Перейти к содержимому


Фотография

İbn Teymiyyə Haqqında İfratlar


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 6

#1 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 30 iyun 2014 - 21:12

بسم الله الرحمن الرحيم

 

İnsan olmaları etibarıyla müsəlmanlar da tendensiyalarla zəngindirlər. Onlardan biri də, başqalarının ifrat və şəxsləri şişirməsinə qarşıykən, öz tərəfdarları haqqında bu standartları unutmaqdır. Bu da, haqqı qəbul etməyə ən böyük əngəllərdən olan təssübün öncəlikli göstəricilərindəndir.

Kimliyindən asılı olmayaraq şişirmələrə həmişə qarşı olmuşam. Çünki, hər şey öz yerində gözəldir. Allahın təyin etdiyi məqam, məqamların ən üstünüdür. Onu süni şəkildə artıran, İblisin qissəsində olduğu kimi əslində azaltmış olar.

Bu yazımda xüsusən günümüzdə bizə müxalif olub, insanları şişirmə mövzusunda bir çox hallarda xüsusən sufiləri tənqid edən sələfiyyə firqəsinin ikili standartından söz açmaq istəyirəm.

Müxaliflərini şəxsləri həddən artıq ucaltmaqla ittiham edən bu firqənin, öz şeyxul İslamları haqqında daha betər ifratlara düşdüyünü görürük.

Bu mövzuda sözügedən ifratlardan bəzilərini qeyd etmək istəyirəm.

Qeyd edəcəyim şeylər ya həqiqətən ifratdır, ya da sələfilərin üsuluna görə ifrat sayılmalıdır. Hər iki haldada insanları ittiham etdikdən sonra bu cür ifrata düşmək ikili standart  - yəhudilikdir. Tövfiq Allahdandır.
 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#2 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 30 iyun 2014 - 21:18

Mələklərin İbn Teymiyyənin cəsədini tavaf etdiyini bilirdinizmi?

İbn Teymiyyənin ən məşhur tələbələrindən İbn Abdil Hədi öz şeyxinin tərcümeyi halını bir kitabda toplamışdır. Kitabın sonunda şeyxin ölümü münasibətilə şeyxi sevən alimlər tərəfindən yazılmış mərsiyələri qeyd edir. Muciruddin Əhməd Əd Diməşqi onun haqqında yazdığı mərsiyədə deyir:

 

خَشَعتْ لهَيْبةِ نَعْشِكَ الْأَبْصَارُ ... لما عليه تبَدَّتِ الْأَنْوَار

وبه المَلائكةُ الكرامُ تطوَّفَتْ ... زُمُراً وحفَّت حوْلَه الْأَبْرَار

 

“Sənin cəsədinin heybətindən gözlər yerə dikilmişdir

Çünki onun üzərinə nurlar yayılmışdır

Sənin cəsədini möhtərəm mələklər qrup - qrup tavaf edir

Yaxşı insanlar da ətrafını sarıblar.”

 

Qaynaq: İbn Abdil Hadi: Əl Uqudud Dəriyyə: 325

Əl Faruqul Hədisiyyə: 1422/2002

 

Qeyd: İbn Teymiyyə, tərəfdarları qatında mələklər tərəfindən tavaf ediləcək qədər müqəddəs bir şəxsdir. Eyni sözün bir sufi şeyxi haqqında deyildiyi zaman nələr olacağı heç kəsə gizli deyil.

Tələbəsi bu cür bir beyti, digər bir İbn Teymiyyə tərəfdarından rahat bir şəkildə, etirazsız nəql edir.

Sizin qaydalara görə mələklərin müşrik, İbn Teymiyyənində ibadət edilən bir tağut olması lazımdır. Ancaq insanları yerinə görə haqlı olaraq tənqid etdiyiniz xüsus, sizdə artıqlamasıyla var. Öz üsulunuza görə şirk olan bir məsələ belə, sizi təəssübdən yayındırmırsa ... deyiləcək söz qalmamışdır.

 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#3 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 30 iyun 2014 - 21:32

İbn Teymiyyənin tələbəsi olan İbn Şeyxil Həzzəmin (657-711 h/1259-1311 m) digər tələbələrinə ürək dirək vermək üçün yazdığı və içərisində hardasa İbn Teymiyyənin tələbələri xaricində müsəlman olmadığını vəhm etdirdiyi risaləsində öz şeyxinin qədərlərə, Allahın səmaya endirdiyi əmrlərə və qeybə vaqif olduğunu deyir:

 

شيْخُكم-  أيّدكم الله تعالى - عارف بأحكام أسمائِه وصفاتِه الذاتيةِ

ومثلُ هذا العارفِ قد يُبْصِر ببصيرته تنزُّلَ الأمر بين طبقاتِ السماءِ والأرْضِ

فالناس يحُسُّون بما يجري في عالَم الشهادة ، وهؤلاءِ بصائرُهم شاخصةٌ إلى الغيب ، ينتظِرون ما تجري به الأقدار ، يشعُرون بها أحيانًا عند تنزُّلِها

 

“Sizin şeyxiniz (İbn Teymiyyə) - Allah sizi dəstəkləsin – Allahın isim və zati sifətlərinin hökmlərini bilərdi.

Belə bir arif adam, öz bəsirətilə səmanın və yerin təbəqələri arasında (qədərlər haqda) əmrin endirilişini görər.

Normal insanlar görülən aləmdə baş verənləri hiss edir. Onların (yəni İbn Teymiyyə kimi vəlilərin) baxışları isə qeybə yönəlikdir.

Qeybdə hansı qədərlərin cərəyan edəcəyini gözləyirlər. Bəzən isə qədərlər endirildiyi zaman (daha hadisələr baş vermədən) bu bilgiyə sahib olarlar.”

 

Qaynaq: İbn Şeyxil Həzzəmin: Ət Təzkirə vəl İtibər vəl İntisar lil Əbrar: 43

Səudiyyə: Məktəbətu İbnil Cəvzi: 1408/1988

 

 

Qeyd: Müxaliflərimizə belə bir sual yönləndirmək istəyərdim: Qeybi, qədərləri bildiyini iddia etmək sizə görə qəti bir şirk deyilmi? Bütün kitablarınız bu iddiayla dolub daşmırmı? Elə isə bu qaydaya görə İbn Teymiyyə və tələbələrinin hökmü nədir? Tövhiddən cahil olan müşrikmi? Sizin azsaylı və seçkin ümmətin imamlarımı?...

 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#4 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 30 iyun 2014 - 21:39

Sələfi şeyxlərindən Abdul Aziz Əs Sədhan imamları olan İbn Bazın həyatı haqqında bir kitab yazmışdır. Kitabın təqdimatı iki nəhəng sələfi alimi tərəfindən edilib: Abdul Muhsin Əl Abbad kitaba önsöz yazıb və oxucularımıza öz saray təlxəkliyi yönüylə yaxşı tanış olan Salih Əl Favzan kitabın nəşrinə təşviq edib. Kitabda İbn Teymiyyənin peyğəmbərliyə namizədliyi haqqında deyilir:

 

نقل أحدهم مقولةً عن بعض أهل العلم مُفادها : لو لم نُخبَر بختام النبوة ، لقلنا : إن ابنَ تيمية نبي

فعُرضت العبارةُ على بعض أهل العلم فبالغَ في إنكارِها وعرَضتها بنفسي على سماحته رحمه الله تعالى فتبسَّم ضاحكاً وقال - ما معناه - : نعم لذلك أصلٌ ثم ذكر حديث لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب

 

“Onlardan biri elm əhlindən bu məzmunlu bir söz nəql etdi: “Əgər peyğəmbərliyin bitdiyi xəbər verilməsəydi, şübhəsiz ki İbn Teymiyyənin nəbi olduğunu deyərdik.”

Bu söz bəzi elm əhlinə ərz edildi və onlar buna çox qarşı çıxdılar. Mən özüm bunu möhtərəm şeyxə (İbn Baza) - uca Allah ona rəhmət etsin - ərz elədim. Təbəssüm edərək bu mənada bir söz dedi: Bəli. Bu sözün dəlili var! Sonrada bu hədisi zikr elədi: Məndən sonra bir nəbi olsaydı, şübhəsiz ki bu Ömər bin Əl Xəttab olardı.”

 

Qaynaq: Abdul Aziz Əs Sədhan: Əl İməm İbn Baz: 33

 

 

Qeyd: Mən daha öncə sələfilər nəzdində İbn Teymiyyənin ümmətin qazisi olduğunu düşünürdüm. Məyərsə onun Allahın elçisi olmasına tək əngəl risalətin xətm edilməsidir. Başqalarını təəssüblə ittiham edən bu firqənin düşdüyü zillətə və həyasızlığın səviyyəsinə diqqət edin...

 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#5 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 09 oktyabr 2014 - 06:53

İbn Teymiyyənin tələbəsi İbn Kəsir (701-774 h/1302-1373 m) öz şeyxinin cənazəsində baş verənləri danışır:
 

وحضَر جمعٌ كثيرٌ إلى القَلْعةِ ، وأُذِن لهم في الدخول عليه ، وجلَس جماعةٌ عنده قبلَ الغسْل وقرَأوا القرآنَ وتبرَّكوا برؤيته وتقبيلِه ، ثم انصرفوا ، ثم حضَر جماعةٌ مِن النساء ففعَلْن مثلَ ذلك ثم انصرَفنَ واقتصَروا على مَن يغسِّله

وشرِب جماعةٌ الماءَ الذي فضَل من غَسْله ، واقتَسم جماعةٌ بقيةَ السدْر الذي غُسِّل به ، ودُفع الخيطُ الذي كان فيه الزِّئْبَق الذي كان في عنقه بسبب القمْل مائةٌ وخمسون درهماً ، وقيل إن الطَّاقِية التي كانتْ على رأسه دُفِع فيها خمسمائة درهمٍ

 

“Çox sayda insan (şeyxin həbs olunduğu) qalaya gəldi. Onların içəri girməsinə izin verildi. Meyyidi yumadan öncə bir qrup insan şeyxin yanında oturub Quran oxudular, ona baxmaq və onu öpmək surətilə təbərrük etdilər.

Sonra geri döndülər. Daha sonra bir qrup qadın gəldi və kişilərin etdiyinin eynisini (?!) etdilər. Yanında ancaq yuyucular qaldı.

(Tərəfdarlarından) bir qrup insan (təbərrük məqsədilə) yumaq üçün ayrılmış sudan artanı içdi. Başqa bir qrup insan (təbərrük məqsədilə) meyyidi yumaqda istifadə edilən sidr otundan artıq qalanı öz aralarında bölüşdürdü.

Şeyxin boynundan asdığı ip 150 dirhəmə satıldı. Deyilənə görə şeyxin başına qoyduğu təkkə orada 500 dirhəmə satılmışdı.”

 

Qaynaq: İbn Kəsir: Əl Bidəyə vən Nihəyə: 14/157

Daru İhyəit Tirasil Arabi: 1408/1988
 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#6 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 30 yanvar 2018 - 03:08

Hənəfi mühəddis Abdul Heyy Əl Luknəvi (1264-1304 h/1848-1887 m) uydurma hədislər haqqında yazdığı bir kitabda, Ümmət arasında yayılmış “İbn Teymiyyəni hakim görmə” xəstəliyinə toxunaraq deyir:

 

وهي شبيهة بالصلواتِ الموضوعةِ ومِن ثَمَّ اشتبَهَ على بعضِ المتقدّمِينَ ، فظنَّ أحاديثَها موضوعةً ، ومِنهم ابنُ الجوزي وابنُ تيميةَ ، وقلَّدهما فِي عصْرِنا هذا مَن قلَّدهما ممَّنْ يظُنُّ أن جُمْلةَ أقوالِ ابنِ تيميةَ كالوحْي النازل مِن السماءِ ، وإن كانَ رُدَّ عليه بالبراهِينَ والبيناتِ الساطِعةِ جُمَعَ مِن العلماء

 

“Bu namaz (təsbih namazı) uydurma namazlara bənzəyir. Bu səbəblə də mütəqəddim alimlərdən bəzilərinə şübhəli/qaranlıq qalmış və beləcə bu barədəki hədisləri uydurma saymışlar. İbnul Cəvzi və İbn Teymiyyə də onlardandır.

Bizim əsrimizdə də onları təqlid edənlər var. Alimlərdən bütün dəlillər və açıq sübutlarla ona cavab verilsə də, bu təqlidçilər İbn Teymiyyənin bütün görüşlərinin səmadan enmiş vəhy mislində olduğunu zənn edirlər.”

 

Qaynaq: Abdul Heyy Əl Luknəvi: Əl Əsərul Mərufa: 210

Darul Quran vəs Sunnə: 1431/2010


 • Abdul Hakim bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#7 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.265 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 may 2020 - 20:33

İbn Teymiyyənin tələbələrinin onun haqqında qeybi bildiyi iddiası və bu mövzu haqqında mülahizələrlə bu linkdə tanış ola bilərsiniz.


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 1

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim


  Facebook (1)