Перейти к содержимому


Фотография

Kitəbut Təvhiddəki Zəif Hədislər


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 11

#1 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 15 oktyabr 2014 - 23:23

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Müsəlmanlara haqsız hücumlarıyla gündəmdən düşməyən Sələfilərin öz qoyduqları prinsiplərə riayət etməyib, ikili standartlara sahib olduqları forumda dəfələrlə isbat olunmuşdur.

Bu məqalədə sələfilərin konstitutsiyası sayılan, Nəcd tağutu Muhəmməd bin Abdil Vəhhab tərəfindən qələmə alınmış “Kitəbut Təvhid”dən, daha doğrusu kitabdakı zəif hədislərin çoxluğundan söz açmaq istəyirəm.

Sələfilər hər zaman müxaliflərini fiqhi və ya nəfs tərbiyəsi mövzusunda zəif hədislərə istinad etmələri səbəbilə qınaqlar yönəldiblər. Lakin özlərinin anayasası olan “Kitabut Təvhid” Əqidə sahəsində yazılmasına rağmən zəif hədislərlə dolub daşır. Və bunların zəifliyini təsdiq edən məhz öz məktəblərinin məşhur mühəddisi Nəsiruddin Əl Albanidir.

Müxalifləri qadının heyzi mövzusunda zəif hədisə dayandıqları üçün qınayan bir firqənin, tövhid sahəsindəki “ən güclü” kitabı zəif hədislər üzərinə quruludur. Bütün bunlardan sonra müxalifləri zəif hədisə dayanmaqla ittiham üçün necə bir həyaya sahib olunmalıdır?

Sözlərimizi təsdiq üçün səthi bir araşdırmada belə ortaya çıxan nəticələri sizinlə bölüşürük. Tövfiq Allahdandır.

 


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#2 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 15 oktyabr 2014 - 23:54

“Tövhidin fəziləti və günahların üzərini örtməsi babı”

 

باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب حديث قال " قال موسى : يا رب علمنى شيئا أذكرك و أدعوك به . قال : قل يا موسى لا إله إلا الله . قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا . قال : يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى والأرضين السبع في كفة ، ولا إله إلا الله في كفة ، مالت بهن لا إله إلا الله " 'ضعيف' : دراجٌ ضعيف . والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب رقم :923

 

Zəif Hədis – 1:

Musa dedi: ”Ey Rəbbim, mənə səni zikr edəcəyim və onun ilə sənə dua edəcəyim şeyi öyrət”. Allah dedi: ”Ey Musa, “Lə iləhə illəllah” söylə”.

Musa dedi: ”Ey Rəbbim, axı sənin bütün qulların bunu deyir”. Allah dedi: ”Ey Musa, əgər yeddi səma və məndən savayı onlarda məskunlaşmışlar və yeddi qat yer tərəzinin bir gözündə, lə iləhə illəllah isə digər bir gözündə olsa,  lə iləhə illəllah sözü onlardan ağır gələr”.
 

Albani hədisi zəif hesab etmişdir. Daif ət-tərğib və ət-tərhib, 923 saylı hədis.


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#3 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 16 oktyabr 2014 - 00:26

“Bəlanın aradan qalxması və dəf edilməsi üçün halqa, sap və o ikisi kimi bənzəri şeylər taxmağın şirk olması babı”

 

باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع حديث عمران بن حصين رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا . حديث ضعيف : أنظر ضعيف الترغيب رقم :2015

 

Zəif hədis - 2:

İmran bin Huseynin hədisində belə deyilir: ”Peyğəmbər (sas) əlində gümüşdən halqa bir nəfər gördü.

Ona dedi:

- Bu, nədir?!

Kişi cavabında dedi:

- Xəstəliyə görə (taxmışam).

Peyğəmbər dedi:

- Çıxar onu qolundan, çünki o yalnız sənin (qəlbinin) xəstəliyini artırar. Əgər sən üzərində bu halqa olaraq ölsən, əbədiyyən qurtulmazsan.

 

Albani hədisi zəif hesab etmişdir. Daif ət-tərğib və ət-tərhib, 2015 saylı hədis.

 

وحديث عقبة بن عامر مرفوعا : من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له ضعيف : ضعيف الترغيب رقم : 2014

 

Zəif Hədis - 3:

Uqbə bin Amirin mərfu olaraq rəvayət edilmiş hədisində belə deyilmişdir: ”Kim həmayil taxarsa, Allah onun işini yarıtmasın və hər kim balıqqulağı taxarsa, Allah işini rahatlaşdırmasın”.

 

Albani hədisi zəif hesab etmişdir. Daif ət-tərğib və ət-tərhib, 2014 saylı hədis.

 

وحديث حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله : ( وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ) . حديث ضعيف

 

Zəif Hədis - 4:

Huzeyfənin hədisində deyilir: ”Peyğəmbər əlində (onu zərərdən) qorumaq məqsədi ilə ip taxmış bir nəfər gördü. İpi onun qolundan çıxarıb qırıq-qırıq etdi və ardından bu ayəni oxudu: ”Onların əksəriyyəti ancaq Allaha ortaq qoşaraq iman edirlər”.
 

Hədis zəifdir.


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#4 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 17 oktyabr 2014 - 16:07

“Saleh insanların məzarları başında ifrata varmağın (nəticədə) qəbrləri Allahdan qeyri ibadət edilən bütlərə çevirməsi babı”
 

باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله

حديث ابن عباس مرفوعا : لعن الله زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج. حديث ضعيف : أنظر ضعيف الجامع رقم :4691            

Zəif Hədis-5:

Mərfu olaraq İbn Abbasdan rəvayət edilən hədisdə deyilir:

“Allah qəbrləri ziyarət edən qadınlara,qəbrlərin üzərində məscidlər inşa edən və çıraqlar düzən kişilərə lənət eləsin”.
 

Albani hədisi zəif hesab etmişdir. Daif əl-cami,4691 saylı hədis.


Ismarıc Xətib Təbrizi tərəfindən 17 oktyabr 2014 - 16:10 tarixində redaktə edildi.

May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#5 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 17 oktyabr 2014 - 16:19

“Bir şeyin (müqəddəratının öncədən) açıqlanmasının sehrin növlərindən olması babı”

 

باب : بيان شئ من أنواع السحر حديث قطن بن قبيصة عن أبيه مرفوعا : ان العيافة والطيرة والطرق من الجبت ضعيف أظر ضعيف الترغيب رقم : 1794
 

Zəif Hədis-6:

Qatn bin Qubeysanın atasından mərfu olaraq nəql etdiyi hədisdə deyilir:

“İyafə (səfərin uğurlu vəya uğursuz olmasını qabaqcadan bilmək üçün səfərdən öncə quş uçurtma),tətayyur(bir şeyin uğursuz olmasında səbəbi gün,ay,insan və sair kimi şeylərin nəshliyinə bağlamaq),daşlar ilə fala baxmaq və şeytanın səsini dinləmək (sehrin növlərindəndir) ”.

 

Albani hədisi zəif hesab etmişdir. Daif ət-tərğib, 1794 saylı hədis.
 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق بشيء وكل إليه. حديث ضعيف : أنظر ضعيف الترغيب رقم : 1788

Zəif Hədis-7:

Mərfu olaraq nəql edilmiş Əbu Hureyrənin hədisində deyilir:

“Kim düyün vurarsa,sonra düyünə tüpürərsə,sehr etmişdir.Kim sehr edərsə, o, şərik qoşmuşdur.Kim (üzərindən) bir şey asmışsa,asdığını öz müvəkkili təyin etmişdir”.
 

Hədisi Albani  zəif hesab etmişdir. Daif ət-tərğib,1788 saylı hədis.


Ismarıc Xətib Təbrizi tərəfindən 17 oktyabr 2014 - 16:29 tarixində redaktə edildi.

May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#6 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 17 oktyabr 2014 - 17:59

“Tətayyur haqqında gələn məsələlər babı”

 

 

باب : ما جاء في التطير حديث عقبة بن عامر : ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال " أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولاقوة إلا بك " . ضعيف  الجامع الصغير  رقم :199

Zəif Hədis-8:

Uqbə bin Amirin hədisində deyilir: ”Peyğəmbərin yanında Tira(tətayyur) barəsində danışdım. ”O,tiranın (tətayyur) ən gözəli faldır (xoş aləmətlərə görə hərəkət eləmək).Tira müsəlmanı (qərarlaşdırdığı işindən) geri qoymasın.Sizlərdən biri xoşa gəlməz bir şey gördükdə qoy Alla’hummə lə’ yəti’ bilhasənəti illə’ əntə va lə’ yədfəus seyyiə’ti illə’ əntə va lə’ havlə va lə’ quvvətə illə’ bikə sözlərini desin”,- dedi”.

 

Albani hədisi zəif hesab etmişdir. Daif əl-cami ,199 saylı hədis.


Ismarıc Xətib Təbrizi tərəfindən 17 oktyabr 2014 - 17:59 tarixində redaktə edildi.

May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#7 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 17 oktyabr 2014 - 18:42

“Allahu Təalənin “Ələm təral ləzi’nə yəzamu’nə ənnəhum ə’mənu’ bimə unzilə ileykə”,-deməsi babı”

 

باب : قول الله تعالى :  ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك  حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ضعيف : ضعفه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم , وانظر تخريج المشكاة  رقم : 167

Zəif Hədis-9:

Abdullah bin Amrdan mərfu olaraq belə nəql edilmişdir:

“Sizdən heç kəs öz həvayi-istəyini mənim gətirdiyimə tabe tutmadıqca, iman etməz”.

 

Hafiz İbn Racəb “Camil ulumil val hikəm” adlı əsərində bu hədisin zəif olduğu demişdir. Albani “Təxric əl-mişkət” adlı əsərin təxricində bunu vurğulamışdır.Albani,Təxricu Mişkət  əl-məsabih 167.


Ismarıc Xətib Təbrizi tərəfindən 17 oktyabr 2014 - 18:45 tarixində redaktə edildi.

May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#8 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 17 oktyabr 2014 - 18:54

Allahın üzü ilə Cənnətdən başqa şey istənilməz babı

 

باب : لا يسأل بوجه الله إلا الجنة

حديث جابر مرفوعا : لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ضعيف ضعيف الترغيب رقم :506

 

Zəif Hədis-10:

Allahın üzü ilə Cənnətdən başqa şey istənilməz” babı.

Cabirdən mərfu olaraq  hədis belə nəq edilmişdir.

İnsanlar bir-birlərindən Allahın üzünə (xatirinə)  heç bir şey istəməsinlər çünki, Allahın üzü  ilə Cənnətdən başqa şey istənilməz”.

 

Albani hədis zəif hesab etmişdir.Daif ət-tərğib,506 saylı hədis.


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#9 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 20 oktyabr 2014 - 23:55

“Allah öz yaratdığı arasında şəfaətçi tutulmaz babı”
 

 

باب : لا يستشفع بالله على خلقه  حديث جبير بن مطعم: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! سبحان الله! فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:  ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه  ضعيف : تخريج المشكاة رقم : 5727  

Zəif Hədis-11:

Cabir bin Mutimin rəvayət etdiyi hədisdə deyilir: Bir bədəvi peyğəmbərin (sas) yanına gəldi və dedi:

-Ey Alahın rəsulu, insanlar üzüldü, uşaqlar ac qaldı, mallar tələf oldu.Bizim üçün Rəbbindən yağmur istə, çünki biz Allahı sənin ilə aramızda şəfaətçi və səni də Allah ilə aramızda şəfaətçi tuturuq.

Peyğəmbər dedi:

-(Dediyin sözdən) Allahı təsbih edirəm, Allahı təsbih edirəm.

Allah rəsulu (sas) əshabının üzündə bir şeylər hiss edənə qədər təsbihinə davam etdi.

Sonra peyğəmbər dedi:

-Vay halına, Allah nədir, bilməzmisən?!!! Allahın şəni bundan daha əzəmətlidir, çünki O, yaratdığından biri arasında şəfaətçi tutulmaz”.
 

Hədis zəifdir.Təxric əl-mişkət, 5727 saylı hədis.


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#10 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 21 oktyabr 2014 - 00:14

Allah Təalənin “Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər”,-deməsi  babı
 

باب : ما جاء في قول الله تعالى : وما قدروا الله حق قدره.. وحديث : هل تدرون كم بين السماء والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : بينهما مسيرة خمسمائة عام ، بين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام ، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة عام ، وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهم وأظلافهم كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم  ضعيف  ضعيف الجامع  رقم : 6093

 

Zəif Hədis-12:

Bu ayə ilə bağlı nəql edilmiş hədisdə peyğəmbərin belə dediyi deyilir:

“-Səma ilə Yer arasının nə qədər olduğunu bilirsinizmi?

Dedik :

-Allah və rəsulu daha yaxşı bilir.

Dedi:

-O ikisi arasında beş yüz illik yol var. Hər səmadan da o biri səmaya qədər beş yüz illik yol var. Yeddinci səmanın üzərində ən çökək nöqtəsi  ilə ən üst səviyyəsi arasında  yer ilə səma arasında olan məsafə qədər məsafəsi olan bir dəniz vardır. Onun da üzərində haçalanmış dırnaqlarından dizlərinəcən yer ilə səma arasında olan məsafə qədər məsafəsi olan səkkiz çöl keçisi vardır.Sonra onun da üzərində Ərş vardır. Buna rəğmən,  bəni Adəmin əməllərindən heç bir şey Ona (Allaha) gizli qalmaz” .
 

Hədis zəifdir. Albani zəif hesab etmişdir.Daif əl-cami,6093 saylı hədis.


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#11 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 21 oktyabr 2014 - 00:24

“Nücum elmi barədə gələn hədislər babı”

 

باب ما جاء في التنجيم حديث  ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر

 

Zəif Hədis-13:

Hədisdə deyirlir:

“Üç nəfər cənnətə daxil olmayacaq. Şərab düşkünü, qohumluq əlaqəsini üzən, sehri təsdiq edən”.
 

Albani hədisi zəif hesab etmişdir. Daif əl-cami, 2598-saylı hədis.


May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 


#12 Xətib Təbrizi

Xətib Təbrizi

  Yeni

 • İstifadəçi
 • Pip
 • 79 ismarıc
 • Məkan:Bakı
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 25 oktyabr 2014 - 23:59

 “(Peyğəmbərdən) Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək barəsində varid olan (hədislər) babı”
 

باب ما جاء في الذبح لغير الله حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « دخل النار رجل في ذباب ، قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئًا ، فقالوا لأحدهما : قرب ، قال : ليس عندي شيء أقرب . قالوا : قرب ولو ذبابًا . فقرب ذبابًا ، فخلوا سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب . فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئًا دون الله عز وجل ، فضربوا عنقه ، فدخل الجنة

Zəif Hədis-14:

Tariq bin Şihabın rəvayət etdiyi hədisdə Allah rəsulunun belə dediyi rəvayət edilmişdir: ”Bir kişi bir milçək səbəbi ilə cəhənnəmə daxil olmuşdur.

(Əshabı sual etdi):

-Ey Allahın rəsulu , necə?!!!

(Peyğəmbər cavabında) dedi:

-İki nəfər bir qövmün yanından keçirdilər. Bu qövmün bütü var idi. Qövm heç kimə bütə bir şey qurban etməmiş onların yanından keçməyə izn verməzdi. Qövm mənsubları bu iki kişidən birinə dedilər:

-Bütümüzə qurban ver.

Kişi dedi:

-Axı mənim yanımda heç bir şey yoxdur.

Qövmdəkilər dedilər:

-Heç olmasa, bir milçək də olsa, qurban et.

Kişi də bütə bir milçək qurban etdi, onun yolunu açdılar. O da cəhənnəmə daxil oldu.

Qövm camaatı ikinci kişiyə dedilər:

-Bütümüzə qurban et.

O isə dedi:

-Mən Allahdan qeyrisinə heç bir şey qurban edəsi deyiləm.

Onun boynunu vurdular, o isə cənnətə daxil oldu.
 

Albani bu hədisi "Zəif hədislər silsiləsi" adlı kitabında qeyd etmişdir. Bax: 5829 saylı hədis.


Ismarıc Xətib Təbrizi tərəfindən 26 oktyabr 2014 - 00:01 tarixində redaktə edildi.

May peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his family, and Companions.

 

 

Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim