Перейти к содержимому


Фотография

Kitab Tövsiyələri


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 11

#1 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 14:45

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Azərbaycanda İslami sahədə fikri qarışıqlıq, cəhalət və digər mənfi halları ortaya çıxaran səbəblərdən biridə insanlara müxtəlif sahələrdə yanlış və tutarsız fikirləri təbliğ edən kitablardır. Kitab sayının onsuzda az olduğu bu ortamda, "yanlış" kitabların çoxluğu ciddi bir mənfi təsirə çevrilir.

Bu problemin qisməndə olsa çözümü üçün oxuyucularımıza müəyyən kitabları tövsiyə etməyə qərar verdik. Kitabların böyük qismi Türk dilindədir.


 • Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#2 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 14:47

001. Öncelikler Fıkhı. Müəllif: Yusuf Əl Qardavi. Kitab, İslamda əməllər arasında təritibi gözləmək mövzusunda yazılıb. Müxtəlif sahələrdə müsəlmanların önəmli işləri buraxıb daha önəmsiz işlərə necə daldığına misallar verilir. Günümüzdə işləri baş ayaq çevirmiş müsəlmanların çoxluğunu nəzər alsaq, kitab yetərincə böyük bir yaramızın tədavisi üçün lazımlıdır. Kitabı tək cümləylə ifadə etməli olsaydıq, oradakı bu cümləni seçərdim: "Xeyirli işlərdə tərtibi pozmaq ən böyük zərərdir!". Kitaba bu linkdən baxmaq olar.


 • Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#3 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 14:50

002. a ) Mezhep Meselesi ve Fıkhi İhtilaflar . Müəllif: Əbul Fəth Əl Bəyənuni. Kitab ölkəmizdə insanlara yanlış anladılan, dini məsələlər ətrafında xaosa səbəb olan məzhəbsizliyə qarşı yazılmışdır. Ümumiyyətlə kitabın əsas başlıqları bunlardır: Fiqhi ixtilafların səbəbləri, qaynaqları, alimlərin fiqhi ixtilaflar haqqında mövqeyi və bənzəri şeylərdir. Kitaba bu linkdən baxmaq olar.

 

b ) İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü. Müəllif: Muhəmməd Avvamə. Bu kitabda ümumən digərinə yaxın bir mövzudadır. Ancaq əsasən İmamların fiqhi ixtilaflarının hədisə yanaşma metodundan qaynaqlandığı üzərinədir. Ayrıca İmamlardan gələn "səhih hədis məzhəbimizdir" kimi sözlərin izahları mövcuddur. Kitabı bu linkdən sifariş etmək mümkündür.


 • Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#4 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 14:52

003. İslamda Helaller ve Haramlar. Müəllif: İbn Həcər Əl Heytəmi. Kitab böyük gunahlar haqqındadır. Lakin, bu günahlar dağınıq şəkildə deyil mövzulara görə tərtib edilib. Məsələn "Namazda edilən günahlar", "Zəkatda edilən günahlar", "Cihadda edilən günahlar". Müəllif özü Şafi məzhəbindən olduğu üçün kitabdakı görüşlər də məzhəbinə müvafiqdir. Kitabı bu linkdən sifariş edə bilərsiniz.


 • Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#5 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 14:53

004. Hanefi Fıkıh Alimleri. Müəllif: Ahmed Özel. Yazar kitabda məşhur 308 Hənəfi aliminin həyatı haqda məlumat vermişdir. Məzhəb alimlərini tanımaq üçün Türk dilində gözəl bir qaynaqdır. Kitabı bu linkdən sifariş edə bilərsiniz.


 • Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#6 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 15:03

005. Tefsiri Kebir. Müəllif: Fəxruddin Ər Razi. Qurani Kərimi gözəl bir şəkildə anlamaq istəyən kimsənin baş vuracağı ən faydalı təfsir olmaqla yanaşı, özündən sonrakı bir çox təfsir yazarı üçün qaynaq təşkil etmişdir. Bu əsər 23 cild halında çap edilmişdir. Kitabı net üzərində bir çox saytdan endirə və oxuya bilərsiz. Kitabı bu linkdən almaq mümkündür. Türk dilinə tərcümə edilmiş təfsirlərin demək olarki tamamını isə bu linkdən incələyə bilərsiniz.


 • Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#7 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 15:06

006. A ) Ahkam Tefsiri. Müəllif: İmam Əbu Cəfər Ət Tahavi. Qurandakı əhkam ayələrinin təfsiri mövzusunda ən qədim kitablardandır. Kitabı bu linkdən sifariş edə bilərsiniz.

 

B ) Şerhu Meanil Asar. Müəllif: İmam Əbu Cəfər Ət Tahavi. Hənəfi alimləriylə digər fəqihlər arasında olan ixtilaflarda hənəfilərin mövqeyini nəqli və əqli dəlillərlə əsaslandıran çox gözəl bir əsər, eyni zamanda qədim hədis qaynağıdır. Kitabı bu linkdən sifariş edə bilərsiniz.


 • Abu Omer El Hanefi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#8 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 15:14

007. A ) El Umm. Müəllif: İmam Şafi. Bu kitab İmam Şafinin fiqhdə yazdığı ən qədim kitablardandır. Türk dilinə 8 cild halında tərcümə edilir. Kitabı bu linkdən sifariş edə bilərsiniz.

 

B ) Muğnil Muhtac. Müəllif: Xatib Əş Şirbini. Şafi fiqhini öyrənmək istəyənlər üçün hazırda Türk dilində ən geniş qaynaq olan bu kitab, İmam Muhyiddin Ən Nəvəvinin "Əl Minhəc" adlı əsəri üzərinə yazılmış bir şərhdir. Kitabı bu linkdən sifariş edə bilərsiniz. 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#9 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 15:23

008. A ) Sahih Muslim Şerhi. Müəllif: İmam Muhyiddin Ən Nəvəvi. Kitab adından da görüldüyü üzrə Muslimin Səhih əsərinin şərhidir. Hədislərə istənilən mənaların yükləndiyi bir ölkədə yaşadığımızı nəzərə alarsaq faydası böyükdür. Kitabı buradan sifariş edə bilərsiniz.

 

B ) Fethul Bari. Müəllif: İbn Həcər Əl Asqalani. Bu kitab əslində Fəthul Barinin ixtisar edilmiş halının tərcüməsidir. Kitabı ixtisar edən sələfiyyə nümayəndəsi ixtisar metodunu açıqlarkən sadəcə sənədlə bağlı qismləri çıxardığını bildirsədə, kitabdan öz əqidələrinə zidd bir çox məsələ çıxarılmış, bir qismi isə altına safsata qeydlər düşülərək "düzəldilmişdir". Kitabı buradan sifariş edə bilərsiniz.

 

C ) Kutubus Sitte Şerhi. Müəllif: İbrahim Canan. Əslində şərhlər müəllifin özünə aid deyildir. Sadəcə qədim şərhlərdən toplanmış sitatlardan ibarətdir. Kitabı buradan sifariş edə bilərsiniz.

 

D ) İbn Mace Şerhi. Müəllif: Haydar Hatiboğlu. Bu şərhdə eyni zamanda qədim şərhlərdən toplanmışdır. Kitabı buradan sifariş edə bilərsiniz.

 

E ) Süneni Ebu Davud Şerhi. Tərcümə: Necati Yeniəl. Kitab qədim şərhlərdən toplanmışdır. Kitabı buradan sifariş edə bilərsiniz.

 

F ) İlim ve Hikmet (Camiul Ulum vəl Hikəm). Müəllif: İbn Rəcəb Əl Hənbəli. Kitab İmam Nəvəvinin 40 hədisi üzərinə bəzi hədislər əlavə edildikdən sonra İbn Rəcəb tərəfindən şərh edilib. Kitabı buradan sifariş edə bilərsiniz.Kitab hal hazırda öz dilimizdədə mövcuddur.
 


 • Əbu Ömər Hənəfi bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#10 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2014 - 15:28

009. A ) İslam Hukukunda Zekat. Müəllif: Yusuf El Kardavi. Hazırda ancaq işlənmiş olaraq əldə edilə bilən bu kitab zəkatla bağlı, xüsusilə müasir fabrik, ticarət xanları və bənzəri şeylərin zəkatıyla bağlı çox faydalı bir qaynaqdır. Kitabı bu linkdən əldə edə bilərsiniz.

 

B ) Zekat. Müəllif: Vecdi Akyüz. Bu kitabda eyni qaydada zəkatın bir çox incəliklərinə toxunmuşdur. Zəkat mövzusunda ixtisaslaşmaq istəyənlər üçün önəmli bir qaynaqdır. Kitabı bu linkdən əldə edə bilərsiniz.


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#11 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 20 iyul 2014 - 07:48

010. A ) Hilafet. Müəllif: Reşid Rza. Son dönəmdə xilafət haqqında yazılmış, təhlillərlə zəngin bir kitabdır. Bu linkdən əldə edilə bilər.

B ) İslamda İmamet ve Hilafet. Müəllif: Hasan Gümüşoğlu. Tərtibli, elmi qaynaqlara dayanan bir kitabdır. Bu linkdən əldə edilə bilər.

C ) El Ahkamus Sultaniyye. Müəllif: Ebul Hasen El Maverdi. Qədim dönəmdə xilafət əhkamları, dövlət idarəsi haqda yazılmış qaynaq əsərlərdən biridir. Bu linkdən əldə edilə bilər.

D ) İslamda Devlet Başkanlığı. Müəllif: Süleyman Ed Demirci. Mövzu haqqında tərtibli və geniş bilgilər verən bir kitabdır. Bu linkdən əldə edilə bilər.

 

Aşağıda təqdim edəcəyim iki kitab isə, Şiə və Mütəzilənin imamət məsələsinə baxışı haqdadır.

1. Mu’tezili İmamet Düşüncesinde Farklılaşma Süreci. Müəllif: Osman Aydınlı. Mütəzilə mənsublarının siyasi baxışları, imamət nəzəriyyəsi haqda geniş məlumat verən bir kitabdır. Bu linkdən əldə edilə bilər.

2. Velayeti Fakih. Müəllif: Ruhullah Humeyni. İmamət içində imamət nəzəriyyəsi olan “fəqihlərin yönətimi” fikri üzərinə qələmə alınıb. Gözlənən imamın yoxluğunda müsəlmanların işlərini idarə edəcək bir fəqihin dövlət başçısı olmasının vacibliyi haqqındadır. İslami dövlətin qaçınılmazlığını isbat etdiyi bölümün orijinal bir üslubu var. Kitab mətbudur. Bu linkdən oxumaq mümkündür.
 


 • Abdul Hakim bu ismarıcı bəyəndi
Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...

#12 Usuli

Usuli

  Forum Əhli

 • Moderators
 • 1.260 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 30 oktyabr 2015 - 17:42

011. Kitəbut Təhriş. Müəllif: Dirar bin Amr Əl Kufi. Hicri 200 cü ildə vəfat edən müstəqil kəlamçı Dirar, bu kitabında İslam ümməti arasında çıxan problemlərdə "Əhli Hədisin" önəmli rolundan bəhs edir.

Satirik üslubda yazılmış bu kitab, eyni mövzuda ziddiyyətli hədislərin bablar üzrə toplanmasından ibarətdir. Bu linkdən sifariş edə bilərsiniz. 


Ən çətin yıxılan büt, insanın öz nəfsidir...
Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 0

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim