ya öz tağutunu təkfir etmək, ya da müsəlmanların işlərinə burun soxmaqdan vaz keçib, öz qaranlıq hininə çəkilərək daha az zərər verməkdir... 
 


  • Abdul Hakim, Elmar və Xətib Təbrizi bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)

Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim