Перейти к содержимому


Фотография

Qeyrət ÜçbucağıQeyrətoneziya xəstəliyi


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 3

#1 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 11 avqust 2017 - 12:13

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Günlər öncə bəzi araşdırmalar nəticəsində Şiə firqəsinə yamanan “Aişə anamıza zina nisbət edirlər” sözünün əsassız olduğunu aşkarladım. Bir müsəlman olaraq bu məni sevindirdi. Bu sevincin iki səbəbi vardır: Peyğəmbər xanımına fuhuş nisbət edilmədiyi ortaya çıxdı. Həmçinin bəzi cahillər etibar etdikləri alimlərin rəylərini gördükdən sonra Aişə anamıza bu çirkin işi isnad etməkdən çəkinərlər deyə düşündüm…

Lakin, qəlbləri Yəhudilik xəmiriylə yoğrulmuş münafiqlər niyəsə dolayı yolla bu iki xüsusdan çox ciddi narahat oldular. Bütün həyasızlıqlarını toplayaraq, yalan arsenallarını işə salaraq Şiələrin Aişə anamıza iftirasını müdafiə etdiyimizi dedilər. Halbuki, nə Şiələr belə bir iftira atmır, nə də bizim bu mövzunu açmaqda məqsədimiz kiminsə qüsurunu örtmək deyil, hansısa batili müdafiə etmək deyil! Əksinə bizim ortaya çıxardığımız nəqllər bir çox səfehin bu kimi çirkin işlərdən çəkinməsinə vəsilə olacaq. Bu sizi narahat etsə belə…

Elə isə müxaliflərin bu dərəcə qan qusmasına səbəb nədir? Əvvəla yüz illərcə bu iftiranı davam etdirənləri qınamaq, geri addım atmaq istəmirlər… Mütəziləyə və digər firqələrə atdıqları saysız iftiraları etiraf etmək istəmədikləri kimi… Babalarımızın qibləsi yanlış olsa belə, biz səhv qibləyə namaz qılmağı babalarımızı qüsurlu görməkdən üstün tutarıq məntiqi…

İkincisi Şiələri təkfir üçün əllərindəki ən böyük “dəlili” itirmənin stresi… Oyuncağı əlindən alınmış uşaq misalı… Əməl diliylə dedikləri budur: Kaş Aişə anamıza zina isnad etsəydilər, biz də bunları rahatlıqla təkfir edə bilsəydik… Peyğəmbərin xanımının adı hallanması bahasına olsa da buna razıdırlar… Əsas odur komanda təəssübkeşliyi atəşi həmişə aktiv qalsın… Bizimkilər qalib olsun…

Üçüncü səbəb: Onları bizə qarşı ədalətsiz davranmağa sövq edən hədsiz kinləri. Çünki, Allahın lütfü sayəsində bizlər öz düşərgəmizə futbol komandası təəssübkeşi kimi yanaşmırıq. Özümüzdə yanlış gördükdə onun yanlış olduğunu qəbul edəcək qədər şərəfli, müxalifimiz haq söz dedikdə onu təsdiqləyəcək qədər ləyaqətliyik.

Sifilin və ya İhsanın yalanını gizlətməklə, Şiələrə və ya başqalarına iftira atmaqla Allaha yaxınlaşacağımızı düşünmürük. Dini duyğulardan öncə insanlığımız, şəxsiyyətimiz buna əngəldir… Bu xüsusiyyətlərə sahib olmayanların bizlərə kin güdməsi, nifrətdən ağızlarının köpüklənməsi normaldır. 

 

 


Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#2 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 11 avqust 2017 - 12:26

Müzakirə edəcəyim məsələnin özünə gəlincə, hər şeydən öncə mövzunun doğru anlaşılması üçün sizlərə önəmli bir əsası xatırladım: Əksi isbat edilmədikcə bir möminin günahsız olduğu əsas alınır! Hətta qeyri müsəlman biri müstəsna hallar xaric bu qaydaya tabedir.

