Перейти к содержимому


Фотография

İstilah/Termin Sözlükləri


 • Mövzuya cavab vermək üçün, avtorizasiyadan keçməlisiniz.
Bu mövzudakı ismarıc sayı: 7

#1 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2015 - 17:07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

Daha öncəki yazılarımızda kəlimələrin yerinə görə fərqli mənalar daşımalarından və onları məqamına müvafiq anlamanın önəmindən danışmışdıq. Hər elmin doğru anlaşılması üçün o elmin əhlinin işlətdiyi terminləri/istilahları doğru anlamaq lazımdır.

Kəlamçıların, Hədisçilərin, Sufilərin, Fəqihlərin öz istilahları olduğu kimi, hətta fiqhi məzhəblərin belə özlərinə məxsus termin və xüsusi ifadələri vardır.

Günümüz "elm tələbələri", xüsusilə bədəvi Nəcd məktəbinin müntəsibləri bu istilah və ifadələrdən xəbərsiz olduqları üçün, fiqhi məzhəblərdən və ya kəlam kitablarından danışarkən ancaq özlərini rəzil edirlər...

Bu sahələrdəki istilahlardan xəbərdar olmaq üçün, bu sahədə yazılmış "İstilah Lüğətlərinə" baş vurmaq qaçınılmazdır.

İslam irsi bu cür lüğətlərlə zəngindir. Mən bu məqalədə lüğətlərdən Türk dilinə tərcümə edilən və ya Türk dilində təlif edilənləri təqdim etmək istəyirəm. Tövfiq Allahdandır.
 


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#2 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2015 - 17:19

Kitab: Ət Tarifat

Müəllif: Seyyid Şərif Curcani

Türk dilinə Arif Erkan tərəfindən "Arapça Türkçe Terimler Sözlüğü" adıyla çevrilmişdir. Terminlər sahəsindəki ən məşhur kitablardna biridir. İçərisində müxtəlif əqli və nəqli elm sahəsinə aid 1650 ə yaxın terminin izahı vardır.

Kitabı bu linkdən əldə edə bilərsiniz.

 

Kitabdan seçilmiş Tasavvuf terminləri isə başqa bir müəllif tərəfindən eyni isimlə tərcümə edilmişdir. Tasavvuf istilahları lüğətini isə bu linkdən əldə edə bilərsiniz.


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#3 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2015 - 17:24

Kitab: Kelam Terimleri Sözlüğü

Müəllif: Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi

 

Adından da göründüyü kimi Kəlam/Əqidə sahəsində istifadə edilən terminlərin izahını hədəfləyən bir lüğətdir. Bu linkdən əldə edilə bilər.


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#4 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2015 - 17:44

Kitab: Dini Kavramlar Sözlüğü

Müəllif: Heyət - Diyanət İşləri Başkanlığı Yayınları

 

Dinlə əlaqəli müxtəlif terminlərin izahının toplandığı, dil baxımından bəsitləşdirilmiş bu kitab 750 səhifədən ibarətdir. Online istifadə üçün link. Bu linkdən isə kitab olaraq əldə edilə bilər.


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#5 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2015 - 18:06

Kitab: Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü

Müəllif: Ethem Cebecioğlu

 

Tasavvuf sahəsindəki terminlərin izahına həsr edilmiş bu kitabı müvafiq linkdən əldə edə bilərsiniz.


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#6 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2015 - 18:09

Kitab: Hadis Istılahları Sözlüğü

Müəllif: Abdullah Aydınlı

 

Hədis elmi sahəsindəki terminlərin izahına həsr edilmiş bu kitabı müvafiq linkdən əldə edə bilərsiniz.


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#7 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 23 mart 2015 - 18:13

Kitab: Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü

Müəllif: Mehmet Erdoğan

 

Fiqh elmindəki terminlərin izahına həsr edilmiş bu kitabı müvafiq linkdən əldə edə bilərsiniz.


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)


#8 Muslih

Muslih

  Mütəxəssis

 • Moderators
 • 886 ismarıc
 • Məzhəb:Hənəfi

Yerləşdirilmə tarixi: 26 mart 2015 - 14:38

Kitab: Quşeyri Risaləsi

Müəllif: Abdul Kərim Əl Quşeyri

 

Kitab üç ana bölümdən ibarətdir. Məşhur sufilər, tasavvuf istilahları, sufilərin məqam və halları.

İstilahlar bölümü, tasavvuf istilahları sözlüyü kimi istifadə edilə bilər.

Kitab bu linkdən əldə edilər bilər. Bu linkdə isə online oxumaq mümkündür.


 • Hənif bu ismarıcı bəyəndi

Hədis: "İnsanlar dəvələr kimidir. Yüz nəfərdən işə yarayan bir nəfər belə tapa bilməzsən" (Səhih Muslim)

Bu mövzunu oxuyan istifadəçi sayı: 1

0 İstifadəçi, 0 Qonaq, 0 Anonim


  Facebook (1)