Перейти к содержимому


Фотография

Razinin Təkfiri Haqda İcmaƏsası nədir?


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 8

#1 Bədil

Bədil
 • İstifadəçi
 • 22 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 03 aprel 2015 - 21:19

Əssələmu Aleykum. Sələfilər öz şeyxul İslamları Muhamməd bin Abdulvahabdan Razinin mürtəd olduğu haqda icma nəql edirlər. Belə bir şeyin əsli varmı? #2 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 03 aprel 2015 - 22:55

Va aleykumussalam. Öncəliklə Muhəmməd bin Abdil Vəhhabın sözlərinə nəzər salaq:

 

وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة ، كما صنف الفخر الرازي في عبادة الكواكب ، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين

هذا لفظه بحروفه . فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية ، وبين ما نحن فيه في كفر المعين ، وتأمل تكفيره رؤوسهم فلاناً وفلاناً بأعيانهم وردّتهم ردة صريحة . وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام

 

"(İbn Teymiyyə deyir) Bundan daha pisi budur ki, onlardan bəzisi insanı mürtədd edəcək kitablar yazmışlar. Necəki Fəxr Ər Razi ulduzlara ibadət haqqında kitab yazmışdır. Bu isə müsəlmanların ittifaqıyla İslamdan dönməkdir.

(Mən Muhəmməd deyirəm) Nəql etdiyim hərfiyyən onun sözləridir. Bax gör o, gizli məsələlərlə bizim müəyyən olaraq təkfir etdiyimiz məsələləri necə ayırır. Onların başçılarını adbaad necə təkfir edir, açıq şəkildə mürtədd olduqlarını deyir.

Fəxr Ər Razinin İslamdan çıxdığı haqda açıq şəkildə icma nəql etməsini düşün..."

 

Qaynaq: Muhəmməd bin Abdil Vəhhab: Ər Rəsəiluş Şəxsiyyə: 222

Riyad: Camiətul İmam Muhəmməd bin Suud

 

Nəcd bədəvilərinin bir çoxunun kitablarında Raziyə yönəlik bu cür ittihamlar var. Bütün bu ittihamlar, sitatdan da gördüyümüz kimi İbn Teymiyyənin sözlərinə, daha dəqiq desək iftira və yalanına dayanır.

Razi "Əs Sirrul Məktum fis Sihri və Muxatabətin Nucum" adlı bir kitab təlif etmişdir. Kitabın məqsədi sehr elmi, ulduzlar vasitəsilə həyata keçirilən sehrbazlıq əməliyyatları haqqında müsəlmanları məlumatlandırmaqdır. Bu mövzuda kitab yazan bir çox İslam alimi vardır. Razi həm kitabın müqəddiməsində, həmdə müxtəlif yerlərdə dəfələrlə kitabda zikr edilən küfri əməlləri sahiblərinə nisbət etmiş, onlardan uzaq olduğunu bildirmişdir. Məsələnin təfsilatı haqqında Said Fudanın hazırladığı kiçik bir çalışma vardır. Rus dilinə çevrilib. Bu linkdən izləmək mümkündür.

Dolayısıyla İbn Teymiyyə bu qarışıqlıqdan istifadə edərək Raziyə iftira atmış, onun ulduzlara ibadətə dəvət etdiyini iddia etmişdir. Bu iddiasında zamanında onu dəstəkləyən ikinci bir yalançı tanımıram.

Nəcdin tağutu isə işi dahada irəli götürmüşdür. İbn Teymiyyə Raziyə iftira atmaqla bərabər, icma nəql etdiyi nöqtə ulduzlara ibadətin küfr olduğudur. Ancaq Nəcdin tağutu Razinin ulduzlara ibadətə dəvət etdiyi haqda icmadan bəhs edir. Yəni biri iftira atır, digəri iftiraya icma damğası vurur...

Ümumiyyətlə icma və bənzəri iddialara diqqət edilməlidir. Xüsusilə İbn Teymiyyənin kitablarında bu cür gurultulu lakin arxası boş ifadələr çoxdur: "Sələf bu xüsusda yekdildir", "Müsəlman imamlarından kimsə buna müxalif olmamışdır", "Din imamlarının əksəriyyəti bu görüşdədir", "Əhli Hədisin əksəriyyətinin məzhəbi budur" ... Halbuki məsələ təhqiq edilsə nəinki icma, hətta o mövzuda iddia edilən kəslərə aid bir görüş belə ortaya qoyula bilməz.

Muhəmməd bin Abdil Vəhhabın zikr etdiyi "Razinin kafirliyində icma vardır" sözlərinə gəlincə... Əgər bizlər tabaqat kitablarına baxsaq, bunun tam əksinə böyük alim olaraq zikr edildiyi görərik. Elm əhlindən heç bir ağıl sahibi belə bir safsatadan bəhs etmir...

Yox əgər icmadan qəsdi özünün, belinə mindiyi uzunqulağının və yük daşıyan dəvəsinin, İbn Teymiyyənin yalanı üzrə icmasıdırsa bu doğru ola bilər...

 


 • Yalavac və Hənif bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#3 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 05 aprel 2015 - 16:33

Yazdığımız bu qısa yazı bəzi qəlbi xəstələri narahat edib. İbn Teymiyyəni bir peyğəmbər məqamına çıxarıb, dostuna dost düşməninə düşmən olmağı vacib bilən təəssüb tulumu, bizim yazımıza "cavab" verib. Əlçalanlarının alqış səslərinin verdiyi sərxoşluqla yazdığı bu yazıya qısa bir cavab yazdıq. Beləcə öz yalançı şeyxul İslamının yalanını gizlətmək üçün dəridən qabıqdan çıxan, daha öncədə öz yalanları dəfələrlə ifşa olunmuş şeyx Tozdumaninin növbəti yalanınıda ifşa edək.

 

Öncəliklə Allaha həmd olsun ki, bizlər kimsəni Şəriətin önünə keçirmirik. Kimisə təmizə çıxarmaq üçün Şəriətin hökmlərini əyib bükməklə məşğul olmuruq. Dolayısıyla yazımız Razinin Şəriətə qarşı müdafiəsi üçün deyil, yalançıların iftirasını dəf etmək üçündür. Əgər Razi ulduzlara ibadətə çağıran biri olsaydı onu təkfir edənlərin ilki biz olardıq. Çünki siz qəlbi xəstələrdən fərqli olaraq bizim üçün öncəlik Şəriətdir! Kimsəni onun önünə keçirmədik.

 

Daha sonra İbn Teymiyyənin Razi haqqındakı bəzi sözlərinə baxaq. İbn Teymiyyə "Bəyənu Təlbisil Cəhmiyyə" adlı kitabında deyir:

 

من العجب أن يذكر عن أبي معشر ما يذم به عبادة الأوثان وهو الذي اتخذ أبا معشر أحد الأئمة الذين اقتدى بهم الأمر في عبادة الأوثان لما ارتد عن دين الإسلام وأمر بالإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب والأوثان في كتابه الذي سماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم وقد قيل إنه صنفه لأم الملك علاء الدين محمد ابن تكش أبي جلال الدين وأنها أعطته عليه ألف دينار

يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة وإن كانوا رَجَعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عندالله لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة

 

"Qəribədir ki, o Əbu Məşərdən bütlərə ibadəti zəmm edən sözlər nəql etdiyi halda, İslamdan irtidad edib "Əs Sirrul Məktum fis Sihr və Muxatabətin Nucum" kitabında uca Allaha şərik qoşmağı, Günəşə, Aya, ulduz və bütlərə ibadəti əmr edərkən özü Əbu Məşəri bütlərə ibadəti əmr etmə işində uyduğu imam səviyyəsinə gətirmişdir.

Deyilənə görə o bu kitabı Cəlaluddinin atası kral Aluddin Muhəmməd ibn Təkişin anası üçün yazmışdır, o qadında ona bu kitab üçün 1000 dinar vermişdir....

... Müsəlmanlar Əbu Məşərin, Razinin və qeyrilərinin mürtəd olub onların dininə keçdiyi müşriklərlə cihadı dinin əsaslarından sayırlar. Əgər daha sonra mürtəddlikdən İslama dönüblərsə belə - gizlinlərini Allah bilir - müsəlmanlar arasında heç bir ixtilaf yoxdur ki, şirki əmr etmək küfr və riddətdir."

 

"Məcmuul Fətəva"da deyir:

 

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين

 

"Bundan daha pisi odur ki, onlardan bəzisi müşriklərin dini və İslamdan dönmək haqqında kitablar yazıblar. Necəki Razi ulduzlara ibadət haqda kitab yazmış, bunun gözəlliyinə mənfəətinə dəlillər gətirmiş, buna təşviq etmişdir. Bu, müsəlmanların ittifaqıyla İslamdan dönməkdir."

 

İbn Teymiyyənin sözlərindəki ittihamları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:

1. Mürtəddlik və buna səbəb olan şirk, ulduzlara Günəşə ibadətə dəvət kimi şeylər.

2. Sehr haqqında ittihamlar. Təqdim etdiyimiz sitatlarda sehrdən söz açılmasada ittihamların bir qismi bu sahədədi. Xüsusilə FB klounun ittihamları.

3. Razinin pul xətrinə bütlərə və ulduzlara ibadət haqqında kitab yazması.

 

İlk ittihama gəlincə nə İbn Teymiyyə nə də onun yalanını ört basdır etmək üçün çalışan FB klounu bu sahədə Razinin bütlərə, ulduzlara ibadəti əmr edən açıq bir sözünü zikr edə bilməmişdir. Necə zikr edə bilər ki, Razi bu kitabın müqəddiməsində deyir:

 

أما بعد: فهذا كتاب يَجْمَعُ فيه ما وصل إلينا من علم الطلْسمات والسِّحْريات والعزائم ودعوة الكواكب ، مع التَّبَرِّي عن كل ما يُخالف الدين وسلم اليقين

 

"Daha sonra, bu kitabda tilsim, sehr, azəim və ulduzları çağırışlardan bizə çatan şeylər toplanmışdır. Bununla bərabər Dinə və yəqin mərtəbələrinə müxalif olan hər şeydən təbərrü edirəm!"

 

Təəssüb və cahillərin alqış sərxoşluğunun təsirindən qurtula bilməyən klouna sualımız belədir: Ulduzlara ibadət, Günəşə ibadət və İbn Teymiyyənin zikr etdiyi digər saçmalıqlar Dinə müxalifdir yoxsa yox? Əgər bir insan müqəddimədə bir kərə təbərrü edibsə, hər addım başı görüşləri nəql edərkən sizin kimi müftərilərin dilindən qurtulmaq üçün "mən bu sözdən təbərrü edirəm" deməlidir? Yoxsa sən səfeh Razinin bütlərə və ulduzlara ibadəti Dinə müxalif saymadığınımı iddia edirsən?

Razi ömrünün son 7 ilini məşhur təfsirini yazmaqla keçirmişdir. Təfsir 23 cild halında Türk dilinə tərcümə edilib. İçərisində tövhidin üstünlüyü, şirkin batilliyi haqda, sizin iftiralarınızı dəf edəcək yüzlərcə bab vardır. Diləyən bunlara asanlıqla vaqif ola bilər. Bütün bunlara və müqəddimədəki açıq sözlərinə rağmən, siz yalançılar Razini Allahdan başqasına ibadəti əmr etməklə ittiham edirsiniz. Ancaq iddiaya dəlil olaraq gətirdiyiniz ən güclü "dəlil" onun kitabda kimnənsə nəql etdiyi sözlərdir...

 

Sehr haqqında ikinci ittihama gəlincə... Razi öz təfsirində Bəqərə surəsinin 102 ci ayəsinin izahında sehr haqda geniş danışmışdır. O sehrin təlimi haqda deyir:

 

المسألة الخامسة : في أن العلم بالسحر غير قبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف وأيضا لعموم قوله تعالى : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز ، والعلم بكون المعجز معجزا واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا وما يكون واجبا كيف يكون حراما وقبيحا

 

"Beşinci məsələ: Sehr öyrənməyin çirkin və qadağan olmadığı haqqında. Muhaqqiqlər bunun üzərində  ittifaq etmişlər. Çünki, elm zatı etibarıyla şərəflidir. Eyni zamanda predmetinə görə də şərəf qazanır. Uca Allah buyurur: "Heç bilənlərlə bilməyənlər bir olarmı?" (Əz Zumər: 39/9)

Həmçinin əgər sehr öyrənilməzsə, onunla möcizəni ayırmaq mümkün olmaz. Halbuki möcizənin möcizə olduğunu bilmək vacibdir. Vacibin ondan asılı olduğu şeydə vacibdir.

Bütün bunlar sehr elmini təhsilin vacib olduğunu göstərir. Vacib bir şey necə çirkin və haram olar?"

 

Daha sonra sehrdə ulduzların rolu haqqında danışarkən deyir:

 

واعلم أنه لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور ، فإنه يكون كافراً على الاطلاق وهذا هو النوع الأول من السحر

 

"Bil ki, ümmət arasında ixtilaf yoxdur: Kim ulduzların bu aləmi idarə edici olduğuna, aləmdə baş verənlər hadisələrin, xeyirlərin və şərrlərin yaradıcısı olduğuna inanarsa mütləq şəkildə kafir olar. Bu sehrin birinci növüdür."

 

في أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ أما النوع الأول : وهو أن يعتقد في الكواكب كونها آلهة مدبرة . والنوع الثاني : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير موصوفاً بالقدرة على خلق الأجسام وخلق الحياة والقدرة والعقل وتركيب الأشكال ، فلا شك في كفرهما ، فالمسلم إذا أتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أصر قتل

 

"Sehrbazların qətli vacibdirmi? Birinci növ: Ulduzların aləmin idarə edən ilahları olduğuna inanan kimsə. İkinci növ: Sehrbazın cisimlərlər yaratmağa, həyat, qüdrət və ağıl meydana gətirəcəyinə, şəkilləri/formaları bir araya gətirəməyə qadir olduğuna inanan kimsədir. Bu iki növün küfründə şübhə yoxdur. Müsəlman birisi bu etiqada düşdüyü zaman, mürtədd kimidir, tövbəyə dəvət edilməli, israr edərsə öldürülməlidir."

 

هذا مشكل لأن الله تعالى أخبر في آخر الآية أن الملكين يعلمان الناس السحر، فلو كان تعليم السحر كفرا لزم تكفير الملكين، وإنه غير جائز لما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون

وأيضا فلأنكم قد دللتم على أنه ليس كل ما يسمى سحرا فهو كفر. قلنا: اللفظ المشترك لا يكون عاما في جميع مسمياته، فنحن نحمل هذا السحر الذي هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسماة بالسحر، وهو اعتقاد إلهية الكواكب والاستعانة بها في إظهار المعجزات وخوارق العادات، فهذا السحر كفر، والشياطين إنما كفروا لإتيانهم بهذا السحر لا بسائر الأقسام

 

"... Bu müşkildir. Çünki uca Allah ayənin sonunda iki mələyin insanlara sehr öyrətdiyini xəbər vermişdir. Əgər sehrin öyrədilməsi küfr olsaydı, bu iki mələyin təkfiri gərəkli olardı. Bu isə mümkün deyil. Çünki mələklərin hamısının məsumluğu sabitdir.

Həmçinin siz özünüzdə işarə etdiniz ki, sehr olaraq adlanan hər şey küfr deyildir. Biz deyirik: Müştərək ləfzlər bütün isimləndirmələrində ümum ifadə etməz. Biz bu sehri küfr olan ilk növə həml edirik. Bu da ulduzların ilahlığına inanmaq və möcizə və xariquladə şeylərin izharında ulduzlardan kömək istəməkdir. Bu, küfr olan sehrdir. Şeytanlar bu növ sehr səbəbilə kafir olmuşdular, digər qisimlərin deyil."

 

Bütün bunlar Razinin təfsirindən sadəcə kiçik sitatlar idi. Bu açıq sözləri buraxıb, "nəql etdikdən sonra inkar etməməsi razılaşdığını göstərir", "bu sözlərdə gizli təşviq var", "burdan bütə ibadət qoxusu gəlir" şəklində alçaqca üsullara baş vurmaq, ancaq insanın qəlb xəstəliyindən xəbər verir. Xüsusilədə təfsiri ömrünün sonunda yazdığı bəlli olduqdan sonra. Razi Əhqaf surəsinin təfsirini bitirdikdə deyir:

 

تم تفسير هذه السورة يوم الخميس السابع عشر من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وستمائة من الهجرة النبوية

 

"Bu surənin təfsiri həftənin dördüncü günü 17 Zul Hiccə/603 hicri tarixində bitmişdir."
 

Razi təqribən təfsiri tamamladıqdan az sonra 606 cı ildə vəfat etmişdir... Ömrünün son dönəmində yazılan, açıq ifadələrlə zəngin bir kitabı kənara ataraq, müqəddiməsindəki bəraəti göz ardı edərək, kimlərdənsə gətirdiyi sitatlara sarılmağa sizi vadar edən şey haqqa qarşı kininizdən başqasıdırmı?

 

Sehrin öyrənilməsinin haram olmadığı sadəcə Raziyə məxsus bir fikir deyildir. İbn Həcər "Fəthul Bari" də sehr öyrənilməsi haqqında deyir:

 

وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إما لتمييز ما فيه كفر من غيره وإما لإزالته عمن وقع فيه فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعا كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف تعاطيه والعمل به وأما الثاني فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا وإلا جاز للمعنى المذكور

 

"Bəzi alimlər sehrin iki məqsədlə öyrənilməsinə icazə veriblər: Sehrin içində küfr olanı olmayandan ayıra bilmək üçün və sehr edilmiş kimsəni xilas etmək üçün.

Birinci məqsədə gəlincə bunda heç bir sıxıntı yoxdur. Problem ancaq etiqadda ola bilər. Əgər etiqad düzgündürsə, mücərrəd olaraq bir şeyi bilmək qadağan olmaz. Bütpərəstlərin bütə ibadətinin keyfiyyətini bilən kimsə kimi.

Çünki, sehrbazın etdiyinin keyfiyyəti, onu reallaşdırmaqdan fərqli olaraq bir sözün və ya əməlin nəqlindən ibarətdir.

İkinci növə gəlincə, əgər bəzilərinin düşündüyü kimi ancaq bir küfr və ya fisq növüylə reallaşırsa, əslən halal deyil. Əks halda zikr edilən məna səbəbilə caizdir."

 

FB kloununun gətirdiyi sitatlara tək tək cavab verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bütün bunlar əvvəli və sonu olmayan, kimdən nəql edildiyi belə bilinməyən müxtəlif sözlərdir. Müəllifin müqədimədəki bəraəti ağıl sahibi üçün yetərlidir. Həm bütlərə ulduzlara ibadət, həmdə sehr mövzusunda! Onun sehr haqqındakı açıq sözlərinidə zikr etdik. Ulduzlara ibadət, tövhid və şirk haqqında sözləri isə zikr edilıməyəcək qədər çoxdur. Diləyən təfsirinə müraciət edə bilər.

 

Üçüncü ittihama gəlincə... Razinin maddi cəhətdən zənginliyi çox məhşurdur. Belə birisinin min dinara küfr kitabı yazdığını, dinini satdığını düşünmək uzaq ehtimaldır və bundan əlavə sübut edilməlidir! Ancaq İbn Teymiyyə davamçılarının təəssübdə uzunqulaqdan geri qalmadığına güvənərək, "palçıq at, tutmasada izi qalar" prinsipilə "deyilənə görə" sözlərilə, heç cür isbat edə bilməyəcəyi bu iftiranı atmaqda rahat davranmışdır...

 

Zəhəbidən zikr etdiyin sözə gəlincə... Zəhəbinin sözlərində onun ulduza və bütə ibadətə dəvət etmə ittihamı yoxdur. Dolayısıyla bu yalanında İbn Teymiyyə yenə tək qaldı... Sehrə gəlincə məsələni yuxarıda açıqladıq. Razinin kitabları ortadaykən, onu dəyərləndirmək üçün düşmənlərinin sözlərinə baş vuracaq deyilik.

Kitabın ona nisbətinin inkarına gəlincə, belə bir şey kitabdakı küfrlərin müəllifə aid olduğu göstərməz. Kimsə sadəcə nisbəti sabit görmədiyi üçün inkar etmiş ola bilər... Ümumiyyətlə tabaqat yazarları haqqında danışdıqları hər kitabı oxuyub, təhqiq etsələr buna ömür yetməz... Bu səbəblə mücərrəd təkrarla kifayətlənirlər...

 

Sözlərimin əsl hissəsi bitirdikdən sonra şeyx Tozdumaninin növbəti iki üzlülüyünə diqqət çəkmək istəyirəm... Daha bir ay öncə Fevral ayının 21 i, o öz səhifəsində ulduzlara və bütlərə ibadət edən Razini müdafiə edərək deyir:

 

 

 Imam Ibn Kəsir "əl-Bidəyə van-Nihəyə" kitabında deyir:

 

وَفِيهَا تُوُفِّيَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ الْمُتَكَلِّمُ، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ وَالتَّصَانِيفِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ الْبِكْرِيُّ الْإِمَامُ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو الْمَعَالِي، الْمَعْرُوفُ بِالْفَخْرِ الرَّازِيِّ، وَيُقَالُ لَهُ: ابْنُ خَطِيبِ الرَّيِّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ أَحَدُ الْمَشَاهِيرِبِالتَّصَانِيفِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ

 

"Bu il mütəkəllim alim əl-Fəxr ər-Razi vəfat etdi; təfsir və digər müəlliflərin sahibi Muhəmməd bin Ömər bin əl-Hüseyn bin Əli əl-Quraşi ət-Teymi əl-Bəkri, imam, Əbu Abdilləh və Əbul-Məali, əl-Fəxr ər-Razi olaraq tanınır və ona İbn Xatibir-Rəy deyilir, şafii fəqihi, böyük və kiçik kitabları ilə məşhurlaşmışlardan biri..."

İbn Kəsir "Tabəqat əş-Şəfiiyyin" kitabında isə deyir:

 

"قلت: جالت أقلام فخر الدين رحمه الله في فنون كثيرة من العلوم"

 

"Deyirəm: Fəxruddinin - rahiməhullah - qələmləri elmlərin çoxlu fənnində ucalmışdır..."

Gərək bir səhifə də İmam İbn Kəsir haqqında yazsınlar. Necə olur ki, bu İbn Kəsir ər-Razi kimi "müşrikə" "fəxruddin" deyir? Ona rəhmət oxuyur? Onu imam adlandırır? Bir sözlə necə şirkə və küfrə dəvət edən birini reklam edə bilər bu İbn Kəsir? Heç utanmırmı?

 

Eyni posta yazdığı şərhdə isə deyir:

 

Va aleykumussələm va rahmətullah. Mən qələt edərəm ona müşrik deyərəm. Mən ona müşrik deyənləri qınayıram, ona görə də müşrik sözünü dırnaq işarəsi ilə qeyd etmişəm. 

 

 

İndi mənə maraqlıdır, bu kloun əgər Razinin bütlərə və ulduzlara ibadətə dəvət edən bir sehrbaz olduğunu düşünürsə və İbn Teymiyyənin də doğru söylədiyinə əmindirsə, niyə o zaman Razini müşrik adlandırmağı qələt sayır? Niyə Anti İrca bloqundakı səfehlərə bu cür suallar yönləndirir? Ulduzlara ibadətə dəvət edənə müşrik deməyi qələt sayandan daha sapıq kim var? Əgər Razi belə biridirsə onlar sənə qarşı haqlıydı, yox bu iftiradırsa biz sənə qarşı haqlıyıq.

Mən ona Muaviyə haqqındakı yazıda bir tövsiyə etmişdim: Əgər çox yalan danışacaqsansa qeydiyyat dəftəri götür. Harda kimə nə dediyini qeyd eləki, bu cür xəcil duruma düşməyəsən... Ancaq qəhramanımız öncəki təcrübəsinə əsaslanaraq, tərəfdarlarının səviyyəsini bildiyi üçün belə bir dəftərə ehtiyac duymayıb...

 

İndi bizim FB klounu bu variantlardan hansına qərar verir? İbn Teymiyyə iftira atır və Razi böyük alimdir? Yoxsa İbn Teymiyyənin dediyi kimi o, bütlərə və ulduzlara dəvət edən biridir? Hər iki cavabdada öz tüpürdüyünü yalamaqdan başqa bir yolu yoxdur... Ancaq alışqın olduğu bir məşğuliyyət olduğundan bu onun üçün çətinlik törətməz..

 

Və sonda, əgər sizi ilhad düşüncələri narahat edir və din üçün qeyrət çəkirsizsə, o zaman İbn Teymiyyənin ərşin əzəli olması haqqındakı icmayla küfr olan fikri haqqında yazın, bütün qiblə əhlinin icmasıyla bunun küfr olduğunu bəyan edin. Razidən fərqli olaraq öz kitablarında bu düşüncəni açıq şəkildə dəfələrlə təkrar edir. Təəssübünüz buna imkan vermirsə bu mövzuda sizə kömək edərik. Tövfiq Allahdandır.

 


 • Hənif və General bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#4 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2015 - 15:36

Yazdığımız yazıya yeni bir "cavab" yazılıb. Oradakı bəzi məqamlara qısa şəkildə cavab vermək istəyirəm.

 

Təhqir

 

Öncəliklə üslub və təhqir üzərinə yazılanlar haqqında... Təhqir haqqında danışanların bir çoxu onun mahiyyətindən xəbərsizdir. Sözlük olaraq təhqir birisini aşağılamaq deməkdir. Aşağılamaq isə nisbi bir anlayışdır. Yəni insanın sahib olduğu bir vəsf var və biz onu ondan aşağı bir vəsflə zikr edirik. Məsələn alimə cahil, ağıllıya dəli, əxlaqlı bir qadına fahişə deyilməsi bir təhqirdir.

Ancaq bir yalançıya yalançı, oğruya oğru demək təhqir sayılmaz. Çünki bu halda biz onu sahib olduğu şeylə vəsf edirik. Bu vəsflə zikr edilməsi isə yerinə görə vacib, yerinə görə haram ola bilər.

Bu prinipə əsasən biz İbn Teymiyyəni təhqir etmiş sayılmarıq. Çünki bizə görə Raziyə nisbət etdiyi şey həqiqətə uyğun olmayan iftiradır. İftira atan birisinə müftəri deyilməsi onu təhqir etmək deyildir.

Biz İbn Teymiyyəni onda olmayan bir şeylə vəsf etməmişik!

Bizə "əxlaqla və elmlə" cavab yazan müxalifimizə gəlincə... Onunla təqribən 15 illik bir tanışlığımız var. Bu müddət ərzində xüsusən son on ildə dəfələrlə görüş və müzakirələrimiz olub. Təklikdə keçən müzakirələr normal üslubda davam edib. Ancaq zamanla eyni müzakirələr insan içində edilincə təklikdə normal davranan insan, toplumda aslan kəsilməyə, yuxarıdan aşağı üslublardan istifadə etməyə başladı. Bu mövzuda ona dəfələrlə xəbərdarlıq etdim və özüdə bu zəifliyini etiraf elədi, diqqətli olacağını söylədi.

Daha sonra onun saytında və səhifəsində toplanan xoruz döyüşçüləri, bizə yönəlik müxtəlif yersiz sözlər yazmağa başladılar. Bu yazılara heç kim müdaxilə etmədi. Xəbərdarlıq elədim... Bir müddət sonra yenə davam edildi. Öz diliylə olmasada, ov üstünə göndərilən tulalarla bu təhqirlər davam etdi. Təkfirdən başlayaraq, müsəlmanların malını yemə ittihamına və söyüşə qədər... İşin qəribəsi budur ki, bu təhqirləri yazanların hamısını bir araya toplasan normal bir insan etməz...

Daha sonra bizim "əxlaqlı" qardaşımız məqalə yazır və orada bizi müxtəlif adlarlara təhqir edir, biz də ona etdiyi hərəkətlərə uyğun olaraq kloun vəsfini verdikdə buna qəzəblənir... İnsanların razılığı üçün dünən dediyini bugun inkar edən, uşaq kimi "təkərə düşüb" gurultuya gedən biri haqqında nə deməliyəm?

Bir sözlə bizim zikr etdiyimiz şeylər, sənin və ov itlərinin illərdir davam edən təhqirlərinə qarşı kiçik bir cavab idi. İllərlə göz yumub, hər cür iftira və yalanlar danışdıqları halda susduğun gədələrin.

İndi zikr edirsən ki, mənim tanıdığım adam bu cür ifadələr işlətməzdi... Əlli dəfədən sonra cavab verdik və əxlaqsız damğası bizə qaldı... Allah və insaf sahibləri bu mübahisələri kimin bu səviyyəyə gətirdiyini bilir... və bir elm tələbəsinin ən böyük zəifliyi gədə güdənin fitinə görə hərəkət etməsi, onların əlində oyuncaq olmasıdır...

Yəni münasibətlərin bu həddə çatmasının təməl səbəbkarı sən və ətrafında xoruz döyüşdürərcəsinə "sağol igidsən, oğulsan" ifadələrilə səni cuşa gətirən cüvəllağılardır! Sanki sən onların elmdən və əxlaqdan uzaq, xoruz döyüşdürmə həvəskarları olduğunu görmürsənmi? Yoxsa onların edilcək münazirə və ya müzakirədən fayda çıxaracaq, nəsə anlayacaq kimsələr olduğunu düşünürsən?

Müsəmanların mənfəətini kənara atıb, mənfəətlərinə xidmət etdiyin bir qrup... Normal yazan normal cavab alar, aşağılayan aşağılanar... Bunu sənə daha öncədə dəfələrlə demişdim... Ümid edirəm təcrübi olması anlamana kömək edər və səhvini anlayıb üslubunu düzəldərsən. 
 


Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#5 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2015 - 15:59

Pul üçün kitab yazma məsələsi

 

Məqalədə ən çox diqqətimi çəkən nöqtədən başlamaq istəyirəm. Mən öncəki yazımda İbn Teymiyyənin Raziyə yönəlik bir iftirasından bəhs etdim. Razini min dinar xətrinə ulduza ibadət kitabı yazmaqla ittiham edir. Təbii ki, bu insana zina iftirası atmaqdan daha betər bir şeydir və isbat edilmədiyi müddətcə iftiradır.

Müxalifimiz öncə bizim sözləri zikr edib, sonra "cavab" yazıb:

 

“Üçüncü ittihama gəlincə... Razinin maddi cəhətdən zənginliyi çox məhşurdur. Belə birisinin min dinara küfr kitabı yazdığını, dinini satdığını düşünmək uzaq ehtimaldır və bundan əlavə sübut edilməlidir! Ancaq İbn Teymiyyə davamçılarının təəssübdə uzunqulaqdan geri qalmadığına güvənərək, "palçıq at, tutmasada izi qalar" prinsipilə "deyilənə görə" sözlərilə, heç cür isbat edə bilməyəcəyi bu iftiranı atmaqda rahat davranmışdır...”
 

Cavab: Bu sözlər həmçinin İbn Kəsir haqqında da keçərlidir, çünki İbn Kəsir də bu sözləri “Tabəqat əş-Şəfiiyyin” kitabında “deyilənə görə” sözləri ilə zikr edir. İbn Kəsir də şübhəsiz ki, bu şəkildə “ittiham atmağı sevənlərdəndir”.

 

Cavab üslubuna diqqət edin! Bir adam isbat edə bilmədiyi iftira atır və onun müftəri olduğu söyləndikdə, başqa birinin də iftirası buna dəlil gətirilir. Subhənallahil Azim!

Əgər bir şey iftiradırsa, buna qoşulanların sayı onu iftiralıqdan çıxarmaz. Sizdən tələb edilən şey İbn Teymiyyənin bu nöqtədəki sözünü isbat etməkdi. Düşününki mən İbn Teymiyyənin məsələn oğurluq etdiyini deyirəm və onu təmizə çıxarmaq üçün verilən cavab budur: İbn Kəsirdə edib... deməli İbn Kəsirdəmi oğrudu?

İbn Kəsir başqasından nəqlən Kərramilərin onu maviliklə ittiham etdiklərini də deyir. Onu pulgirliklə və Peyğəmbəri aşağılamaqla da ittiham edir... Bir alim haqqında isbat edilmədən bu cür əsaslandırılması imkansız və ya çətin şeylərin yazılması hansı insafa sığar? 
 


 • Yalavac və Abu-Omer-El-Hanefi bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#6 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2015 - 17:16

Razinin təfsiri və zamanlama

 

Biz öncəki yazımızda qeyd etdik ki, Razinin təfsiri ömrünün sonunda yazılıb və ittiham etdiyiniz nöqtələrdə sizi yalanlayacaq yüzlərlə babla zəngindir. Həmçinin sehr haqqındakı kitabdan fərqli olaraq kimsə təfsirin Raziyə aid olmadığını iddia etmir. Elə isə sübut və dəlalət baxımından sabit olan, ömrünün axırında yazılan çox cildli bu kitabı tərk edib hər üç nöqtədədə bu kitabdan geri qalan "Əs Sirrul Məktum" kitabında küfr qoxusu aramağa səni vadar edən nədir?

Müxalifimizin ecazkar cavabı belə oldu:

 

Yuxarıda izah etdik ki, bu, oxucuların gözünə pərdə asmaqdan başqa bir şey deyildir, təfsirini ömrünün sonlarına yaxın bitirməsi sehr haqqındakı sözlərini də o vaxt yazması anlamına gəlməz. Yuxarıda izah etdiyimiz kimi sehr haqqındakı sözlərini 594-cü ildən əvvəl yazıb. Ali İmran surəsini də 595-ci ildə tamamlayıb.

 

 

Biz deyirik, bəli teorik olaraq Razi təfsirini bitirib, ölümünə bir həftə qala olsa belə dediyiniz şeyləri yaza bilər. Ancaq daha ortada isbat edilmiş bir şirk ittihamı yoxkən, bizə nəyisə isbat düşməz.

Təfsir adətən müstəqil olaraq surə surə yayınlanmaz və tək bir kitabdır. Bu kitabın tamamlanıb, topluma təqdimi də Razinin ömrünün sonundadır və əlyazmalara dönüb, sehr haqqında yazdıqlarını dəyişməsi çətin bir iş deyildi. Ayrıca kitabın sonlarında belə ulduzlara ibadətin batilliyi haqda çoxsaylı bablar vardır. Buna əlavə olaraq Razi kitabın son qisimlərində sehrdən söz açır və daha öncə yəni Bəqərə təfsirində bunu geniş bir şəkildə açıqladığını deyir, hansısa görüşündən döndüyünü qeyd etmir. Buradan da yenə görüşünün dəyişmədiyi anlaşılır. Ortada bu qədər önəmli xüsuslar varkən, bir mənada müxalifinizi təkfirlə xərcləməyə çalışırsız...
 


 • Yalavac və Abdul Hakim bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#7 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 aprel 2015 - 18:20

Tozdumaninin iki üzlülüyü haqqında

 

Müxalif ona yönləndirdiyimiz iki üzlülük haqqında deyir:

 

"Daha sonra anti-irca səhifəsinə verdiyim cavabı zikr edirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən heç bir zaman ər-Razi’ni müşrik saymamışam, heç bir zaman onu təkfir etməmişəm. Heç axırıncı yazımda da ər-Razini təkfir etməmişəm və ona müşrik deməmişəm. Axırıncı yazımda İbn Teymiyyə’nin nə üçün ər-Razi’ni bu şəkildə şiddətlə inkar etməsinin səbəbini göstərməyə çalışmışam. Çünki bu insafsızların qısa cavabını oxuyan kəs elə başa düşəcək ki, İbn Teymiyyə heç nədən ər-Razi’yə yalan və iftira yaxıb. Ona görə də cavabımda işin heç də bu cür olmadığını göstərməyi məqsəd qoymuşdum, İbn Teymiyyənin ər-Raziyə o kitabına görə dediyi sözlərinin səbəbi elə kitabın zahirindən anlaşılan məna olduğunu göstərdik. Bu, bizim ər-Razi’ni təkfir etməyimiz, ər-Razi’yə müşrik deməyimiz anlamına gəlmir. İbn Teymiyyə bir müctəhid idi və məsələdə mövqe seçib və rəyini bildirib. Biz isə sadəcə müqəllidik, bu kimi məsələlərdə alimləri təkfir etmək bizim işimiz deyildir, əksinə İbn Teymiyyə də ər-Razi’ni müşrik saymır, çünki cəzm ilə onun ömrünün sonunda tövbə etdiyini deyir və ona rəhmət oxuyur. Belə görünür ki, İbn Teymiyyə məhz bu kitabına görə ər-Razi’nin dindən çıxdığına qərar vermiş, lakin daha sonra isə ər-Razi’nin tövbə etməsindən və fikrindən dönməsindən əmin olmuş və ona rəhmət oxumuşdur. Bu barədə sözü uzatmıram, sadəcə olaraq kimin iki üzlülük etdiyinə açıqlıq gətirmək istədim. Aydın oldu ki, mənim ehlitevhidin böyüyünə verdiyim cavab anti-irca səhifəsi ilə bağlı verilmiş suala verdiyim cavabla ziddiyyət təşkil etmir."

 

Öncəliklə İbn Teymiyyə və Razinin təkfirinə baxaq. İbn Teymiyyə "Bəyənu Təlbisil Cəhmiyyə" kitabında deyir:

 

يرون الجهاد لهؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم أبو معشر والرازي وغيرهما مدة وإن كانوا رَجَعوا عن هذه الردة إلى الإسلام فإن سرائرهم عند الله لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر وردة

 

"... Müsəlmanlar Əbu Məşərin, Razinin və qeyrilərinin mürtəd olub onların dininə keçdiyi müşriklərlə cihadı dinin əsaslarından sayırlar. Əgər daha sonra mürtəddlikdən İslama dönüblərsə belə - gizlinlərini Allah bilir - müsəlmanlar arasında heç bir ixtilaf yoxdur ki, şirki əmr etmək küfr və riddətdir."

 

Razinin mürtədd olduğunu açıq şəkildə söyləyən İbn Teymiyyə, onun tövbəsini bilmədiyini "gizlinlərini Allah bilir" deyərək ifadə edir. Daha ilginci eyni kitabının başqa yerində Razinin sələfin yoluna dönməsi haqqında danışırkən deyir:

 

وهو كثير التناقض يقول القول ثم يرجع عنه ويقول في الآخر ما يناقضه كما يوجد هذا في عامة كتبه تغمده الله برحمته وعفا عنه وسائر المؤمنين

 

"O ziddiyyətləri çox olan biridir. Bir söz deyər, sonra dönər, sonra ona zidd söz deyər. Necəki bu onun bütün kitablarında var. Allah onu rəhmətiylə əhatə etsin, onu və digər möminləri bağışlasın."
 

Tövbəsini bilmədiyini açıqdan deməsinə rağmən, ulduzlara ibadətə dəvət edən Raziyə rəhmət oxuyan İbn Teymiyyə Fətvalarında yenə tövbəsi haqqında tərəddüd ifadə edərək deyir:

 

وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام

 

"Bundan daha pisi odur ki, onlardan bəzisi müşriklərin dini və İslamdan dönmək haqqında kitablar yazıblar. Necəki Razi ulduzlara ibadət haqda kitab yazmış, bunun gözəlliyinə mənfəətinə dəlillər gətirmiş, buna təşviq etmişdir. Bu, - əgər daha sonra tövbə edib İslama dönübsə belə - müsəlmanların ittifaqıyla İslamdan dönməkdir."

 

İbn Teymiyyənin sözlərindən Razini mürtədd saydığı aşkar görülür. Lakin, Razi İslama dönübmü? Bu barədə İbn Teymiyyənin sözləri daimi bir tərəddüd və məlumatsızlıq ifadə edir. Qəribədir ki, "gizlinlərini Allah bilir" deyərək tövbələrinə vaqif olmadığını bildirdiyi eyni kitabda, Raziyə rəhmət oxuyur. Müşrik və mürtədə rəhmət oxunmaz. Deməli İbn Teymiyyə eyni kitabda həm Razinin tövbə etdiyindən xəbərsiz olduğunu, həmdə xəbərdar olduğunu demiş olur ki, bu ziddiyyətdir.

Ayrıca Raziyə mürtədlik nisbət etdikdən sonra, tövbə etdiyi isbatlanmalıdır. Razinin sizin nisbət etdiyiniz görüşdən döndüyünə dair əlinizdə çöp belə yoxdur. O zaman tam bir "səmimiyyət" göstərib təkfirində sabit olmanız gərəklidir.

 

Sənin ziddiyyətinə gəlincə... Ulduzlara ibadətə təşviq edəni, bunun gözəllik və mənfəəti haqqında danışanı təkfir etmək müctəhid mərtəbəsində olmağı tələb etmir. Bundan daha kiçik şeylərdə belə insanları rahatlıqla təkfir etdiyin halda, ulduza ibadət edəni, şirki əmr edənimi təkfir etməkdən çəkinəcəksən. Xüsusilədə İbn Teymiyyə kimi bir müctəhidin təqlidçisi olaraq...

Bir tərəfdən israrla Razinin şirkini isbatlamağa çalışarkən, digər tərəfə qarşı onu böyük alim deyə müdafiə etmən çox böyük bir ziddiyyətdir. Tərcüməsi belədir: Bizim böyük bir alimimiz var. Ancaq bir balaca eybi var. Ulduzlara ibadətə təşviq edir... Eynilə qızımız azacıq hamilədir lətifəsindəki kimi...

Əgər Razinin kitabında İbn Teymiyyənin iddia etdiyi şeylər varsa, bu iftira deyilsə o zaman onun təkfirindən qaçman, onu təkfir edənlərə qarşı çıxman anormaldır. Dolayısıyla bu bir növ iki üzlülük və duruma görə davranmaqdır. Və bunu ilk dəfə etmirsən. Məsələn İbn Qudamənin şəfaət haqda sözlərini bizə qarşı inkar edərkən, inkar etdiyin mənanı daha sonra təkfirçilərə qarşı dəlil gətirirdin, Əhməddən qəbrə əl sürmək haqda zikr etdiyimiz fətvanı ətrafındakı Sələfilərin rızası üçün inkar edərkən, daha sonra inkar etdiyin mənanı təkfirçilərə qarşı dəlil gətirməyə başladın. Örnəkləri çoxaltmaq mümkündür. İçində etiraf edib düzəlmən üçün bunlar yetərlidir.
 


 • Yalavac, Abdul Hakim və Hənif bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#8 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 21 aprel 2015 - 22:17

Razini ittiham etdiyiniz ən təməl nöqtələrdən biri, sehr haqqında sehrbazların sözlərini nəql edib, həmən arxasından təbərrü etməməsiydi. İftira zibilliyində qoxu tanıma qabiliyyəti kütləşmiş burnunuz bu işdə şirk və küfr qoxusu aldı...

Bəs burnunuz İbn Teymiyyənin Allahın səmada olmasına dəlil olaraq zikr etdiyi bu sözlərdən nə qoxusu alır? Bunları oxuduqdan sonra "İbn Teymiyyə İsanın Allahın oğlu olduğu etiqadındadır" desək, Raziyə yanaşmanızın eynisini etmiş olarıq:

 

وفي " الإنجيل " أن المسيح عليه السلام قال : لا تحلفوا بالسماء فإنها كرسي الله . وقال للحواريين : إن أنتم غفرتم للناس فإن أباكم - الذي في السماء - يغفر لكم كلكم

 

"... "İncil"də deyilir: İsa - aleyhissalam - dedi: Səmaya and içməyin, çünki o Allahın kürsüsüdür.

Həmçinin havarilərə demişdir: Siz insanları bağışladınız, səmada olan atanız da (Allahı qəsd edir) sizin hamınızı bağışladı."

 

Qaynaq: İbn Teymiyyə: Məcmuul Fətəva: 5/406

Səudiyyə: 1416/1995

 

Heç bir inkar, tənqid olmadan, Xristianların təhrif edilmiş İncilindən İsanın və ya digərlərinin Allahın oğlu olduğuna dəlalət edən sözləri nəql edib, bununla Allahın səmada olduğunu isbatlayan İbn Teymiyyə... və Kitabının müqəddiməsində Şəriətə müxalif hər nöqtədən təbərrü edən Razi...

Bu yerdə Xristian bir şairin şerindəki istiva sözünün lüğəti istifadəsini öz təvilləri üçün şahid göstərən Əşariləri qınamanız yadıma düşdü. Lüğəti məna üçün Xristian olan şairdən sitat qınaq obyektiykən, etiqad isbatı üçün İncildən dəlil gətirmək...

Sözümü bir misrayla ifadə edəcək olsam: Davam edir Yəhudilik, daha incə daha dəqiq...
 


 • Hənif, Xətib Təbrizi və Əbu Zeynəb bu ismarıcı bəyəndilər

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#9 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 aprel 2015 - 12:01

Zəhəbi, Luknəvi və digərlərinin sözünə gəlincə, daha öncədə dediyimiz kimi, Tabaqat və bənzəri kitablar qulaqdan duyma bilgilərlə doludur. Müzakirə edilən kitab ortadadır və əgər bacarırsınızsa İbn Teymiyyənin iftirasını isbat edin. Kitabda olmayan bir şeyi, qulaqdan duyma, araşdırmadan nəql edilən şeylərlərlə isbat etməyə çalışmayın. Daha güclü dəlili tərk edib, nağıllara sarılmayın!

Eyni məntiqlə İbn Teymiyyə haqqında tabaqat kitablarında zikr edilən “Allah mənim bu pilləkəndən endiyim kimi enər” sözlərinə yanaşaq. Bu sözləri bir çox müəllif bir birindən nəql etmişdir. Ancaq kitablarında buna müxalif sözlər olduğu üçün bu nəqlləri rədd edir, tabaqat kitablarına gözünüzün ucuyla belə baxmırsınız.

Yaxud İbn Həcər Əl Asqalaninin "Əd Durərul Kəminə" adlı əsərində İbn Teymiyyə haqqında bir qisim alimlərdən nəql etdiyinə baxaq:

 

ومِنهُم مَن ينسِبه إلى النفاق لقوله في علي ما تقدَّم ، ولقوله إنه كان مخذولا حيث ما توجَّه ، وأنه حاولَ الخلافة مراراً فلم ينَلها ، وإنما قاتلَ للرئاسة لا للديانة ، ولقوله إنه كان يُحِب الرئاسةَ ، وأن عثمانَ كان يحبُّ المالَ ، ولقوله أبو بكرٍ أسلمَ شيخاً يدري ما يقول وعلي أسلمَ صبياً والصبي لا يصِح إسلامه على قولٍ ، وبكلامه في قصةِ خِطبةِ بنتِ أبي جهْلٍ ومات ما نسبها من الثناء على ... وقصةِ أبي العاص ابن الربيعِ وما يُؤخَذ مِن مَفهومِها فإنه شُنِّع في ذلك فألزمُوه بالنفاق لقوله ولا يُبغِضك إلا منافق

 

"(Alimlərdən) bəzisi Əli haqqında daha öncə zikr etdiyimiz sözünə, "hara gedərsə getsin o məxzuldur/yardımsız buraxılıb", "o dəfələrlə xəlifə olmağa çalışsa da ola bilməyib", "Əli din üçün yox, lider olmaq üçün savaşıb", "Əli liderlik aşiqiydi", "Osman mal sevdalısıydı", "Əbu Bəkr nə dediyini bilən bir qoca ikən müsəlman olub, Əli isə uşaqkən müsəlman olub, uşağın İslamı bir görüşə görə səhih deyil" sözünə,  Əbu Cəhlin qızını istəmə qissəsində, Əbul As İbnur Rabi qissəsində dediyi sözlərə, sözlərindən anlaşılan mənalara görə ciddi şəkildə tənqid edilmiş və Rəsulullahın "(Ey Əli) sənə ancaq münafiq buğz edər" hədisinə əsasən İbn Teymiyyənin münafiq olduğunu söyləmişlər."

 

Qaynaq: İbn Həcər: Əd Durərul Kəminə: 1/181

Hindistan: 1392/1972

 

Sizin "əgər od olmasaydı tüstü çıxmazdı" məntiqinizə görə davransaq, İbn Teymiyyə bu sözləri deməsəydi, İbn Həcər bunları nəql etməzdi...  Həmdə Razidən fərqli olaraq bu şeylərin bir çoxu İbn Teymiyyənin kitablarında sabitdir!

 

Müxalif alimlərə qarşı bu şəkil davranmanız ikili standartdır. Burada tülkülük vəsfi sizin kimi, inanmadığı şeyləri müdafiə edən şoumenlərə daha layiqdir.

Luknəviyə gəlincə işi kəsə yoldan çözməyə çalışmış ola bilər. Kitab haqqında ittihamlar olunca, bunun üzərinə təhqiq etmək yerinə, qısa şəkildə kitabın nisbətini rədd edir. Bu, bir çox kimsənin baş vurduğu bir yoldur.

Birinci dərəcədən dəlilləri kənara buraxıb, tabaqat kitablarını əsas alsaq, əgər Raziyə sehr nisbət edən üç alim varsa, onu öyüb, seçkin alimlərdən sayan yüzlərcə alim var. Sizin dilinizdə danışsaq, Razinin kitabında küfr olsaydı bu qədər alim onu öyməzdi...

 

Zəhəbinin sözləri ən yaxşı halda sehr ittihamını təsdiq edir və ulduzlara ibadət mövzusunda açıq bir ittiham olmadığı və bunun sizin üçün tam bir təsdiq sayılmayacağı iddiası hələdə keçərlidir. Dolayısıyla İbn Teymiyyənin yalanını dəstəkləmək üçün Zəhəbini zikr etməniz əsasızdır. İddiları anladıqdan sonra, müdafiə üçün axmaqca cavablar verməyə çalışma!

Və ortaya böyük bir sual çıxır. Əgər Razi ulduzlara ibadəti caiz sayıbsa, onu təkfirdən sizi çəkindirən nədir? Niyə alimlərin onun küfrünə rahat qərar vermir? Ulduzlara ibadət edəni təkfir etməyəndən daha sapıq kim var? Niyə İbn Teymiyyənin iftirasına inanaraq Razini təkfir edən cüvəllağıları tənqid edirsən?

Müsəlmanları lüzumsuz mövzularla məşğul etməyə gəlincə, ətrafındakı cahillərə kəlam elminin pisliyindən bəhs edən, nə özünün nə də ətrafındakıların anlamadığı kəlami tənqid məqalələri yazan bir adamdan bunu duymaq qəribədir...

Lüzumsuz mövzular sən və sənin kimi piar xəstələri tərəfindən ortaya atılır, kimlərsə təkfir edilir, kimsə bidətçi sayılır və sizin kimi axmaqlara cavab verdikdə məsuliyyət bizə yüklənir...

Əgər sənin kimi səfehlər öz səhifəsində “Muaviyəyə tən edənlə bir məclisdə oturulmaz” kimi saçma fətvalar paylaşırsa, bizlərdə bu fətvanı verənin oturulmamağa daha layiq olduğunu isbat edəcəyik. Siz fasiqləri Allah dostu olaraq göstərməyə çalışdıqca, biz Allahın düşmənlərini ifşa edəcəyik!

Müsəlmanlar arasına fitnə toxumu səpməkdə, təkfir və təbdidə sizin firqədən daha çox çalışan kim var? Furudakı ixtilaflar səbəbilə Şafi məscidini yandıran quldurların davamçıları bu gün ümmətə fəsaddan uzaq durmaq dərsi verir...
 


 • Abu-Omer-El-Hanefi bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)

Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 2

0 İstifadəçi, 2 Qonaq, 0 Anonim