Peyğəmbər xanımlarına zina isnadında adı hallanan 3 qrup var. Məqaləyə verdiyimiz ad buradan qaynaqlanır.

Mən o qrupların mövqeylərini oxucuya təqdim edib, sonra bu qruplara münasibətdə Peyğəmbərlərin namusuna qarşı ən etinasız və səmimiyyətsiz tərəfi ədalətlə təyin etməsini istəyirəm.

 

1. Şiələr. İstər Aişə anamız, istər Nuh və Lutun xanımları barədə Şiə firqəsinin mövqeyi onların əsla zina etmədiyidir. Bunun xaricində Şiələrin etiqad əsaslarından biri, Peyğəmbər xanımlarının zinadan məsum olmasıdır. Çünki, bu kimi hallar Peyğəmbərlərin etibarını sarsar. Risalətin məqsədini zədələyər.

Bu firqənin mötəbər kitablarına nəzər salanlar bu iki xüsusa asanlıqla şahid olarlar. Nadir istisnalar xaric...
 

2. Bəzi səhabələr. Aişə anamızın zina etdiyi haqda iftiranın baniləri əslində bir qrup səhabədir. Uca Allah Nur surəsində bu kimsələri “Usbətun minkum – sizdən bir qrup” olaraq isimləndirir. Bu qrupun məşhurları Buxarinin də rəvayət etdiyi üzrə Mistah bin Usəsə (Bədr əshabındandır), Hassan bin Sabit (Ənsardandır. Daha sonra Muaviyənin saray şairi olma “şərəfinə” nail olmuşdur), Həmnə bint Cahş (Peyğəmbərin xanımı Zeynəbin bacısıdır) və nifaqın lideri İbn Səluldur. Nur surəsinin müvafiq ayələri enincə, münafiq olan İbn Səlul xaric sayılanlara hədd cəzası verilmişdir.

 

3. Bəzi Sünni təfsirçilər. Təfsir kitablarında Həsənul Basri, Mucahid, Şabi, Ubeyd bin Umeyr, İbn Sirin, Şabi, İbn Cureycin belə dedikləri nəql edilir: Nuhun xanımı zina etmişdi və Nuhun özünə oğul bildiyi kimsənin həqiqi atası başqa adam idi. Nuhun oğlu başqasından idi... (Haşa)

Təfsirdən anlayışı olanlar rəvayət təfsirlərində bu isimlərin önəminə bələddirlər. Bu rəylər bizim bir çox təfsir kitabında (Hud 46) nəsildən nəsilə nəql edilməyə davam etmişdir. Etiraf etməliyik ki, bizim kitablardakı bu çirkin iddia Şiə firqəsinin bəzi kitablarında olanlardan daha çirkin olmasa da, daha çoxdur!
 


Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#3 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 11 avqust 2017 - 12:39

Bəli! Peyğəmbər xanımlarıyla əlaqəli adı hallanan üç qrup. Oxucular üçün bu qruplarla əlaqəli özümüzün və müxaliflərin mövqeyini təqdim edirəm.

Bizim adil gördüyümüz mövqe bu şəkildədir:

Şiə firqəsinin bu görüşdən uzaq olduğu elan edilməlidir. Çünki, haqq iddiasında olan kimsənin öz müxalifinə iftira, həm də bu şəkil məhv edici iftira etməsi caiz deyil.

Digər tərəfdən bu cür fətvaların yayılması, mötəbər Şiə alimlərinin Aişə anamızın namusu haqqındakı şəhadətlərinin bilinməsi cahil təbəqə arasında qismən yayılmış bu iftiranın qarşısını almaqda yararlıdır.

Aişə anamıza zinakar deyilməsindən xoşlanan kimsələrin bu fətvaların yayılmasına qarşı çıxması isə bu nöqteyi nəzərdən normaldır. Bizim qəlbimiz buna razı deyil!

 

İftira hadisəsinə bulaşan səhabələrə gəlincə... Bir qadının ən dəyərli yönü namusudur. Onun namusunu zədələmək onu öldürmək kimidir. Əqlən və Şərən çox çirkin davranışdır.

Nur surəsi enmədən öncə də sonra da iftira haram idi! İftiranın Peyğəmbər xanımına atılması bu məsələni daha da dərinləşdirir... Çünki, bunun mənfi təsiri Peyğəmbərin namusu və Peyğəmbərliyinə toxunur.

Şərəf və ləyaqəti olan bir kimsə Peyğəmbər xanımı bir yana, adi bir qadına iftira ata bilməz! Ədalət naminə etiraf etməliyik ki, səhabələr arasında bu dərəcədə çirkin günahlara bulaşmış insanlar olub. Onlara hədd tətbiq edilsə belə, tövbə etdiklərini təqdir etsək belə, bu ciddi bir qəlb xəstəliyidir. Bu əməli Aişəyə bəraət olaraq enən ayələrdən etdiklərini önə sürərək, onları təmizə çıxarmağa çalışan axmaqlar anlamasa da bu belədir…

Bütün bunlardan sonra “Səhabələrin hər biri Peyğəmbər adına yalan uydurmayacaq qədər adildir” deyənlərin “Peyğəmbərin namusuna sataşan kimsə, onun adına hədis uydurarmı?” sualına verəcəkləri cavab çox maraqlıdır...

 

Sünni təfsirlərindəki rəylərə gəlincə... Doğrusu mən adı çəkilən şəxslərin bu sözləri dediyindən çox şübhəliyəm... Ancaq demiş olduqlarını düşünsək belə, bu şiddətlə rədd edilməsi gərəkli olan ciddi bir xətadır.

Onlarca ehtimala açıq bir ayənin məhz Peyğəmbərin namusunu ləkələyəcək mənaya yozulması çox çirkin bir davranışdır! Xanımları kafir və ya münafiq olsalar belə, onların namusu olmaqdan çıxmırlar. Necəki, bizdən birinin xanımı Xristian ola bilər və namus yönündən biz onunla müsəlman xanımımız arasında fərq qoymarıq...

Bizim ədalətli olduğuna inandığımız mövqeyimiz bundan ibarətdir. 


Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#4 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 11 avqust 2017 - 13:03

Bundan sonra müxaliflərin, İblisin İsveçdəki rəsmi səfiri və onun sağını solundan seçməkdən aciz davamçılarından bir çoxunun mövqeyinə nəzər salaq:

 

Şiələr barədə mövqeyləri. Şiələrin məzhəb olaraq zina iftirasını rədd etdiklərini bildikləri halda, israrla “Aişə anamıza iftira atan Şiələr” şüarlarını bağırmağa davam edirlər. Çünki, bu işdə çoxlu xal və avam kütlədən alqış qazanma var…

Hətta yaxın günlərdə qeyd edilən səfirləri Livanlı Şiə Hamud Amilinin – lənətullahi aleyh – Aişə anamızı zinaya nisbət etdiyi haqda sitat paylaşmışdı (halbuki hamımız bu “ayətullahların” MI6, CIA nın qucağında oturduğunu yaxşı bilirik) Ətrafındakı bəzi FB uşaqları (bizim zamanımızda bu sinif küçə uşaqları adlanırdı) həyasızlığın dozasını artıraraq, bizim belə Aişə anamıza zina isnad edənləri müdafiə etdiyimizi iddia edirlər. Bu iddia sahibinin üzərinə Allahın lənəti olsun.

Bəli, iftiradan uzaq, hətta “Peyğəmbər xanımlarının zina etməsinin əslən imkansızlığı” prinsipinə inanan Şiələrə qarşı guya Peyğəmbərimizin xanımına sahib çıxan Namus Qarnizonunun məğrur keşikçiləri... İftira atamayanlara qarşı şiddətli qeyrət şousu göstərənlərin bu qeyrəti sadəcə əlaqəsiz adamlara qarşıdır. Diğər maddələrdə bu “aslanların” bir anda pişiyə döndüklərini, yumşaldıqlarını özünüz görəcəksiniz...

 

Səhabələrə qarşı mövqeyləri. Bu tayfa qatında Peyğəmbərin namusu, hətta bütün Şəri hökmlər Səhabənin hörmətindən sonra gəlir. Bir müddət əvvəl bu axına qapılanlardan birinin dediyi söz İslam şəriətinin harasında olduqlarının ən gözəl təsviri, batil etiqadlarının düsturudur: Səhabələr Peyğəmbər xanımlarını zorlamış olsaydılar belə, onlar haqqında fikir bildirmək, etiraz etmək bizim həddimiz deyil!

Aişə anamıza iftira atan səhabələri müdafiə üçün gülünc səviyyədə çabalayırlar...  İftira atan səhabələr münafiqlərin toruna düşmüşdülər... Bilməmişdilər... İftiranı münafiqlər çıxarmışdı onlar sadəcə məsum bir şəkildə yaymışdılar... Məqsəd Aişə anamıza iftira deyildi Safvanı “vurmaq” istəyirdilər, Hamnə Aişə anamıza iftira ataraq bacısı Zeynəbin mövqeyini möhkəmlətmək istəyirdi... Onlar bu iftiranı Peyğəmbərə düşmən olduqları üçün atmamışdılar (yaxşı niyətli iftira modeli) ... Türklər demiş “üzrü qəbahətindən böyükdür” silsiləsindən Yəhudi manevrləri...

Hətta bu tayfanın içində uzunqulaqdan sadəcə qulaq ölçülərilə fərqlənən birisi bu şəkil bir üzr qeyd edir: Bu səhabələr iftira atdıqda Nur surəsi enməmişdi. Əgər bu səhabələri qınasaq, o zaman şərab qadağası enmədən öncə şərab içənləri də qınamalıyıq...

IQ səviyyəsi ancaq mənfiylə ölçülə biləcək bu məxluqlar, iftiranın həm əqlən çirkin, həm də o ayələr enmədən Şərən qadağan olduğunu anlamaqdan acizdirlər...

Bu “fəqihlərin” rəyinə əsasən əgər Nur surəsi enib, bu səhabələri qınamasaydı, onların davranışında heç bir anormallıq yox idi... Bu surə enib, Aişə anamızı təmizə çıxarmasaydı, ləkəli qəbul edilməsinə anlayışla yanaşmalıydıq…

Elə isə, uca Allahın bu surədəki “eşitdikləri zaman “bu açıq bir iftiradır” deməli deyildilərmi?” məzmunlu ayəsi niyə keçmişdə edilən davranışı qınayıb?

Aişə anamız bu surədən öncə də təmiz idi, sonra da! Allahın ağılla nemətləndirdiyi kimsə üçün burada şübhəli heçnə yoxdur!

 

Sünni təfsirçilərə qarşı mövqeyləri. Qeyrətlərinin yaşamaq üçün oksigen maskasına ehtiyac duyduğu digər nöqtə... Bu sözləri deyən alimlər haqqında dedikləri: O alimlər xəta ediblər. Ancaq xətalarında üzrlüdürlər. Çünki, ayənin zahiri buna dəlalət edir... Bu səbəblə onları qınamaq olmaz... Həsənul Basri Nuhun xanımının başqasından uşaq dünyaya gətirdiyini deyirsə mübahisə bitmişdir! Nuhun xanımına zina isnadında ayıb nə var? Peyğəmbər xanımı zina edə bilməzmi?

Bu, Allahın qəlbini bilərək hər batilə vəkil olmağa məhkum etdiyi “ağıllılarının” açıqlamasıdır. Ətrafındakı cüvəllağılar isə belə deyir: Allah Nuhun xanımının kafir olduğunu xəbər verir. Küfr zinadan daha ağır günahdır... Zina etməsi niyə qəribsənir?

Ağlınıza keçə yamasınlar demək istərdim... Ancaq ağlınızdan keçəyə yamaq çıxmaz...

Hər kəsin xanımı, istər kafir olsun, istər müsəlman onun namusudur. Məgər sizin Kitabi bir xanımınız olsaydı, kafir olduğu üçün namusuna önəm verməyəcəkdiniz?

Uca Allahın Maidə surəsində “Kitab verilənlərdən iffətli qadınlarla evlənmək halal qılındı” məzmunlu buyruğunu heç oxumadınızmı? Bu ayə küfr və əxlaqsızlığın mütəlazım olmadığını anlamaq üçün sizə yetmirmi? Allah sizin üçün kafirlərdən iffətli qadınları seçərkən, öz Peyğəmbərlərini zinakarlamı evləndirib? Bu davranışınız "qızlar Allaha, oğlanlar bizə" modelini müdafiə eədn müşriklərin davranışının bənzəridir.

Hər müsəlmanın borcu Peyğəmbərlərin namusunu öz namusundan da güclü qorumasıdır. Ancaq niyəsə bizim Qeyrət Qarnizonu ayənin onlarca ehtimala açıq olmasına baxmayaraq məhz Nuhun – aleyhissəlam – namusuna ləkə salacaq vəchini seçənləri müdafiə edir, onlara çox sayda “üzrlər” gətirirlər...

Eyni “üzrləri” müxalifləriniz fərqli yönlərdən gətirə bilərlər... Öz kitablarındakı bəzi hədislər... Ayələrin Aişə deyil, Mariyayla əlaqəli endiyi haqda rəvayətlər və s. Hətta bir kimsə çıxıb belə desə onun qarşısında aciz qalarsınız: Bəli! Aişə ifk hadisəsində Allah tərəfindən təmiz çıxarıldı. Ayələr o haqda enib. Lakin, Peyğəmbərin vəfatından sonra zina etdi (haşa).

Çünki, qıt beyninizlə bir qadının namusunu sadəcə ayəylə əlaqələndirir, Aişə anamızın ayə enmədən də təmiz olduğunu anlamırsınız...

Mövzunu dağıtmaq, adətləri üzrə toz duman qaldırmaq üçün, Aişə anamızla ona iftira atmaq arasındakı fərqlər siyahısı təqdim edirlər. Fərqlər əlbətdəki var... Ancaq əsl etibarıyla hər ikisi, Peyğəmbər namusuna sataşmaqdır... Peyğəmbərin xanımının zinadan bəraəti haqda ayənin nazil olması və ya qeyri müsəlman olmasının məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Çünki, kimsənin namusunun təmizliyi ayəyə və ya xanımının məhz müsəlman olmasına möhtac deyil! Əsl olan namusların bəraətidir!

 

Tibbdə bir xəstəlik var: Amneziya. Hafizənin anidən itməsi. Bu adamların qeyrət valını anidən tərsinə çevirməsini gördükcə bunun da bir xəstəlik olduğunu düşünürəm... Qeyrətoneziya – Ani Qeyrət İtkisi... Səhabələrə və öz alimlərinə qarşı təəssübün, Peyğəmbər namusunu qoruma duyğusuna qələbə çalması…

 

Yazımı bir hadisəni xatırladaraq bitirmək istəyirəm. Təqribən bir il qabaq Bakıda böyük bir bina yandı. Yanğında onlarca adam dünyasını dəyişdi. Ölkə rəhbərliyi günahkarların dərhal cəzalandırılıcağını bildirdi və cəzalandırıldı. Məsələylə ən az əlaqəsi olan MİS (jek) rəisi həbsə göndərildi... Ədalət yerini tapdı... “Hər şey bir qapaza” ölkəsinin sakinləri bu ədalətin kölgəsində yaşamağa davam etdilər...

Əlaqə qurmağı və kimin həqiqi, kimin isə plastik qeyrətə sahib olduğunu təyin etməyi sizlərə həvalə edirəm...


Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)

Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 1

0 İstifadəçi, 1 Qonaq, 0 Anonim