Перейти к содержимому


Фотография

Mutəzilənin Səhabərə BaxışıSünni və Şiə firqəsi arasında orta bir mövqey


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 4

#1 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.197 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 mart 2018 - 02:15

بسم الله الرحمن الرحيم

 

İslam firqələrinin ixtilaf etdiyi nöqtələrdən biri də Səhabə məsələsidir. Bu firqələrdən qetbləşmiş olan ikisinin, Sünni və Şiələrin mövqeyi ölkəmizdə ümumi olaraq bilinir. Bir tərəf səhabələrin böyük əksəriyyətini xəyanətlə ittiham edərkən, digər tərəf səhabələrin toxunulmazlığı görüşü üzrədir.

Bu məqalədə üçüncü bir firqənin, Sünni və Şiələrə arasında orta bir nöqtədə olan Mutəzilənin Səhabə haqqındakı mövqeyindən söz açmaq istəyirəm.Bu araşdırmada sadəcə onların öz qaynaqlarından istifadə edəcəyəm. Beləcə oxucularımız bu mövzuda onlara nisbət edilən görüşlərin doğruluğunu təsbit etmə imkanı qazanar və hər müxalifini yerli yersiz İtizala nisbət edən səfehlər ibrət alma fürsətinə sahib olarlar. Tövfiq yalnız Allahdandır.


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#2 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.197 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 mart 2018 - 02:21

Zeydi-Mutəzili İbnul Murtada (763-840 h/1362-1437 m) Mutəzili alimlərin tərcümeyi hallarını topladığı risalənin girişində, onların inandıqları ortaq nöqtələrdən bəhs edərkən deyir:

 

أجْمَعوا على توَلّي الصحابةِ ، واخْتلفوا في عُثمانَ بعْدَ الأحْداثِ التي أحْدَثَها ، فأَكْثَرُهم تَوَلَّاه وتَأوَّلَ له - كما مرَّ وكما سيَأتي - ، وأَكْثَرُهم على البَراءةِ مِن معاويةَ وعمرو بنِ العاصِ

 

“(Mutəzili alimlər ümumilikdə) Səhabələri təvəlli (dost tutub sevmək) üzərində icma etmişlər! Osmanın (idarəçiliyi zamanı) etdiyi işlərdən sonrakı dönəm haqqında ixtilaf etmişlər. (Mutəzilənin) Əksəriyyəti - qeyd edildiyi və ediləcəyi üzrə - onu təvəlli etmiş, hadisələri onun lehinə təvil etmişlər. (Mutəzilənin) Əksəriyyəti Muaviyə və Amr ibnul Asdan təbərrü edir!”

 

Qaynaq: İbnul Murtada: Əl Munyə vəl Əməl: 6

Heydərabad: Darul Məarifis Sultaniyyə: 1316


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#3 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.197 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 mart 2018 - 03:22

Mutəzili Əbul Huseyn Əl Xayyat (v. 300 h/913 m) İbnur Ravəndinin “Fadihatul Mutəzilə” kitabına yazdığı rəddiyyədə deyir:

 

يقال له : ليس بيْنَ المعتَزِلةِ والمرْجِئةِ وأصحابِ الحديثِ كَبيرُ خِلافٍ في أمرِ الصحابة والوَّلاية لهم ، إنّما خلافُهم في تفضيلِ بعضِ الأئمّة العادِلةِ عندَهم على بعضٍ

فأمّا وَلاية الجميعِ والترحُّم عليهم والتقرّب إلى الله بمَحَبّتِهم فلا خلاف بينهم في ذلك ، اللهمّ إلاّ مَن توَلّى مِن النابتةِ الفئةَ الباغيةَ مِن أهلِ الشامِ ، فإنَّ المعتزِلةَ تُخالفهم في ذلك أشدَّ الخلافِ

 

“Ona (İbn Ravəndiyə) belə cavab verilər: Mutəzilə, Murciə və Hədisçilər arasında Səhabə məsələsi və onların vəlayəti (dost tutulması, sevgisi) xüsusunda böyük bir fikir ayrılığı yoxdur. Sayılanlar arasındakı ixtilaf sadəcə onlar qatında adil olan bəzi imamların digərlərindən üstün tutulması mövzusundadır. (Mötəzilənin əksəriyyəti Əlinin ən üstün səhabə olduğu fikrindədir)

Səhabələrin hamısının vəlayəti, onlara rəhmət oxumaq və onları sevmək vasitəsilə uca Allaha yaxınlaşmaq xüsusunda onlar (sayılan firqələrlə Mutəzilə) arasında ixtilaf yoxdur.

Lakin, Şamlı baği tayfanı (Muaviyə və əshabını) təvəlli edən (sevib, dost tutan) Nabitə firqəsi bundan müstəsnadır! Mutəzilə bu mövzuda (Muaviyəni sevib dost tutduqlara) şiddətli bir şəkildə müxalifdir!”

 

Qaynaq: Əbul Huseyn Əl Xayyat: Əl İntisar: 139

Qahirə: Darul Kutubil Misriyyə: 1344/1925

 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#4 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.197 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 mart 2018 - 03:55

Mutəzili Əbul Huseyn Əl Xayyat (v. 300 h/913 m) İbnur Ravəndinin tənqidlərini rədd etsə də, Mutəzilənin Muaviyə və Amr ibnul Asdan icmayla təbərri etdikləri haqqındakı ittihamı açıq şəkildə etiraf edir:

 

ثم قالَ : وهمْ والذين مِن قبْلِهِمْ مُجْتَمِعُون على البراءة مِن عمرٍو ومعاويةَ ومَن كان فى شقّهِما . يقال له : هذا قولٌ لا تَبرَأ المعتزلةُ منه ، ولا تَعْتذِر مِن القوْل به

 

“Sonra o (İbnur Ravəndi) deyir: Onlar və onlardan əvvəlkilər (olmaq üzrə bütün Mutəzili alimlər) Amr və Muaviyədən, həmçininin o ikisinin yandaşlarından bəraət üzrə müttəfiqdirlər.

Ona belə cavab verilər: Bu, Mutəzilənin inkar etməyəcəyi bir görüşdür və bu görüşdə olmaqdan peşman deyillər!”

 

Qaynaq: Əbul Huseyn Əl Xayyat: Əl İntisar: 98

Qahirə: Darul Kutubil Misriyyə: 1344/1925

 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#5 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.197 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 06 mart 2018 - 15:15

Mutəzili Üsulçu Əbul Huseyn Əl Basri (v. 436 h/1044 m) Sahabinin tərifi haqqında belə deyir:

 

أما الصَّحَابي فينبَغي أن يجتمِع فيه أمرانِ حتى يكونَ صَحابِيًّا ، أحدُهما أن يُطِيلَ مجالسةَ النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنَّ مَنْ رآه مِن الوافِدينَ عليه وغيرِهم ولم يُطِلْ المكْثَ لا يسمَّى صحابيًّا ، والآخرُ أن يُطيلَ المكْثَ معه على طريق التَّبْعِ له والأخْذِ عنه والاتَّباعِ له ، ولهذا لا نَصِف مَن أطال مجالسةَ العالمِ ولمْ يَقصِدْ المتابعَةَ له بأنه مِن أصْحابِه

 

“Bir kimsənin Sahabi sayılması üçün özündə iki xüsusiyyəti cəm etməsi lazımdır:

1. Uzun müddət Peyğəmbərin - sallalallahu aleyhi və səlləm - məclisində iştirak etmək (onunla oturub qalxmaq). Çünki, ona gələn heyət üzvlərindən və digərlərindən onunla bərabər uzun müddət qalmayanlar Sahabi adlandırılmaz.

2. Peyğəmbərlə bərabərliyi ona tabeçilik, ondan (elm) almaq və ona ittiba şəklində olmalıdır. Bizlər bu səbəblə, bir alimin yanında uzun müddət qalan, lakin ona uymaq məqsədi daşımayan kimsəni onun əshabından olmaqla vəsf etmirik.”

 

Qaynaq: Əbul Huseyn Əl Basri: Əl Mutəməd fi Usulil Fiqh: 2/666

Diməşq: Əl Məhədul İlmiyyul Fəransi: 1385/1965

 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim